МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ Орієнтовна структура звіту з навчальної практики Вступ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТОВАРНА...

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ Орієнтовна структура звіту з навчальної практики Вступ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТОВАРНА...

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ Орієнтовна структура звіту з навчальної практики Вступ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТОВАРНА...

13


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Послідовність та загальні положення щодо виконання завдань навчальної практики

 1. Створити фірму ( 4 студента)

 2. Зробити вибір товару.

 3. Провести маркетингові дослідження ринку даного товару.

 4. Підготовити звіт за відповідними розділами, розкриваючи їх згідно вказаних підрозділів та пунктів.

 5. Презентація та захист звіту.


Орієнтовна структура звіту з навчальної практики


Вступ

 1. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

Описати основні дані щодо вибраного товару за такими складовими досліджуваного ринку:

 1. Покупці.

 2. Посередники.

 3. Постачальники, в тому числі сировини для виробництва.

 4. Конкуренти.

 5. Контактні аудиторії.

 6. Узагальнення щодо сучасного стану та перспектив розвитку ринку даного товару.

З посилкою на відповідні правові акти дати основні правові положення щодо захисту прав споживачів, захисту від недобросовісної конкуренції тощо.

Рекомендується розробити анкету для дослідження покупців.

 1. ТОВАРНА ПОЛІТИКА

 1. . Які проблеми для споживачів вирішує товар?

 2. . Які вимоги до товару пред’являються покупцем?

 3. . Якісні характеристики товару.

 4. . Асортимент.

 5. . Пакування товару.

 6. . Фасування товару.

 7. . Маркування товару.

 8. . Необхідність сертифікату.

 9. . Товари-замінники.

 10. Пропозиції щодо організації товарної політики.

При характеристиці товарної політики дати інформацію про поширення товару на ринках, його асортимент та товарні марки.

 1. ЦІНОВА ПОЛІТИКА

  1. Ціна прейскурантна

  2. На скільки відсотків ціна товару перевищує ціну аналогічних виробів конкурентів з нижчими цінами?

  3. На скільки відсотків ціна товару нижча від ціни аналогічних виробів конкурентів з вищими цінами?

  4. Яким чином встановлюється ціна товару:

   1. На основі виробничо-збутової собівартості;

   2. На основі ціни конкурентів;

   3. На основі розрахунків рівноважної ціни ринкових попиту-пропозиції?

  5. Чи диференціюється ціна:

   1. За марками?

   2. За часом?

   3. За ринками?

  6. Яка система знижок використовується?

  7. Економічна доцільність цінової політики

  8. Пропозиції щодо організації цінової політики

При виконанні завдання провести ціновий моніторинг: на ринках міста, оптових ринках (складах), фірмових магазинах, магазинах роздрібної мережі тощо протягом всього періоду дослідження. Вказати мінімальні та максимальні значення ціни існуючого продажу.

 1. ТОВАРОРУХ (РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ)

  1. Наявність товару в магазинах роздрібної мережі

  2. Наявність товару на ринках міста

  3. Наявність товару в фірмових магазинах

  4. Наявність товару на оптових ринках

  5. Наявність товару на виставках та ярмарках

  6. Наявність складських приміщень для зберігання

  7. Вимоги щодо зберігання

  8. Вимоги щодо транспортування

  9. Пропозиції щодо організації товароруху

Вказати на насиченість названих ринків товарами даної групи


 1. КОМУНІКАТИВНА ПОЛІТИКА (ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ)

  1. Реклама товару для кінцевих споживачів

  2. Реклама товару для посередників

  3. Якість пакувального матеріалу

  4. Дизайн

  5. Естетика оформлення товарного знаку, логотипу, фірмового блоку

  6. Імідж фірми, товарної марки

  7. Стимули для покупців

  8. Стимули для посередників

  9. Стимули для продавців

  10. Виступи в засобах масової інформації щодо товару в позитивному (негативному) плані

  11. Виступи в засобах масової інформації щодо товаровиробника в позитивному (негативному) плані

  12. Зв’язок з громадськістю (Паблік рілейшнз)

  13. Зворотний маркетинговий зв’язок (Директ-маркетинг)

  14. Пропозиції щодо перспектив формування попиту та стимулювання збуту товару

Висновки

Література


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ РОЗДІЛУ

«ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ»

 1. Визначення цілей дослідження

Приклад

 1. Оцінити ринковий потенціал ресторанів швидкого харчування "Гарячі курчата”.

 2. Уточнити профіль цільового сегмента відвідувачів ресторанів "Гарячі курчата”.

 3. Визначити сильні та слабкі сторони конкурентів (що саме може спонукати
  відвідувачів віддати перевагу ресторанам "Гарячі курчата").

 4. З'ясувати уподобання та смаки споживачів і відповідні зміни, які мають
  бути внесені в діяльність.

 5. Визначити найефективніші засоби реклами на етапі виходу на ринок
  та форми стимулювання продажу.


 1. Визначення пошукових запитань, гіпотез

Приклад

Таблиця 1 Пошукові питання, гіпотези маркетингового дослідження


Цілі дослідження

Пошукові питання

Гіпотези

2.Уточнити профіль цільового сегмента відвідувачів ресторанів "Гарячі курчата”.


 1. Хто є потенційними клієнтами ресторанів швидкого харчування?

Вік -; Дохід -; Склад сімї - ;

Соціальний стан - .

Цільові сегменти:

 • Тінейжери;

 • Студенти;

 • Службовці;

 • Туристи;

 1. Як часто споживачі відвідують ресторани швидкого харчування? • кілька разів на тиждень;

 • кілька разів на місяць;

 • кілька разів на рік;


3. Яку суму витрачають під час відвідування ресторану?


 • до 20 грн;

 • 21 – 30 грн;

 • більше 30 грн.


 1. Розробка опитувального листа (анкети)

До анкети включити 9-10 питань. Типи запитань та приклади їх формулювання дані на с.74-79 навчального посібника –

Сахацький М.П., Запша Г.М., Крутій Ю.С., Шинкарук Л.В. Маркетинг: Навч. посібн.:В 2-х ч.Частина 1. Теоретичні основи маркетингу та інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства. – Одеса:Пальміра, 2008.- 170 с.

Приклад опитувального листаДобрий день!

Просимо Вас заповнити анкету торгової фірми „WiпеМап” та отримати подарунок!

1. Чи вживаєте Ви вино ?
-так

-ні

 1. Як часто ?
  -кожного дня;
  -раз у тиждень;
  -на святах;

 2. Якій торговій марці Ви віддаєте перевагу?


4. Яке саме вино Ви полюбляєте?
- сухе;

- напівсухе;

- десертні;

- напівсолодке;

- міцні

5. Який колір вина Вам до вподоби ?

- білий;

- червовий;

- рожевий;

6. Ваші звички сталі у виборі вин?

-так;

- ні;

7. Чи брали Ви участь у дегустації вин нашої фірми?
- так;

- ні;

8. Звідки Ви дізнаєтесь про останні новини ринку вина ?

9. Що Ви цінуєте у вині?

- колір;

10. Чи впливає на Ваш вибір реклама виробників вин?

11. Чи впливає на Ваш вибір зовнішній вигляд товару?

- так;,
- ні;

- частково

12.Стать:
-Чол;
-Жін;

13.Вік
 1. Визначення об’єкта дослідження та обсягу вибірки

Методика приведена на с.79- 81 навчального посібника –

Сахацький М.П., Запша Г.М., Крутій Ю.С., Шинкарук Л.В. Маркетинг: Навч. посібн.:В 2-х ч.Частина 1. Теоретичні основи маркетингу та інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства. – Одеса:Пальміра, 2008.- 170 с.

5. Проведення опитування та підготовка звіту за результатами опитування

Провести опитування 25- 30 осіб, підготувати звіт.

Приклад звіту

Звіт про проведення маркетингового дослідження споживання хлібобулочної продукції ВАТ«Наш коровай»У липні поточного року відділом маркетингу ВАТ«Наш коровай» було проведено маркетингове дослідження, метою якого було визначення ставлення споживачів хлібобулочної продукції міста до торговельної марки «Наш коровай». Крім того, у ході дослідження потрібно було визначити упізнавання продукції даної ТМ та її вирізнення серед конкурентів.

У ході анкетування було опитано 400 респондентів - жителів міста Суми у віці старше 16 років.

Умови опитування: безповторна проста вибірка кроком три особи.

У ході опитування використовувалася безповторна вибірка, умова якоїполягала в опитуванні кожної 3 людини, що заходить у магазин і здатна самостійно прийняти рішення про здійснення покупки (тобто у віці не менше 16 років).

Дослідження показали, що виробник відомий 100% респондентів. Аналізуючи асортимент хлібобулочних виробів, що випускаються, можна зазначити наступне:

Однак покупці скаржаться на значне погіршення смакових якостей хлібай батона. Зокрема, відзначається,що хліб«Дарницький» дуже часто глевкий (6%), кислий на смак, кришиться й швидко черствіє.

Що стосується нових видівпродукції, заготовки для піци відомілише 13% покупців, а купують їх лише3%. Такий невеликий попит пояснюється недостатнімзнанням нової продукції.

Тістечка, кекси й рулети відомі60% населення, однак купує їх лише 12% . Невеликий попит є наслідком непривабливої упаковки або її відсутності, а також недостатньої поінформованості споживачів.

Серед позитивних відгуків про роботу комбінату слід виділити:

Усі зауваження покупів в основному зводяться до такого:

У цілому покупці задоволені існуючим асортиментом, однак у магазинах хотіли б ще бачити:

У питані про місце покупки 76% респондентів надають перевагу будь-якому продуктовому магазину («на шляху додому»), 14% купують хлібобулочні вироби на ринку і23% віддають перевагу фірмовим магазинам. Однак поняття фірмового магазину хлібокомбінату в покупців означав звичайно магазин, у якому асортимент заводу представлений в найбільшому обсязі.

Далінаведенірезультати опитування споживачів, за допомогою якого встановлені рівень впливу на них різних медіаносіїв. Отже, рекламні повідомлення в місцевих ЗМ1 та на Сумському ТРК «Відікон» зустрічали й пам'ятають 31% опитаних, відповідно 53% взагаліне зустрічали даних повідомлень, а 16% - не пам'ятають. Розподіл реклами такий: 11% - ТРК «ВіДікон»; по 9% - Місцевігазети «Ваш шанс» і«Панорама»; 6% читали рекламу в газеті «Слобожанщина іСлобожани»; 4% - у «Данкорі».

Крім того, з усіх опитаних 81% можуть відрізнитипродукцію Сумського хлібокомбінату від інших виробників хлібобулочних виробів, серед яких були названі виробники: «Аграрник», «Слов'яни», «Агроконтракт», Харківська бісквітна фабрика, Чернігівський завод, а також невеликі районніхлібозаводи.


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ РОЗДІЛУ

«ТОВАРОРУХ»

Мерчендайзинг


Допустимо, Ви претендуєте на посаду мерчендайзера компанії ……. Щоб пройти конкурсний відбір Вам потрібно виконати декілька завдань:

 1. Пояснити значення мерчандайзингу для успішної діяльності компанії.

 2. Скласти інструкцію для мерчендайзера, в якій вказати його обов’язки при відвідуванні торговельних точок.

 3. Розробити правила викладки нового продукту – на полицях в магазинах.

 4. Пояснити функціональне призначення POS-матеріалів. До ключових термінів та понять, зазначених літерами, знайдіть правильні відповіді з числа запропонованих:

А -Діспенсер

Б - Блістер

В - Воблер

Г - Ліфтер-холдер

Д – Мобайл (денглер)

Є – Шелфтокер

Ж – Джумбі (муляж).


Запропоновані відповіді:


 1. – різновид діспенсера для дрібних товарів (жувальна гумка, бульйонні кубики, батарейки). Як правило розміщується біля кас.

 2. - конструкції оригінального дизайну, які призначені для демонстрації і зберігання товару в місцях продажу. В них зберігаються виставлені на продаж одиниці товару.

 3. – виносна конструкція, встановлюється на підлозі, як правило перед входом в торгівельну точку.

 4. – стойка для рекламних буклетів стандартної або оригінальної конструкції.

 5. – збільшена копія упаковки продукту, в якій повністю збережені дизайн і пропорції.

 6. – зображення на пластику або картоні, яке кріпиться до полки з товаром і слугує міні-вивіскою, що виділяє товар серед інших.

 7. – поліграфічне зображення, як правило фігурно вирізане, на гнучкій пластиковій ніжці кріпиться до полиць в районі розміщення товару.

 8. - об ємна підвісна конструкція, яка кріпиться до стелі і несе рекламне зображення.


Таблиця 1


Форма для реєстрації результатів спостереження

за заходами мерчандайзингу


 1. П.І.Б. (код, номер) спостерігача _________________________________


 1. Місце проведення спостереження:


 1. Район м. Одеси _______________________________________________

 2. Назва, адреса і номер телефону магазину _________________________ 1. Місце розташування магазину (можливі декілька відповідей)


 1. Дата проведення спостереження ________________________________

 2. Час спостереження з ________ до ________________________________


№ пор.

Вид P.O.S. – матеріалу (point of sale)

Торгова марка «А»

Торгова марка «Б»

Торгова марка «В»

1

Експозиційний стелаж (розмір корисної поверхні)
2

Холодильники (розмір)
3

Промоуційні стовпи (тип та вигляд топера)
4

Промоуційні тумби (тип та вигляд топера)
5

Монетниці
6

Дисплей на прилавку (розмір)
7

Воблери
8

Рекламні кутники

………
24

Треї (вид)

Я завіряю, що це спостереження було проведено згідно з інструкцією.

Підпис спостерігача ___________________________ П.І.Б.


Зібрана і опрацьована інформація характеризує стан об’єктів ринку і сприяє модифікації заходів для розвитку підприємств.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ РОЗДІЛУ

«КОМУНІКАТИВНА ПОЛІТИКА»


1. Легенда – зазвичай це достовірна, цікаво подана інформація про історію виникнення, розвитку…(фірми, товару…). Легенда невелика за змістом, але із сюжетом, який добре запам’ятовується та викликає довіру.

Легенда має складатися:

- вступ - ідея створення

- виникнення проблеми

- посилення проблеми

- щасливого вирішення проблеми, завершення

Приклади можливих легенд

Легенда

Ти з дитинства пам'ятаєш білу хатинку у селі, стареньку бабусю та спокусливий аромат свіжоспеченого хліба і булочок, які вона щойно вийняла з печі. У часи безтурботного дитинства для тебе найдорожчим скарбом був сніданок на свіжому повітрі з келихом молока і смачнючим шматком бабусиного хліба. Як тобі подобалась та хрустка скоринка! Жодні солодощі не викликають зараз стільки добрих спогадів, як булочки, спечені суто для тебе лагідними бабусиними руками! Мабуть вони і були для тебе першою спокусою, і як можна було втриматися, щоб не скуштувати запашну здобу до обіду!

Маленька пекарня на Одещині із звабливою назвою "Спокуса" пропонує тобі скуштувати хлібобулочні вироби, виготовлені спеціально для тебе, як це робила колись твоя бабуся. До кожної хлібини ми додаємо лагідність і турботу, які вона докладала до своїх виробів.

Скуштуй шмат нашого хліба із склянкою теплого молока та поринь у світ своїх дитячих спогадів!

Хлібобулочні вироби „Спокуса”.

Спокуса твого дитинства!!!ЛЕГЕНДА


У повсякденному житті ми не замислюємося, на скільки важливо, як ми взуті. Як правило, ми не звертаеємо на цеувагу, але іноді це може зіграти дуже важливу роль у нашому житті. Хто з нас не знає повість „Ніч перед Різдвом?” Ми завжди із задоволенням читаємо цю Гоголівську повість, ми з радістю слухаємо опери, дивимося балети. Вона вже давно стала для нас вічно мудрою клисикою, що очищає душу насолодою. Але ніхто й ніколи не замислювався про те, що саме черевички зіграли більшу роль у долі коваля Вакули. Його кохана, Оксана, захотіла «черевички, які носить сама цариця». Заради улюбленої він був готовий на все, навіть осідлав самого чорта, щоб дістати Оксані черевички.

Тепер вам не прийдеться йти на такі подвиги. Можна просто прийти в наш магазин «Черевички» і вибрати будь-яке взуття на Ваш смак. Наші досвідчені продавці-консультанти зможуть задовольнити будь-який Ваш каприз, будь-яке бажання. Наш багатий вибір Вас приємно здивує. Тільки в нас Ви можете придбати за прийнятною ціною нові колекції взуття. Всі взуттєві асортименти «як у самої цариці».

Легенда

За далекими морями в Тридев'ятому царстві в Тридесятій державі жив-був мудріший, найвідважніший, прекрасніший з королів. І було в нього три сини: сміливих, сильних, красенів-воїнів.

Принцеси всього світу хотіли б зв'язати з ними свою долю, але принци не відповідали їм взаємністю. Примхливі красуні-принцеси, які люблять тільки розважатися й вередувати, були їм не по-душі.

Король дуже любив синів і в день народження старшого сина вирішив влаштувати бенкет на його честь. Він запросив на свято всіх дівчат королівства й зобов'язав їх принести із собою який-небудь смачненький кулінарний виріб. Як відомо шлях до серця чоловіка, і принца в тому числі, лежить через його шлунок. Господарку найсмачнішої на думку принца, страви, чекала винагорода.

І от почався бенкет. Кожна з дівчат прийшла зі своїм смачнішим витвором у надії скорити шлунок принців. З якими тільки стравами чарівні принцеси не намагалися здивувати примхливих правителів. Там були щирі шедеври з риби, м'яса, різних круп, молочних виробів, морепродуктів, але лише одна дівчина створила незрівнянний пиріг у вигляді замка зі свіжих ягід. Він був дуже апетитним і незвичайним. Принц так хотів його спробувати ..., але й у цей ж час йому не хотілося порушувати цю красу. Захоплений пирогом, він зовсім не дивився на ту найпрекраснішу винахідницю, що створила це чудо. Але зрештою піднявши ока на чарівну дівчину, щоб попросити шматочок цього божественного пирога, він був буквально зачарований незрівняною красою щирої кулінарної рукодільниці. Зачарований принц стояв і не міг зв'язати й двох слів. Він хотів довідатися як кличуть найвинахіднішу майбутню принцесу. Простягаючи принцові шматочок найсмачнішого пирога, дівчина вимовила : - „ Торт або Я !!! ". Принц був надзвичайно здивований безмежною нахабністю своїх підданих. У відповідь напрочуд вона промовила:-" Тортилія, мене кличуть, Тортилія!".Але всі його сумніви розвіялися в мить після дегустації найкрасивішого замка-пирога, і всім нам уже відомо, кого він вибрав.


Таблиця 1

Форма для реєстрації результатів спостереження за маркетинговим супроводженням роботи магазину

пор.


Бальна оцінка

магазинів-конкуренівАтрибут оцінки якості

обслуговування

ТМ «Таврія»

ТМ «Фуршет»

1


Товар у магазині відмінно викладено та представлено2

Планування магазину дозволило мені швидко знайти потрібний товар
3

Планування магазину робить зручним пересування по ньому4

Продавці в магазині добре одягнуті5

Продавці в магазині виглядають охайно6

Продавець поставив декілька запитань про товар, який мене зацікавив7

Продавці в магазині ввічливі8

Продавці в магазині спроможні дати компетентну відповідь на питання9

Поведінка продавця викликає

довіру10

Продавець надав додаткову інформацію, яка дозволила зробити кращий вибір11

Мені не довелося довго чекати, поки продавець приділить мені увагу12

Продавці обслуговують покупців швидко13

Продавці намагаються допомогти покупцям14

Продавці з готовністю

відповідають на запити покупів15

Продавці окремо працюють з кожним покупцем16

Продавець розуміють мої потреби17

Продавець подякував за візит18

Продавці в магазині виявляють щиру зацікавленість у вирішенні проблем покупцівСума отриманих балівМісця у рейтингу


Прізвище та ім’я дослідника

Місце (назва магазину, адреса)

Дата та час здійснення спостереження


Таблиця 2. Експертна оцінка якості обслуговування покупців магазинів магазинів конкурентів


№ пор.

Ознаки

Оцінка

1

Зручність розташування магазину (оцінка в балах від 1 до 10)


2

Розташування секцій (оцінка в балах від 1 до 10)


3

Асортимент: ширина (кількість груп)


4

Наявність товарів з граничними термінами реалізації (так, ні)


5

Оформлення вітрин (оцінка в балах від 1 до 10)


6

Рекламний супровід (оцінка в балах від 1 до 10)- магазину- товарів


7

Достатня кількість камер схову (так, ні)


8

Достатня кількість і розмаїття візків (бали від 1 до 10)


9

Кількість робочих місць касирів (од.)


10

Відсоток працюючих кас (%)


11

Каси для невеликих покупок (так, ні)


12

Наявність черг


13

Кількість покупців у найбільшій черзі (осіб)


14

Розміри цінників (см.)


15

Наявність фірмових цінників від постачальників


16

Наявність назв відділів (так, ні)


17

Надання кваліфікованих консультацій (оцінка в балах від 1 до 10)


18

Наявність консультацій від робітників


19

Застосування системи знижок на товар (так, ні)


20

Наявність інформації про отримання карти знижок (так, ні)


21

Проведення презентацій (так, ні)


22

Раціональність розміщення товарних груп (оцінка в балах від 1 до 10)


23

Чистота торговельного залу


24

Температурна комфортність (оцінка в балах від 1 до 10)


25

Наявність кондиціювання повітря (бал від 1 до 10)


26

Освітлення (оцінка в балах від 1 до 10)


27

Наявність безкоштовної упаковки ( так, ні)


28

Музичний супровід (так, ні)


29

Інформаційне забезпечення (так, ні)


30

Режим роботи магазину (години)


31

Наявність банкоматів (так, ні)


32

Можливість безготівкового розрахунку (так, ні)


33

Наявність дитячої кімнати (так, ні)


34

Зручність пересування по торговельному залу (оцінка в балах від 1 до 10)


35

Позначення товарних секцій (так, ні)


36

Паркування платне (так, ні)


37

Наявність паркувальників


38

Безкоштовні пакети для товарів (так, ні)


39

Коректність поведінки працівників охорони залу (оцінка в балах від 1 до 10)


40

Наявність телефонів-автоматів на відстані не більше 50 м