Інструкція до написання звіту з виробничої практики студентів 3-го курсу

Інструкція до написання звіту з виробничої практики студентів 3-го курсу

Інструкція до написання звіту з виробничої практики студентів 3-го курсу

Інструкція до написання звіту з виробничої практики студентів 3-го курсу

Звіт з практики повинен оформлятися за вимогами, які встановлює вищий навчальний заклад, з обовязками урахуванням Єдиного стандарту конструкторської документації (ЄСКД).

Титульна сторінка звіту оформляється відповідно до ЄСКД і містить таку інформацію:

У звіті висвітлюються питання програм практики за розділами стосовно бази практики та відомості про виконання індивідуального завдання. Кожний розділ звіту слід відокремити один від одного; також має бути коротко та конкретно описано роботу, виконану особисто студентом. У звітах не повинно бути дослівного переписування матеріалу з підручника, без практики, а також цитування літературних джерел. У тексті звіту студент повинен обґрунтувати різноманітні факти, що мають місце на базі практики, посилання на нормативні документи. Додатки з практики має бути пронумеровано, слід також зазначити їх перелік.

Звіт повинен містити такі розділи:

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Аркуші звіту слід прошити.

Звіт перевіряється та затверджується керівниками практики від бази практики та навчального закладу.