Документы → Банк → Банковская выписка

Хід роботи

1. Завантажити програму 1С: Бухгалтерія.

2. Виконати введення складеної проводки з обліку внеску основного засобу засновниками-фізичними особами в якості сплати частки статутного фонду (див. таблиці №№ 1-2), та проводок з введення основного засобу до експлуатації.

Спочатку потрібно занести основний засіб до довідників.

Встановити робочу дату – 9 січня.

Для ОЗ заповнюється два довідника: Необоротные активы и Инвестиции. В довіднику Необоротные активы треба створити групу Основні засоби. В довіднику Инвестиции цього робити не треба. Рахунок обліку ОЗ В довіднику Необоротные активы – 104, В довіднику Инвестиции – 1521.

При заповнені довідника Необоротные активы →Основні засоби треба особливо звернути увагу на заповнення вкладки Дополнительно. Вид витрат на знос треба вибирати з групи Пряме производственные затраты (счет закрытия – 23), не плутати з групою Общепроизодственные затраты.

Довідник Необоротные активы →Основні засоби
Вкладка Основные Вкладка Дополнттельно

Встановити робочу дату – 5 лютого.

Сервис → Параметры →вкладка Операция

Режим По всем проводкам змінити на режим По первой проводке.

Документы → Операция

Ця операція складається з 4-х проводок. Перша проводка тільки по дебіту, а всі інші тільки по кредиту (вони компенсують першу). Сума по дебіту та кредиту повинна співпасти.

Після проведення цієї операції треба знову зайти

Сервис → Параметры →вкладка Операция

Режим По первой проводкезмінити на режим По всем проводкам.

Після отримання верстата його треба ввести до експлуатації.

Встановити робочу дату – 8 лютого.

Документы → Необор. активы и МБП → Ввод в эксплуатацию

Зверніть увагу, що обов’язково треба вказати вид ТМЦ, які будуть введені до експлуатації. В даному випадку Ввод в эксплуатацию необ. активов.

Цей документ формує проводку:

3. Виконати введення проводок з обліку придбання у постачальника основного засобу та його введення до експлуатації, оформити необхідні документи (див. таблиці №№ 1-4).

Спочатку треба заповнити довідники.

Про заповнення довідників для ОЗ було написано у попередньому пункті. Крім того треба заповнити довідник Контрагенты →ПродавцітаНазначение платежей (робоча дата для заповнення довідників – 9 січня). Особливу увагу при заповнені довідника Контрагенты треба звернути на те, що Вид взаиморасчетов буде здійснюватися В разрезе договоров.

Придбання ОЗ починається з підписання угоди з постачальником.


Встановити робочу дату – 22 січня.

Документы → Договор

Начало: – дата наведена у завданні,

Окончание: – кінець року(31.12.10)

Вид валових
доходов/расходов – Продаж (придбання) товарів (робіт, послуг),

Вид НДС – 20%,

Сумма (с НДС) – на 20% більше ніж початкова вартість верстату, яка була вказана у відповідних довідниках.

Цей документ не формує проводку.

Після оформлення договору бажано відкрити відповідний журнал і не закривати його до кінця покупки верстату.

Журналы → Договора

Наступним кроком є оформлення рахунка, який поступив від заводу.

Встановити робочу дату – 10 лютого.

Визвати контекстне меню (за допомогою правої кнопочки мишки) на договорі, вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Сч. вход. (Счет входящий (поставщика)).

Что приходуем: – ОС, НМА, … – це обов’язково треба вказати
до вибору ТМЦ,

ТМЦ – вибираємо з довідника,

Кол-во – 1,

Вид НДС – 20%,

Закз – повинен заповнитися автоматично.

Цей документ не формує проводку.

Встановити робочу дату – 11 лютого.

В відкритому журналі Договора натиснути кнопку Подчиненные документы. З’явиться перелік документів пов’язаних з договором від 22 січня. Поки це тільки один рахунок.

Встановити робочу дату – 11 лютого.

Визвати контекстне меню (за допомогою правої кнопочки мишки) на Сч. вход., вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Плат. поручение (Платежное поручение).

Якщо все робилося правильно, то цей документ заповниться автоматично, окрім Назначения платежа (його вибираємо з довідника).

Цей документ не формує проводку.

Встановити робочу дату – 12 лютого.

Документы → Банк → Банковская выписка

З’явиться пустий бланк банківської виписки. Треба натиснути на кнопку Заполнить по платежам та вибрати команду За произвольный период – вказати дату заповнення платіжного доручення (11 лютого).

Цей документ формує проводку:

Після передоплати верстата ВС-1 постачальник повинен привезти його на підприємство. При цьому потрібно оформити накладну на прихід.

Встановити робочу дату – 15 лютого.

Визвати контекстне меню (за допомогою правої кнопочки мишки) на Сч. вход., вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Прих. накл. (Приходная накладная).

Якщо все робилося правильно, то цей документ заповниться автоматично, окрім Примечания (його треба дописати).

Цей документ формує проводку.

Ще треба зробити запис в книзі придбань.

Визвати контекстне меню (за допомогою правої кнопочки мишки) на Сч. вход., вибрати команду Ввести на основании, а потім вибрати документ – Зап. книги приоб. (Запись книги приобретения). Цей документ повністю заповнюється автоматично.

Встановити робочу дату – 16 лютого.

Після отримання верстата його треба ввести до експлуатації. Ця послідовність дій була розглянута у попередньому пункті.

4. Виконати введення проводок з нарахування зносу основних засобів за березень.

Встановити робочу дату – 31 березня.