Поняття податкової системи

Податкова система України в економічному сенсі визначається як врегульована нормами права сукупність податків, які стягуються на території України, а також форм і методів їх побудови.

Податкова система розглядається з 2-х сторін:

• Податок як матеріал платіж державі.

• Відносини щодо встановлення, зміни, скасування податку, забезпечення його сплати, організації контролю та відповідальності за порушення в галузі податкового законодавства.

Податкова система - сукупність податків, зборів, платежів законно стягуються в державі, принципів, форм і методів їх встановлення, зміни чи скасування, дій забезпечують їхню сплату, контроль і відповідальність за порушення законодавства податкового.

Принципи податкової системи:

• цілісність; єдина мета; межа податкового тиску; раціональне поєднання прямих і непрямих податків; поділ податків за рівнями компетенції органів державної влади.

Податкова система України складається з податків і зборів.

Податки поділяють на:

• загальнодержавні; місцеві.

До загальнодержавних належать такі податки та збори:

1. податок на прибуток підприємств;

2. податок на доходи фізичних осіб;

3. податок на додану вартість;

4. акцизний податок;

5. збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

6. екологічний податок;

7. рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;

8. рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

9. плата за користування надрами;

10. плата за землю;

11. збір за користування радіочастотним ресурсом України;

12. збір за спеціальне використання води;

13. збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

14. фіксований сільськогосподарський податок;

15. збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

16. мито;

17. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

18. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

До місцевихподатківналежать:

1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 2. єдиний податок. До місцевих зборів належать:1. збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; 2. збір за місця для паркування транспортних засобів;3. туристичний збір.