УГОДА ПРО ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ УЧНІВ Київське вище професійне училище деревообробки (назва підприємства, організації, установи)...

УГОДА ПРО ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ УЧНІВ Київське вище професійне училище деревообробки (назва підприємства, організації, установи)...

УГОДА ПРО ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ УЧНІВ Київське вище професійне училище деревообробки (назва підприємства, організації, установи)...

УГОДА ПРО ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ УЧНІВ


Київське вище професійне училище деревообробки


В особі директора училища Громадюка Петра Івановича

(прізвище, ім'я та по батькові)

найменоване надалі‘‘УЧИЛИЩЕ’’ , з однієї сторони
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

найменоване надалі ‘‘ПІДПРИЄМСТВО’’, з іншої сторони, заключний слідуючі домовлення;

1.“УЧИЛИЩЕ” ЗОБОВЯЗУЄТЬСЯ:

1.1 Керуючись навчальними уланами та програмами, підготувати і направити для проходження технологічної практики молодшого спеціаліста за напрямом 6.051801" Деревообробні технології " з спеціальності " Виготовлення меблів" під час практики на нього поширюються правилатрудового розпорядку‘‘ПІДПРИЄМСТВА’’

1.2Працівники училища - керівники практики - забезпечують систематичний контроль, професійне та методичне керівництво і технологічною практикою.

1.3 Перевірити відповідність професії, стан техніки безпеки, умов та охорони праці.


2. ‘‘ПІДПРИЄМСТВО’’ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:


2.1 Забезпечити практиканта робочим місцем, завданням, технічною документацією

відповідно до професії.

2.2 Видати практикантові виробничу характеристику щодо опанування професією у день

закінчення проходження практики.

2.3. Створити безпечні та відповідні санітарно-гігієнічні умови праці.

2.4. Надавати можливість практикантові 1-3дні на місяць відлучатися з роботи для
виконання робіт в училищі за викликом керіника практики.


3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:


3.1 Відповідальність за виконання умов охорони прані та техніки безпеки на період

проходження практики покладається на ‘‘ПІДПРИЄМСТВО’’.

3.2При невиконанні умов Договору однією із сторін, а також при незабезпеченні умов

охорони прані та техніки безпеки “Училище” мас право відкликати практиканта з

‘‘ПІДПРИЄМСТВА’’.


4.ТЕРМІН ДОГОВОРУ:


4.1 Цей Договір діє з 26.05до 27.06.2014р.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:


Училище‘‘ПІДПРИЄМСТВО’’

01013 м.Київ-13

вулиця Деревообробна №3 ________________________

КВПУ деревообробки __________________

Тел. 285-64-92 __________________

Директор П.І.Громадюк