Платники податку, об'єкти оподаткування, база оподаткування

Плата за землю - прямий загальнодержавний податок, який справляється у вигляді земельного податку або орендної плати за земельну ділянку державної або комунальної власності, переданої в оренду. Оподаткування платою за землю регулюється Р. XIII ст. 269-290 Податкового Кодексу України.

Платниками податку є:

- власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

- землекористувачі.

Об'єкт оподаткування:

- земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

- земельні частки (паї), ​​які перебувають у власності.

Податок за лісові землі стягується як складова частина плати за спеціальне використання лісових ресурсів та реєструється окремим законодавством.

Не підлягають оподаткуванню:

1) сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій внаслідок Чорнобильської катастрофи і хімічно забруднених зон, на сільськогосподарське використання яких накладені обмеження;

2) землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

3) земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

4) землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування у межах смуг відведення (під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв`язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами та іншими дорожніми спорудами та обладняннм), а також землі за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об`їзні дороги, паромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з`їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 % акцій (часток, паїв) належить державі;

5) земельні ділянки сільськогосподарських підприємств та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

6) земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

Базою оподаткування є:

- нормативна грошова оцінка земельних ділянок (НГОЗД) з урахуванням коефіцієнта індексації;

- для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, - площа земельних ділянок.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок (НГОЗД) - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений відповідно до висновку центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів і відбитий в Земельному кадастрі.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, який визначається за формулою:

(1)

де І - індекс споживчих цін за попередній період.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 110 %, такий індекс застосовується із значенням 110. Коефіцієнт індексації НДОЗ застосовується кумулятивно в залежності від дати проведення НГОЗД.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу державної податкової служби і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.