Міністерство освіти і науки України Київський університет туризму, економіки і права Юридичний факультет Кафедра цивільного...

Міністерство освіти і науки України Київський університет туризму, економіки і права Юридичний факультет Кафедра цивільного...

Міністерство освіти і науки України Київський університет туризму, економіки і права Юридичний факультет Кафедра цивільного...

Міністерство освіти і науки України

Київський університет туризму, економіки і права

Юридичний факультет

Кафедра цивільного права та правового забезпечення туризмуНа правах рукопису

Допускається до захисту ДЕК

Завідувач кафедри,

к.ю.н., доцент,

професор КУТЕП

Федорченко Н.В.

«____» _____________2013 р.


Рецензент:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

«____» _____________2013 р.Дипломнаробота

наздобуттяосвітньо-кваліфікаційногорівня

«магістр»

натему:«__________________________»


Студента(ки)6курсу

юридичногофакультету

денноїформинавчання

П.І.П.

________________________

________________________

Науковийкерівник


Київ-2014