Завідувачу кафедри банківської

Завідувачу кафедри банківської

Завідувачу кафедри банківської

Завідувачукафедри банківської

та біржової справи

Донецького державного

університету управління

д.е.н., проф. С.Ф. Смерічевському

АТ Банк «Фінанси та Кредит» не заперечує прийняти для проходження виробничої практики в період з 03.02.2013 р. по 23.02.2013р. студентку 4 курсу ОКР «бакалавр»напряму підготовки «Фінанси і кредит» спеціалізації «Банківська справа» Донецького державного університету управління Ярову Марію Сергіївну.

Фінансових претензій за організацію практики БАНК (Повна назва) до Донецького державного університету управління не має.
Керівник (підпис) ПІБ

(круглая печаль)