КИЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ТЕХНІКУМ Рекомендації щодо заповнення щоденнику-звіту з виробничої технологічної практики студентам денної...

КИЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ТЕХНІКУМ Рекомендації щодо заповнення щоденнику-звіту з виробничої технологічної практики студентам денної...

КИЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ТЕХНІКУМ Рекомендації щодо заповнення щоденнику-звіту з виробничої технологічної практики студентам денної...


КИЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

Рекомендації

щодо заповнення щоденнику-звіту


звиробничої технологічної практикистудентам денної форми навчання


фах. 5.05110101 «Виробництво авіаційних ЛА»


Київ 2013 р.

Щоденник-звіт з виробничої технологічної практики (далі – щоденник-звіт) заповнюється студентом особисто та підписується ним і наступними відповідальними особами:

Текст, якого стосуються дані Рекомендації, бажано писати від руки.

Порядок розміщення листів у щоденнику-звіті змінювати заборонено (див. електронну версію файлу «Щоденник_технол_практика.doc)».


Титульний лист

Заповнюється ПІБ студента, номер групи і рік, в якому відбувається проходження виробничої технологічної практики (далі – практика).


Другий лист

Мета практики: записується мета у стислому вигляді, відповідно до Завдання за практики (лист 3).

Індивідуальне завдання студенту: записується текст наступного змісту: «Збір та систематизація вихідних даних для виконання курсового проекту».

Термін практики: вказуються дати першого і останнього робочих днів, коли студент перебував на практиці.

База практики: ДП «АНТОНОВ» чи Філіал ДП «АНТОНОВ» «Серійний завод «АНТОНОВ»», в залежності від того, на якому підприємстві працевлаштований студент.

Керівник від бази технікуму: вказується прізвище та ініціали майстра цеху (начальника відділу, керівника бригади і т.і.).

Керівник від технікуму: вказується прізвище та ініціали викладача технікуму – керівника практики.

Начальник цеху (відділу): підписує відповідна особа після проходження практики студентом, перед оформленням Характеристики студента про проходження практики та Висновку викладача про якість виконання і засвоєння програми практики (останній лист щоденнику-звіту).

Загальна таблиця реєстрації виконаних програмних робіт: заповнюється студентом; оцінку виставляє начальник чи майстер цеху (начальник відділу, керівник бригади і т.і.) та підписує.

Таблиця реєстрації виконаних програмних робіт: заповнюється студентом чи керівником практики від підприємства; оцінку виставляє начальник чи майстер цеху (начальник відділу, керівник бригади і т.і.) та підписує по кожній роботі.


Перший лист Завдання з практики

Заповнюється: ПІБ студента; номер групи; найменування професії, за якою працевлаштований студент; тема курсового проекту з предмета «Технологія складання і випробування авіаційних ЛА» (далі – курсовий проект).


Другий лист Завдання з практики

Записи не вносяться.


Третій лист Завдання з практики

Індивідуальне завдання студенту: записується текст наступного змісту: «Збір та систематизація вихідних даних для виконання курсового проекту».

Дата видачі завдання: співпадає з першим днем практики.

Строк виконання та подання щоденнику: останній робочий день практики.


Основний зміст щоденнику-звіту

Виконується у відповідності із Завданням з практики, підписується студентом і керівником практики від технікуму на першому листі (з великим штампом).


Характеристика студента про проходження виробничої

технологічної практики

Заповнюєтьсякерівником практики від підприємства (начальником чи майстром цеху, начальником відділу, керівником бригади і т.і.), після заповнення та підписання всіх інших листів щоденнику-звіту, за виключенням Висновку викладача про якість виконання і засвоєння програми практики. У характеристиці необхідно вказати:


Висновок викладача про якість виконання і засвоєння

програми виробничої технологічної практики


Заповнюєтьсявикладачем – керівником практики від технікуму, після заповнення та підписання всіх інших листів щоденнику-звіту, співбесіди зі студентом та захисту щоденнику-звіту. У характеристиці необхідно вказати:


Після заліку щоденник-звіт здається керівникові практики від технікуму.Розробив: голова Циклової комісії професійної
і практичної підготовки, викладач Толстой С.А.