Застосування основних систем впорскування

- “Моно-Джетронік”- електронна з центральним циклічним впорскуванням палива у впускний колектор – ВАЗ і інші;

- “К-Джетронік” - механічна багатоточкова з безперервним впорскуванням палива - BMW, “Bольво” та інші;

- “КЕ-Джетронік”- електронно-механічна, багатоточкова з безперервним впорскуванням бензину –“Мерседес Бенц” та інші;

- “L-Джетронік”- електронна, багато точкова з циклічним впорскуванням бензину - BMW, “Bольво”, ВАЗ та інші;

- “Монтронік”- комбінована електронна з впорскуванням палива і запалювання - BMW, “Bольво”, ВАЗ та інші;

-

Рис. 2.173. Система живлення двигуна 1ND-TV Тойота

Рис. 2.174. Акумуляторна багатоточкова система живлення двигуна Ауді з безпосереднім впорскуванням бензину

Рис. 2.175. Багатоточкова акумуляторна система живлення двигуна V8 FSI з двома паливними насосами і прямим впорскуванням бензину безпосередньо в циліндр

Рис. 2.176. Система живлення двигуна V6 VW (Магістраль низького тиску)

Паливні підкачуючі насоси з клапанами розташовані у паливному баку, що покращує їх охолодження. Паливний фільтр бензинового двигуна розташований поза баком, а дизеля у баку. Невикористане паливо, що повертається у бак охолоджується у радіаторі.

Рис. 2.177. Багатоточкова акумуляторна система живлення двигуна V6 VW (Магістраль високого тиску)

Система передбачає безпосереднє впорскування палива в циліндр.

Рис. 2.178. Схема механічної системи живлення з безперервним впоркуванням бензину “К-Джетронік”:
1 — паливний бак; 2 — паливний насос; 3 — накопичувач палива;

4 — паливний фільтр; 5 — напірний диск витратоміра повітря;

6 — дозатор-розподільник кількості палива; 7 — регулятор тиску палива; 8 — регулятор керуючого тиску; 9 — форсунка (інжектор);

10 — регулюючий гвинт холостого ходу, 11 — дросельна заслінка.
Канали: А — підведення палива до дозатора-розподільника;

В — заливання палива в бак; С — канал керуючого тиску; D — канал штовхаючого клапана; E — підведення палива до форсунок.

Принцип дії

Загальний принцип дії заклечається у безперервній дозованій подачі палива до форсунок, які встановлені у впускному колекторі двигуна перед впускними клапанами.

Паливний насос 2, забирає паливо з баку 1 і подає його під тиском біля 0,5 МПа через накопичувач 3 та фільтр 4 до каналу "А" дозатора-розподільника 6. З дозатора-розподільника паливо по каналах Е надходить до форсунок 9, які розпилюють паливо. Потік повітря у циліндри двигуна регулюють за допомогою дросельної заслінки 11, установленої у впускному трубопроводі. Кількість повітря визначається витратоміром-прецезійним приладом з легким напірним диском 5, який ґрунтується на пропорційному принципу між пересуванням напірного диска та кількістю повітря, що надходить до циліндрів двигуна.Забезпечення оптимального співвідношення між кількістю поступаючого повітря та воздухаення ношениеого між пересуванням напірного диска та кількістю повітря, що надходить до циліндрів двигуна.кількістю впорскуємого бензину забезпечує зв'язок між переміщенням диску витратоміра повітря, плунжера дозатора-розподільника і диференціальними клапанами.

Конструкція та принцип дії багатоточкової, електронно-керованої, переривчатої системи впорскування палива

“L-Джетронік”

Система близька до адаптивної, більш досконала у порівнянні з раніше розглянутою.

У порівнянні з системою Моно-Джетронік добавлено:

1. Розподільчий трубопровод.

2. Демпфер коливань тиску у розподільному трубопроводі.

3. Байпасний канал додаткового повітря.

4. Індивідуальні за циліндрами форсунки.

5. Пускова форсунка.

Рис. 2.179. Схема системи живлення з впорскуванням палива типу

“L-Джетронік”:

1 - паливний бак; 2 - паливний насос; 3 - фільтр тонкої очистки палива; 4 - регулятор тиску палива в системі; 5 - розподільна магістраль;

6 - пускова форсунка; 7 - блок циліндрів двигуна; 8 - форсунка (інжектор) впорскування; 9 - датчик температури охлоджуючої рідини; 10 - електронный блок керування; 11 - блок реле; 12 - датчик-розподільник запалювання; 13 - вимикач положення дросельної заслінки; 14 - висотний коректор; 15 - витратомір повітря;

16 - патрубок підведення повітря; 17 –термореле; 18 - гвинт якості (складу) суміші на холостому ходу; 19 - клапан додаткового повітря;

20 - гвинт кількості суміші на холостому ходу; 21 - вимикач запалювання; 22 - патрубок розрідження регулятора тиску палива в системі.

В системі удосконалено:Регулятор тиску- мембранний, що перепускає надлишки палива; електромагнітні форсунки з часом відкриття 1-1,5 мс, встановлюються під визначеним кутом і на визначеній відстані від впускного клапана; центральний блок керування має більшу кількість датчиків інформації зі зворотнім зв’язком; витратомір повітря має більшу точність виміру.

Принцип дії

Паливний насос 2 забирає паливо з бака 1 та подає його під тиском 0,25 МПа через фільтр тонкого очищення 3 до розподільної магістралі 5, з’єднаної з форсунками циліндрів. Встановлений з торця магістралі регулятор тиску палива 4 підтримує постійний тиск впорскування і забезпечує зливання зайвого палива у бак.

Кількість палива, що впорскується форсункою у циліндр визначається електронним блоком керування 10 залежно від тиску повітря, його температури, кількості та інших параметрів, як то температура рідини системи охолодження, оберти та навантаження двигуна тощо.

Основним параметром визначення доз палива , є кількість повітря, що надходить до циліндрів двигуна і визначається витратоміром 15.

Повітряний потік відхиляє напірну вимірювальну заслінку на визначений кут, величина якого за допомогою потенціометра перетворюється на електричний сигнал, який далі поступає до електронного блоку керування, де після обробки необхідна кількість палива в данний момент роботи двигуна. Потім подається сигнал у вигляді електричних імпульсів на електромагнітні клапани форсунок і визначається час їх відкриття.

Системи живлення з впорскуванням палива “МE-Мотронік” і електронної цифрової системи запалювання

Система представляє собою комплекс, що складається з апаратури

впорскування палива “LE 2 – Джетронік” і електронної цифрової системи запалювання. Обєднаний електронний цифровий блок керування формує вихідні сигнали як для керування роботою електромагнітних форсунок, так і для керування системою запалювання. В систему "Motronic" можуть бути включені різноманітні системы впорскування, наприклад, "Мопо-Jetronic", "KE-Jetronic", " L-Jetronic" і т.п.

Конструкція

Цифрова система "МЕ-Мотронік" об’єднує систему впорскування палива "LE2-Jetronic", в котрій окрім клапана додаткової подачи повітря в додатковому повітряному каналі, виконаному паралельно дросельній заслінці, є повторний регулятор холостого ходу, та систему електронного запалювання VSZ.

Рис. 2.180. Схема системи живлення з впорскуванням палива “МE-Мотронік” і електронної цифрової системи запалювання:

1 - паливний насос, 2 - паливний бак, 3 - фільтр тонкої очистки палива, 4 - регулятор тиску, 5 – розподільник запалювання, 6 - свічка запалювання, 7 - теплове реле часу, 8 - датчик температури охолоджуючої рідини, 9 - котушка запалювання, 10 - датчик числа обертів двигуна, 11 - датчик кутових імпульсів, 12 - зубчатий вінець маховика, 13 - акумуляторна батарея, 14 – центральний блок керування, 15 – вимикач запалювання, 16 - повітряний фільтр,

17 – вимірювач кількості повітря, 18 - регулятор холостого ходу,

19 - вимикач дросельної заслінки, 20 - пускова форсунка, 21 - робочі форсунки.

Конструкція центрального блока керування (контролера). Аналого-цифровий перетворювач, трансформуючий аналогові сигнали від датчиків в цифрову форму, мікро-ЭВМ, вхідні та вихідні схеми з каскадами посилення потужності.

Контролер керує системою впорскування палива в залежності від: Напруги акумуляторної батареї. Режиму роботи стартера. частоти обертання колінчастого вала двигуна (датчик числа обертів встановлений на блоці двигуна навпроти спеціального зубчатого вінця на маховику (232 зубці) та видає 232 імпульси за 1 оберт колінчатого валу); кутового положення колінчатого валу (датчик кутових імпульсов генерує імпульс напруги в момент проходження в його магнітному полі спеціального штіфта, запресованого в маховик, цей момент відповідає 100° до ВМТ); сигнала від теплового реле часу (воно включено паралельно датчику температури охолоджуючої рідини та замикає його накоротко, як тільки двигун досягне робочої температури); положення дросельної заслінки (повне навантаження або холостий хід); кількості поступаючого повітря; температури поступаючого повітря; температури охолоджуючої рідини.

Для керування впорскуванням палива центральний блок керування виконує наступні функції:

- вмикає за допомогою реле паливний насос при частоті обертання колінчастого вала двигуна більш ніж 30 об/хв;

- керує пуском холодного двигуна шляхом зміни протяжності впорскування палива форсунками та включення пускової форсунки по команді теплового реле часу в залежності від температури охолоджуючої рідини;

- видає сигнали збагачення пальної суміші для збільшення числа обертів колінчатого вала після запуску в залежності від температури охолоджуючої рідини;

- регулює роботу двигуна на режимі прогрівання в залежності від температури охолоджуючої рідини;

- керує работою двигуна під час розганянні в залежності від температури охолоджуючої рідини та тривалості розгону;

- корегує подачу повітря в циліндри, яка визначається вимірником витрати повітря з вбудованим датчиком температури повітря;

- керує работою двигуна на холостому ходу та в режимі повного навантаження в залежності від положення контактів виключателя дросельної заслінки;

- обмежує число обертів колінчатого вала двигуна шляхом закриття форсунок при частоті обертання колінчатого вала 6400±80 об/хв;

- припиняє подачу палива на примусовому холостому ходу (ПХХ) при частоті обертання колінчатого вала більш ніж 1200 об/хв та поступово включає подачу палива при зниженні числа обертів колінчатого вала двигуна до визначеного значення, змінюючи тривалість впорскування палива форсунками.

Аналіз конструкції

1. Позитивна сторона: поєднання функцій агрегатів та датчиків дозволяє скоротити їх число; процеси запалювання і сумішоутворення оптимізуються сумісно, при цьому покращуються характеристики крутного моменту, витрати палива, складу відпрацьованих газів, покращується запуск та прогрівання холодного двигуна; є можливості для виконання інших функцій: керування автоматичною коробкою передач, антибуксовальною системою ведучих коліс, антиблокувальною гальмівною системою, кондиціонером, противоугонним приладдям і т.п.

2. Негативна сторона: складність конструкції, велика собівартість та необхідність обладнання для обслуговування та ремонту електронних приладів системи, а також необхідний високий рівень підготовки фахівців.

Існує багато різноманітних систем впорскування палива, які постійно удосконалюються, особливо їх електронні системи керування.

Перелік систем впорскування палива наведений у нижче розташованій таблиці2.1.

Таблиця 2.1

Застосування систем впорскування палива на автомобілях

Модель автомобіля Рік випуска Система впорскування
Alfa-Romeo
90/Alfetta 2,0i 1984-86 Bosch Motronic
6/75/90/GTV 2,5i 1984-88 Bosch L-Jetronic
75 2,0 Twin Spark 1987-91 Bosch Motronic ML4.1
75 V6 3,0 1987-91 Bosch L-Jetronic
164 2,0 Twin Spark 1987- Bosch Motronic ML4.1
164 3,6 V6 1987- Motronic ML4.1
33 1,5/1,7 i.e. 1990- Bosch LE3. 1/2-Jetronic
33 1,7 16V 1990- Bosch Motronic ML4.1
155 Twin Spark 1,8 1992- Bosch Motronic 1.7
155 Twin Spark 2,0 1992- Bosch Motronic 1.7
Audi
80 1,6i/l,8i 1976-83 Bosch K-Jetronic
80 1,8/1,9 1986-91 Bosch KE-Jetronic
80/90/Coupe 2,0i/2, li/2,2i 1982-90 Bosch K-Jetronic
100/200 2,0i/2,li/2,2i 1982-90 Bosch K-Jetronic
100/2005E/Turbo 1977-82 Bosch K-Jetronic
100 2,2 Kat 1984-91 Bosch KE-Jetronic
80/90 2,0 8V/16V 1990-92 Bosch KE-Motronic
90 2,0 Cat 1987-92 Bosch KE-Jetronic
90 2,3E/Quattro Cat 1987-92 Bosch КЕЗ-Jetronic
90/Quattro 2,0/2,3 20V Cat 1988-92 Bosch/VAG Motronic
100 2,0 1989-92 Bosch K-Jetronic
100 2,3E/Quattro 1987-91 Bosch КЕЗ-Jetronic
200/Coupe Quattro Turbo 1990-91 Bosch/VAG Motronic
80 2,0 8V 1991- VAG Digifant
Coupe 2,0 8V 1991- VAG Digifant
80 2,8 V6 1991- Bosch/VAG MPI
100 S4 20V 1991- Bosch Motronic
100/Avant V6 1991- Bosch/VAG MPI
Coupe V6 1991- Bosch/VAG MPI
V8 3,6 1990-92 Bosch Motronic
80 1,6Е 8V 1993- Bosch Mono-motronic
80 2,OE 8V 1992- Bosch Mono-motronic
80 2,6 V6 1992- Bosch Motronic
100 2,6 V6 1992- Bosch Motronic
V84,2 1992- Bosch Motronic
BMW
318i/320i/518i/520i 1975-83 Bosch K-Jetronic
318i/320i/325i/e 1982-90 Bosch L/LE/Motr.
518i/520i/525i/e/528i/535i 1977-88 Bosch L/LE/Motr.
628i/633i/635i 1976-88 Bosch L/LE/Motr.
728i/733i/735i/745i 1976-86 Bosch L/LE/Motr.
M5/M635i 1984-88 Bosch Motronic
316i/318i (E30) 1988-91 Bosch Motronic 1.3
518i(E34) 1989- Bosch Motronic 1.3
520i/525i/530i/535i/Cat 1988-90 Bosch Motronic
730i/735i/Cat 1987-92 Bosch Motronic
520i/525i (E34) 1989-92 Bosch Motronic M3.1
316i(E36) 1991- Bosch Motronic 1.7
318i(E36) 1991- Bosch Motronic 1.7
320i/325i (E36) 1991- Bosch Motronic M3.1
Citroen
VisaGTi 1985-88 Bosch LE-Jetronic
BX 19GTi 1986-91 Bosch LE3-Jetronic
CX2400GTi 1977-83 Bosch L-Jetronic
CX25 1983-90 Bosch LE2-Jetronic
CX 25 Turbo 1985-86 Bosch L-Jetronic
AX 11/14 Cat 1988- Bosch Mono-Jet. A2.2
BX GTi 16V 1988-92 Bosch Motronic ML4.1
BX19 16V 1990-93 Bosch Motronic M1.3
XM2,0 1990-92 MMFD Multipoint G5
XM V6 3,0 1990- Bendix-Fenix3B
XM V6 3,0 24V 1990- Bendix-Fenix4
ZX 1,6i 1991- MMFD Multipoint G5
ZX 1,9i 8V 1991- Bosch Motronic M1.3
ZX 1,9 1991- Bosch Motronic MP3.1
BX 1,6i 1991- MMFD Multipoint G5
BX 19 TZI 1990- Bosch Motronic M1.3
BX 1,9 GTI 1990- Bosch Motronic MP3.1
XM2,0 1990-92 MMFD Multipoint G5
XM2,0 1990- Bosch Motronic MP3.1
AXl,Oi 1992- Bosch Monopoint MA3.0
AXGT 1993- Bosch Monopoint MA3.0
AX 1,li 1993- Magneti-Marelli MM G6-11
AX GTi 1,4 1992- Bosch Motronic MP3.1
ZX 1,l/l,4i 1992- Bosch Monojet A2.2
ZX 1,8i 1993- Bosch Motronic MP5.1
ZX 2,0i 8V 1993- Magneti-Marelli MM 8P
ZX 2,0i 16V 1993- Bosch Motronic MP3.2
Xantia 1,8i 1993- Bosch Motronic MP5.1
Xantia 2,0i 8V 1993- Magneti-Marelli MM 8P
Xantia 2,0116V 1993- Bosch Motronic MP3.2
XM 2,0i Turbo 1993- Bosch Motronic MP3.2
Dalhatsu
Applause 1,6i 1990- Daihatsu EFi
Sportrak 1,6i 1989- Daihatsu EFi
Fiat
Uno Turbo 1985-90 Bosch LE2-Jetronic
RegatalOOS 1986-90 Fiat SPI
Croina2000i,e. 1986-91 Weber IAW
Crorna Turbo 1986-91 Bosch LE2-Jetronic
Regata 100 i.e. 1990-91 Weber MIW Centrajet 2
Panda 1000 i.e. 1989- Bosch Mono-Jetronic
Uno 1,1/1,4 70 SX/Selecta i.e. 1991- Bosch Mono-Jetronic
Uno 1,4 Turbo i.e. 1991- Bosch LE3.1-Jetronic
Tipo 1,6 i.e. 1989- Bosch Mono-Jetronic
Tipo/Tempral,8 i.e. 1990- Weber IAW
Tipo 1,8 i.e.SV 1991- Weber IAW
Tipo 2,0 i.e.SV 1991- Weber IAW
Tempra 1,8 i.e. 16V 1991- Weber IAW
Tempia2,0i.e. 16V 1991- Weber IAW
Croma 2000 i.e. 1991- Bosch LU2-Jetronic
Croma 2000 i.e. Turbo 1991- Bosch LU2-Jetronic
Ford
, Escort/Orion XR3i/l,6i 1982-90 Bosch K.-Jetronic
Escort RS Turbo 1985-90 Bosch KE-Jetronic
Granada/Capri 2,8i 1977-87 Bosch K-Jetronic
Siena 2,8i 1983-89 Bosch K-Jetronic
Siena 2,0i/2,8i/2,9i 1985-90 Bosch L-Jetronic
Granada/Scorpio 1985-90 Bosch L-Jetronic
Sierra Cosworth 1986-91 Weber-Marelli IAW
Fiesta/Escort/Orion 1,4 1989- Ford/Weber CFI
Fiesta l,6-XR2i/Cat 1989-92 Ford EEC IV
Escort/Orion 1,6 XR3i/Cat 1989-92 Ford EEC IV
Sierra/Granada/ 1989- Ford EEC IV
Scorpio 2,0/Cat
Sierra Sapphire RS Cosworth 1988-92 Weber-Marclli IAW
Scorpio/Granada 1987-89 Bosch L-Jetronic
2,4i/2,9i/4x4
2,9 Scorpio 24V Cosworth 1990- Ford EEC IV
Fiesta RS Turbo 1990-93 Ford EEC IV EFi
Fiesta XR2i 1,8 1991- Ford EEC IV EFi
Fiesta RS 1800 1991- Ford EEC IV EFi
Escort XR3i 1,8 1991- Ford EEC IV EFi
Sierra 1,6/1,8 CFi 1990- Ford/Weber CFI
Fiesta 1,1/1,3 (HCS) 1993- Ford CFI
Escort 1,3i (HCS) 1993- Ford CFI
Mondeo 1,6i 1993- Ford EEC IV
Mondeo 1,8i 1993- Ford EEC IV
Mondeo 2,0i 1993- Ford EEC IV
Honda 1985-88
Civic/CRX 12V Honda PGM-П
Integra/CRX 16V 1986-90 PGM-FI
Accord 12V 1986-88 Honda PGM-П
Prelude 16V 1985-91 Honda PGM-П
Prelude 4WS 2,0i-16 1988-92 PGM-FI
Concerto 1,5i/l,6i 1990- Honda PGM-FI
Concerto 1,6i-16 1990- Honda PGM-FI
CRX VTi DOHC V-TEC 1991- Honda PGM-П
CRX ESi SOHC V-TEC 1991- IIonda PGM-П
Civic 1,6 VTi V-TEC 1991- Honda PGM-П
Civic 1,5 VEi 1991- Honda PGM-FI
Accord 2,2 1990- Honda PGM-П
Legend 3,2 V6 1991- Honda PGM-П
Prelude 2,0 1993- Honda PGM-П
Prelude 2,2 V-TEC 1993- Honda PGM-П
Prelude 2,3 1993- Honda PGM-П
Hyundai
Sonata 1,8i/2,0i/2,4i 1988-92 Hyundai ЕС-Multi
Lantra 1,6i 1991- Mitsubishi MPI
S Coupe 1,5i 1990- Mitsubishi MPI
Lantra 1,8i 1992- Mitsubishi MPI
Lantra 2,0i 16V 1992- Mitsubishi MPI
S Coupe 1,5 MVi 1993- Bosch Motronic
S Coupe 1,5 MVTi Isuzu 1993- Bosch Motronic
Piazza 1986-90 Isuzu I-TEC
Trooper 2,6i 1988-92 Isuzu I-TEC
Trooper 3,2 V6 1992- Isuzu EFI
Jaguar
XJ6 1979-86 Lucas-Bosch L-Jetronic
XJ6 1986-90 Lucas LH
XJ12 1980-90 Lucas P-Digital
XJS3,6 1983-89 Lucas P-Digital
XJ6 4,0 1990- Lucas CU15
XJS 5,3 V12 HE 1980- Lucas P-Digital
XJ-S 4,0 1991- Lucas CU15
Lancia
Beta/HPE/Trefi/Gamma 1982-86 Bosch-L-Jetronic
Thema/Turbo 1985-90 Bosch-LE2-Jetronic
Y10 1300 i.e. 1989-92 Bosch L3.2 Jetronic
Dedra 1,6/1,8/2,0 i.e. 1989- Weber MIW Centrajet 2
Delta/Prisma 1,6i.e. 1986-92 Weber IAW
Delta 2,0 HF Integrale 16V 1989-92 Weber IAW
Thema i.e. 16V 1989-92 Bosch L3.1-Jetronic
Thema 2000 i.e. 16V Turbo 1990-91 Bosch LE2.1-Jetronic
Thema2,8V6 1989-91 Bosch LE2.2-Jetronic
Dedra 2000 Turbo 1991- Weber IAW
Dedra 2,0 Integrale 1990- Weber IAW
Rover
Land/Range Rover 1985-90 Lucas L-Injection
Land Rover Discovery 3,5 V8i 1990- Lucas 14CUX EFI
Land Rover Range Rover 3,9 Маzdа 1989- Lucas 14CUX EFI
1985-86 MazdaEGI
626 2,0i 1985-89 Mazda EGI
OY7 1985-89 Mazda EGI
323 Turbo 4х4 1987-89 Mazda EGI
626 2,0i 16V/Cat 1988- MazdaEGI
MX-5/Miata 1989- Mazda ЕП
121 (1,3) 1991- Mazda EGI
323 1,6/1,8 1989- MazdaEGI
626 2,5 V6 1991- Mazda EGI
МХ-3 1,6 1991- Mazda EG!
МХ-3 1,8 V6 1991- MazdaEGI
МХ-6 2,0 16V 1991- Mazda EGI
MX-6 2,5 V6 1991- MazdaEGI
323 1,8i 16V 1990- MazdaEGI
Xedos 6 2,0i V6 1993- Mazda EGI
Mercedes-Benz
190E 1982-90 Bosch KE-Jetronic
190E 2,6/260/300 1985-91 Bosch KE-Jetronic
230/280 1974-85 Bosch K-Jetronic
350/380/450/500 1976-80 Bosch K-Jetronic
420/500 1985-91 Bosch KE-Jetronic
190E 1,8 1990- Bosch KE-Jetronic
Mifiitbishi
Starion 1982-89 Mitsubishi ECI
Galant 2000i/2400i Cat 1987-88 Mitsubishi EPI
Sapporo 24001 1987-88 Mitsubishi EPI
Colt/Lancer 1600 GTi 16V 1988-93 Mitsubishi EPI
Galant 2000 GTi 16V/Cat 1988-93 Mitsubishi EPI
Space Wagon 1,8i 1991- Mitsubishi EPI
Space Runner 1,8i 1991- Mitsubishi EPI
Colt 1,8i 16V 1992- Mitsubishi EPI
Lancer 1,8i 16V 1992- Mitsubishi EPI
Sigma3,OV624V 1990- Mitsubishi EPI
Shogun 3,0 V6 1990- Mitsubishi EPI
Nissan
Cherry Turbo 1983-86 Nissan ECCS
Bluebird/Sivia 1984-89 Nissan ECCS
Laurel/240/280 1978-89 Nissan EFI
Silvia DOHC 1984-87 Nissan EFI
300ZX/Turbo 1984-90 Nissan ECCS
Sunny Coupe 1,6 ZX/ 1987-90 Nissan ECCS
GTi 16V
200 SX 1990- Nissan ECCS
Maxima 3,0 SE/SEL 1989- Nissan ECCS
Sunny 2,0 (N14) 1990- Nissan ECCS MPI
Primera 2,0 1990-93 Nissan ECCS SPI
Primera 2,0 1990-93 Nissan ECCS MPI
300 ZX Turbo (Z32) 1990- Nissan ECCS MPI
Micra 1,0i 1992- Nissan ECCS MPI
Micra 1,3i 1992- Nissan ECCS MPI
Primera 1,6i 1993- Nissan ECCS MPI
Primera 2,0i 1993- Nissan ECCS MPI
Serena 1,6i 1993- Nissan ECCS MPI
Serena 2,0i 1993- Nissan ECCS MPI
Opel 1983-86 Bosch LE-Jetronic
Kadett/Ascona
Omega 1986-91 Bosch LE3-Jetronic
Kadett/Ascona/Omega 1986-91 Bosch Motronic ML4
Manta/Senator 1977-86 Bosch L/LE-Jetronic
Senator/Monza 1978-87 Bosch L/LE-Jetronic
Opel-Vauxhall
Astra/Cavalier 1982-86 Bosch LE-Jetronic
Astra/Cavalier/Carlton 1986-91 Bosch LE3-Jetronic
Astra/Cavalier/Carlton 1986-91 Bosch Motronic
Carlton/Senator 1983-86 Bosch L/LE-Jetronic
Senator/Monza 1978-87 Bosch L/LE-Jetronic
Nova 1,6 GTE 1988-92 Bosch LE3-Jetronic
Astra/Cavalier 2,0 8V 1990-91 Bosch Motronic M 1.5
Calibra/Carlton 2,0 8V 1990- Bosch Motronic M 1.5
Astra/Cavalier 2,0 16V 1990-92 Bosch Motronic M 2.5
Calibra2,016V 1990-92 Bosch Motronic M 2.5
Carlton/Senator 2,5i/3,0i 1987-90 Bosch LE2-Jetronic
Nova 1,4 Cat 1990-93 GM Multec SPI
Carlton/Senator 2,6/3,0 1990- Bosch Motronic 1.5
Frontera2,Oi(OHC) 1991- Bosch Motronic 1.5
Frontera2,4i(CIH) 1991- Bosch Motronic 1.5
Nova 1,2i 1990-93 GM Multec SPI
Nova 1,4i 1991- GM Multec SPI
Astral,2i 1991- GM Multec SPI
Astra 1,4i 1991- GM Multec SPI
Nova 1,6i 1991-93 Bosch Motronic 1.5
Astra-F 1,6i 1992- GM Multec SPI
Astra-F 1,8i 1992- GM Multec SPI
Cavalier 1,6i 1992- GM Multec SPI
Cavalier 1,8i 1992- GM Multec SPI
Реugeot
205 Gti/309 SRi/GTi 1984-90 Bosch LE2-Jetronic
504/505/604 1978-83 Bosch K-Jetronic
1983-90 Bosch LE2-Jetronic
205/309/405 1,9 1989- Bosch Motronic M1.3
205/309/405/605 1,6 1990-93 MMFD Monopoint G5
309/405 1,9 16V 1990- Bosch Motronic M1.3
405 1,9i 1988-91 Bosch LE3.1-Jetronic
505 V6 1987-90 Bosch LH-Jetronic
605 2,0 1990-93 Bosch LE2-Jetronic
605 2,0 1990- MMFD Multipoint G5
605 SV V6 3,0 1990- Bendix-Fenix3B
605 SVE V6 3,0 24V 1990- Bendix-Fenix 4
106 1,1/1,3 1991- Bosch Mono-Jetronic
205 1,1/1,3 1991- Bosch Mono-Jetronic
309 1,3 1991- Bosch Mono-Jetronic
405 1.9 1990-92 Bosch Motronic MP3.I
605 2,0 1990-92 Bosch Motronic MP3.I
306 ,1 1992- Bosch Motronic MP5.1
306 ,3 1992- Bosch Motronic MP5.1
306 ,4 1992- Bosch Mono-Jetronic MA3
306 ,6 1992- Bosch Mono-Jetronic MA3
405 ,6 1992- Bosch Motronic MP5.1
405 1,6 1992- Bosch Mono-Jetronic MA3
Renault
R21 1986-91 Renix Electronic
R25/R30 1984-89 Bosch K-Jetronic
R25/Turbo 1984-90 Rcnix Electronic
21/25 Txi 12V 1990- Bendix Multi-point
Clio 1,2/1,4 1991- Bosch Mono-point
Clio 1,8 RT 1990- Bendix/Renix MPI
R19 1,4 1991- Bosch Mono-point
R19 1,8 16V 1990- Bendix/Renix MPI
Espace 2,0 1988-91 Renix MPI
Clio 1,8i 1992- Bosch Mono-Jetronic MA3
19 1,8i 1992- Bosch Mono-Jetronic MA3
19 1,8 TXI 1992- Renix MPI
Rover
116/Maestro/Montego 1985-90 Lucas LH
1984-86 Lucas L-Injection
820E/SE 1986-90 Rover SPI
820i/Si 1986-91 Lucas LH
825i 1986-88 Rover PGM-FI
Metro 1,4 16V 1990- Rover M.E.M.S. SPI
214/414 1989- Rover M.E.M.S. SPI
216/416 GSi/GTi 1989- PGM-FI
827i/Sterling/Vitesse 1988-92 PGM-FI
Metro 1,4 16V 1991- M.E.M.S. MPI
214/414 16V 1991- M.E.M.S. MPI
Montego 2,0i 1991- M.E.M.S. MPI
Mini-Cooper 1,3i 1991- M.E.M.S. SPI
Mini Cabriolet 1,3i 1993- M.E.M.S. SPI
220 GTi 16V 1991- M.E.M.S. MPI
220 Turbo/Coupe 1992- M.EM.S. MPI
420 2,0 16V 1992- M.EM.S. MPI
1993- Rover PGM-FI
1993- Rover PGM-FI
Vitesse 2,0 Turbo 1992- M.E.M.S. MPI
827 V6 1991- Rover PGM-FI
Sterling 1991- Rover PGM-FI
SAAB
99/900/Turbo 1976-09 Bosch K-Jetronic
900/9000 16V/Turbo 1984-91 Bosch L-Jetronic
900i 16/900 SE 1990-93 Lucas CU 14
90001 2,3 16V 1990- Bosch LH 2.4.2-Jetronic
CD 2,3 16V Turbo 1991- Bosch LH 2.4.2-Jetronic
9000i 2,3 16V 1992- SAAB TRONIC SFI
Seat
Ibiza/Malaga 1,5i 1988- Bosch LE2-Jetronic
Subaru
1,8/XT 1984-90 Subaru MPFI
Legacy 1,8 16V SOHC 1991- Subaru SPFI
Legacy 2,0/2,2 16V 1991- Subaru MPFI
Legacy 2,0 Turbo 1991- Subaru MPFI
Impreza 1,6i 1993- Subaru MPFI
Impreza 1,8i 1993- Subaru MPFI
Suzuki
Swift 1986-90 Suzuki EPI
Swift 1,3 GTi (SF413) 1990- Suzuld EFI/MPI
Vitara 1,6i 1991- Suzuki MPI
Vitara 1,6i 1991- Suzuld SPI
Toyota
Corolla/Camry/M R2 1984-90 ToyotaTCCS/EFI
Supra 3,0 1986-91 Toyota TCCS
CelicaGT 1985-90 Toyota TCCS
Celica Supra 1981-86 Toyota EFI
Carina II/Camry GU 2,0i 1988-92 Toyota TCCS
Supra 3,0 Turbo 1988- Toyota TCCS
Camry GLXi V6 1989-92 Toyota TCCS
MR22,0 1990- Toyota TCCS
MR2 2,0 GT/GT T-Bar 1990- Toyota TCCS
Celica 2,0 GTi-16 1990- Toyota TCCS
Celica GT-4 1990- Toyota TCCS
Camry 2,2 1991- Toyota TCCS
Camry 3,0 V6 24V 1991- Toyota TCCS
Previa2,416V 1990- Toyota TCCS
Corolla 1,3i 1992- Toyota TCCS
Corolla 1,6i 1992- Toyota TCCS
Corolla 1,8i 1992- Toyota TCCS
Carina E 1,6 XLi/GLi 1992- Toyota TCCS
Carina E 2,0 GTi 1992- Toyota TCCS
Carina E 2,0 G Li 1992- Toyota TCCS
Volkswagen
Golf/Jetta/Scirocco/Passat 1976-90 Bosch KE-Jetronic
Polo/Golf/Jetta 1,3i 1986-87 VAG Digijet
Golf/Jettal,8i 1984-91 Bosch KE-Jetronic
Golf/Jetta/Scirocco 16V 1985-91 Bosch K/KE-Jetronic
Passat/Santana 2,0/2,2 1981-88 Bosch K-Jetronic
Gotf/Jetta/Passat 1,8/Cat 1987-92 Bosch Mono-Jetronic
Golf/Jetta/Passat 1,8/Cat 1987-91 VAG Digifant
Passat 16V/Cat 1988-93 Bosch K/KE-Jetronic
GoU/Corrado/Passat 1,8 G60 1988-92 VAG Digifant G60
Polo 1,3 1990- VAG Digifant
Polo G40 1,3 1991- VAG Digifant MPI
Passat 1,8 1991- Bosch Mono-Jetronic
Transporter 2,0 1991- VAG Digifant MPI
Polo 1,03/1,3; 1991- Bosch Mono-Jetronic
Golf3 1,4 1992- Bosch Mono-Jetronic
Golf3 1,8 1992- Bosch Mono-Jetronic
Vento 1,8 1993- Bosch Mono-Jetronic
Golf 3 2,0 8V 1992- VAG Digifant
Vento 2,0 8V 1992- VAG Digifant
Golf 32,0 16V 1993- VAG Digifant
Golf3 2,8 VR6 1992- Bosch Motronic
Passat 2,0 16V 1992- Bosch KE-Motronic
Passat 2,8 VR6 1992- VAG Digifant
Corrado 2,0 16V 1992- Bosch KE-Motronic
Corrado 2,8 VR6 1992- VAG Digifant
Volm
1982-89 Bosch LE-Jetronic
1986-91 Renix Electronic
240/244/245/740 1974-90 Bosch K-Jetronic
740 Kat/Turbo 1985-90 Bosch Motronic
760/780 1986-91 Bosch LH-Jetronic
760 Turbo 1983-91 Bosch Motronic
262/264/265/760 1979-87 Bosch K-Jetronic
440/460/480 1,7 1989- Volvo Fenix 3B
440/460/480 1,7 Turbo 1989- Bosch LH-Jetronic
240 GL 1988-91 Bosch LH-Jetronic
740 2,0/2,3 8V/16V Cat 1988-92 Bosch LH2.4-Jetronic
940 2,0 1991- Bosch LH2.4-Jetronic
940 2,3 1991- Bosch LH2.4-Jetronic
940 2,3 16V 1991- Bosch LH2.4-Jetronic
740/940 2,3 Turbo 1990- Bosch LH2.4-Jetronic
960 2,3 Turbo 1990- Bosch LH2.4-Jetronic
960 3,0 24V 1991- Bosch Motronic 1.8
440 1,8 1992- Fenix 3BSPI
460 1,8 1992- Fenix 3BSPI
850 2,5 10V 1993- Fenix 5.2.1
850 2,0 20V 1991- Bosch LH3.2-Jetronic
850 2,5 20V 1991- Bosch LH3.2-Jetronic