Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» Кафедра бухгалтерського...

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» Кафедра бухгалтерського...

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» Кафедра бухгалтерського...

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»

Кафедра бухгалтерського обліку і аудитуЛабораторна робота №3

з дисципліни " Облік у банку"

Виконав:

студент IVкурсу

групи БС-12

Березняк В.Ю.

Перевірив:

ас. Колдовський А. В.Суми – 2014Тема: Облік розрахункових операцій

Мета: навчитися оформляти розрахункові документи, оволодіти методикою відображення в обліку безготівкових операцій в ОДБ Скарб 6,5.

Необхідно знати: сутність та принципи організації безготівкових розрахунків; облік розрахункових операцій; правила документообігу та вимоги щодо оформлення розрахункових документів.

Необхідно вміти: Розшифровувати записи, які містяться у виписках з банківських рахунків клієнтів; заповнювати платіжні та розрахункові документи клієнта; складати основні бухгалтерські проведення.


Завдання 1.

Відкрити для юридичної особи 2 аналітичні рахунки:

Довідкова інформація/ Рахунки банку/3570/ Додати новий рахунок та заповнити обов’язкові параметри рахунку, які позначені чорним жирним шрифтом.


Структура аналітичного рахунку:

А

А

А

А


К


Е


Е

Е

Е

Е


Е

Е

Е

Балансовий Ключ Резидентність Код клієнта Код валюти

Рахунок


Завдання 2

Оформити для юридичної особи заяву на видачу чекової книжки та платіжне доручення для сплати комісії за видачу чекової книжки.

Зробити відповідні проведення:

1) для списання з позабалансу бланку чекової книжки:

Документи/ Фінансові документи/ Документи/ Вид нового документа/ Внутрішньобанківські платежі: Дт 9910 – Кт 9821 - 1,00 грн. – списання бланку чекової книжки та зберегти меморіальний ордер:

F3/ Зберегти/ Тип файлу – Файл Rich Text (*.rtf);

2) для виконання платіжного доручення:

Документи/ Фінансові документи/ Документи/ Вид нового документа/ Клієнтські платежі: Дт 2600 – Кт 6110 – 10,00 грн. – комісія за видачу чекової книжки.


Завдання 3

Оформити платіжне доручення для перерахування коштів з рахунку ТОВ «Оклавіка» на рахунок 2600 юридичної особи для оплати за товар на суму 15000,00 грн. У програмі ОДБ Скарб 6,5 зробити відповідне бухгалтерське проведення:

Документи/ Фінансові документи/ Документи/ Вид нового документа/ Клієнтські платежіта заповнити обов’язкові реквізити документа.


Завдання 4

Оформити платіжне доручення для поповнення корпоративної картки на суму 1000,00 грн. та у програмі ОДБ Скарб 6,5 зробити проведення:

Документи/ Фінансові документи/ Документи/ Вид нового документа/ Клієнтські платежі: Дт 2600 – Кт 2605 з призначенням платежу: поповнення карткового рахунку № 123456 ПІБ керівника підприємства.


Завдання 5

Оформити платіжне доручення для оплати за товар з поточного рахунку юридичної особи на користь клієнта, який обслуговується в іншому банку на суму 5000,00 грн.

Основні реквізити одержувача:

Найменування клієнта – ПП Остапенко В. С.

Код клієнта - 2968310858

Рахунок клієнта – 26006005524001

МФО банку - 337535 ФВАТ КБ «Надра» СРУ «Слобожанщина»

Код банку - 14005646


Завдання 6

У програмі ОДБ Скарб 6,5 нарахувати комісію за РКО для юридичної особи в розмірі 1% від проведених операцій. Для цього необхідно зробити відповідне бухгалтерське проведення:

Документи/ Фінансові документи/ Документи/ Вид нового документа/ Внутрішньобанківські платежі:Дт 3570 – Кт 6110 – нарахування комісії за РКО та зберегти меморіальний ордер:

F3/ Зберегти/ Тип файлу – Файл Rich Text (*.rtf).


Завдання 7

Оформити платіжне доручення для сплати комісії за РКО та виконати його:

Документи/ Фінансові документи/ Документи/ Вид нового документа/ Клієнтські платежі: Дт 2600 – Кт 3570 – сплата комісії за РКО.


Завдання 8

Надрукувати виписку по рахунку 2600 юридичної особи:

Довідкова інформація/ Рахунки банку/ 2600/ Контекстне меню/ Виписка/ Зберегти/ Тип файлу – Файл Rich Text (*.rtf).