ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Організація самостійної роботи студентів вимагає особливої уваги, оскільки матеріали проходження практики студент оформляє у вигляді письмового звіту

Звіт- це короткий виклад роботи, виконаної студентом піл час проходження практики носить творчий характер. Текст звіту повинен супроводжуватися необхідними розрахунками, таблицями, зразками документації і т.п. Звіт провиробничу практикуперевіряє керівник від підприємства і дає оцінку-відгук. в якому відображає виконання програми практики, ставлення студента до виконання своєї роботи, дотримання ним трудової дисципліни.

Звіт про практику повинен відображати тількисамостійнуроботу студентів на підприємстві. Переказ у звіті матеріалів, які викладені в інструкціях, підручниках, лекціях не допускається. Звіт у закінченому вигляді включає в себе текстову частину і додатки до звіту.

Текстова частина звіту повинна бути написана на окремих аркушах стандартного формату А4 і разом з додатками зібрана утверду палітурку.Загальний обсяг текстової частини звіту не повинен перевищу вати 40 сторінок тексту .

Звіт про виконану студентом роботу форму ють у послідовності, яка передбачена програмою практики,

Рекомендується наступна структура звіту з виробничої практики:

Вступ

 1. Загальна характеристика підприємства і продукції, що ним випускається (послуг, що надаються).

 2. Аналіз економічних показників діяльності підприємства за останні 3-5 років (обсяг реалізації продукції, виробничі витрати, прибуток, рентабельність тощо)

 3. Організаційна структура маркетингу на підприємстві і взаємодія з іншими підрозділами.

 4. Характеристика ринку, на якому працює підприємство, його динаміка і тенденції розвитку.

 5. Аналіз споживачів (загальна кількість і динаміка її зміни, структура споживачів, особливості процесу прийняття рішення щодо покупки, скарги, рекламації тощо).

 6. Аналіз постачальників (загальна характеристика, умови закупок тощо)

 7. Аналіз конкурентів (загальна характеристика, маркетингова активність, конкуренті переваги).

8 Аналіз товарної політики (характеристика асортименту, торгові марки і їх впізнаваність, сервіс і обслуговування).

 1. Аналіз політики ціноутворення (методи ціноутворення, що використовуються на підприємстві, знижки, цінове стимулювання збуту тощо).

 2. Аналіз політики розподілу (канали розподілу, торгівельна мережа, використання електронної торгівлі, партнерські програми тощо).

 3. Аналіз комунікаційної діяльності (аналіз рекламних заходів, участь у виставках/ярмарках, РR-заходи, спонсорство, фірмовий стиль).

 4. Висновки Потенційні проблеми маркетингової діяльності, що виявлені під час проходження виробничої практики, та шляхи ьх розв'язання

Перелік використаних джерел Додатки