УПАКОВКА ЛИТИХ ТРОТИЛОВИХ ЗАРЯДІВ, ШАШОК–ДЕТОНАТОРІВ, ПРЕСОВАНИХ ТРОТИЛОВИХ ШАШОК

2.6.1. Литі тротилові заряди, а також шашки-детонатори та пресовані тротилові шашки (далі – шашки) упаковують за п. 2.2.1., не утворюючи пачки.

2.6.2. Вимоги до упаковки литих тротилових зарядів та шашок.

2.6.2.1. Внутрішня поверхня ящиків, що використовуються для упаковки, бути вистелена в один шар папером за ДЕРЖСТ 8828–89, ДЕРЖСТ 2228–88, ДЕРЖСТ 8273–75 або ОСТ 6–19–56 або поліетиленовою плівкою за ДЕРЖСТ 10354–82 з номінальною товщиною плівки не менше 0,10 мм.

2.6.2.2. Литі тротилові заряди укладають у ящики щільно, заповнюючи вільні проміжки макулатурою.

2.6.2.3. Шашки упаковують у ящики пошарово щільними рядами, розділяючи при цьому кожний ряд і кожний шар один від одного папером або картоном. Для зручності вилучення шашок із ящика одну з них у кожному ряді перев'язують шпагатом або нитками, або обгортають смужкою паперу за ДЕРЖСТ 515–77, кінці якої виводять назовні. Вільні проміжки у ящику заповнюють макулатурою.

Допускається укладати шашки у ящики загорнутими по кілька штук у папір, утворюючи пачки з номінальною масою нетто 4–20 кг. У цьому випадку ряди або шари шашок не розділяють.

МАРКУВАННЯ

МАРКУВАННЯ ПАТРОНІВ

3.1.1. Маркування патронів для внутрішніх поставок

3.1.1.1. На кожний патрон наносять фарбою, що не змивається водою, маркування такого змісту:

- товарний знак або найменування підприємства–виробника;

- найменування (марка) ВР;

- маса ВР у патроні;

- номер партії;

- заводський номер;

- рік виготовлення;

- кольорова смуга у відповідності з вимогами НТД або технічної документації на відповідну ВР, якщо гільза для патронів виготовлена не із кольорового паперу;

- стрілка, яка вказує на гніздо під електродетонатор або капсуль-детонатор, на патронах-бойовиках скельного амоналу №1.

Заводські номери патронів, упакованих в одну пачку, та номери насипних патронів, упакованих в один ящик, повинні бути одинаковими і не дублювати номери, нанесені на патрони іншої пачки або іншого ящика в одній партії.

3.1.2. Маркування патронів на експорт

3.1.2.1. Маркування патронів на експорт проводять аналогічно вказаному у п.3.1.1. При цьому товарний знак або найменування підприємства-виробника, а також номер партії та заводський номер не вказують.

МАРКУВАННЯ ТАРИ

3.2.1. Маркування тари для внутрішніх поставок

3.2.1.1. На зовнішню тару (ящик, ящичний піддон, паперовий мішок) кожного місця, яке поміщається у транспортний засіб або у контейнер, наносять маркування (яке містить транспортне маркування, маркування, що характеризує упаковану продукцію, та маркування транспортної небезпеки) такого змісту:

1) позначення НТД, за яким виготовлено упаковану ВР;

2) товарний знак або найменування підприємства-виробника;

3) найменування та марка ВР або їх позначення, яке застосовується при замовленні продукції;

4) номер партії;

5) номер місця (на мішках або ящиках) або номер ящичного піддону;

6) маса нетто у кг (номінальне значення), а для непатронованих ВР у ящиках або мішках – і крайні відхилення від її номінального значення;

7) маса брутто у кг (на ящику або ящичному піддоні);

8) дата (місяць та рік) виготовлення;

9) державний Знак якості у випадку присвоєння його у встановленому порядку;

10) знак небезпечності вантажу за ДЕРЖСТ 19433–88 (кресл. 1а – для ВР з класифікаційним шифром 1.1D або кресл. 1в – для ВР з класифікаційним шифром 1.5D);

11) знак розрядності вантажу (число 9 або 19 у рівносторонньому трикутнику) у відповідності до правил перевезення небезпечних вантажів І класу) серійний номер ООН (число 0082 або 0331, або інше, вказане у НТД на конкретну ВР, число);

12) гарантійний термін зберігання у місяцях;

13) група призначення ВР (за класифікаціїю ОСТ 84-2158–84):

"Тільки для відкритих робіт" – для ВР І класу;

"Для відкритих робіт та для рудників і шахт, безпечних щодо вибуху та газу та пилу" – для ВР ІІ класу;

"Для рудників та шахт, небезпечних тільки щодо вибуху газу та" – для ВР ІІІ класу;

"Для рудників та шахт, небезпечних щодо вибуху газу та (або) пилу" – для ВР IV–VII класів;

"Для спеціальних робіт" – для ВР спеціального класу;

14) кольорова смуга відповідно до "Єдиних правилами безпеки при вибухових роботах", затвердженими у встановленому порядку;

15) особисте клеймо пакувальника або контролера ВТК;

16) діаметр патрона (якщо він не входить у позначення найменування та марки ВР);

17) маніпуляційний знак "Берегти від вологи";

18) заводський номер патронів, вміщених у ящик (тільки для насипних патронів);

19) попереджувальний напис "Не кидати!"

При цьому на паперовий мішок, вкладений у ящик, або на паперовий або тканинний мішок, вкладений у ящичний піддон, наносять маркування наступного змісту:

- найменування та марка ВР або позначення ВР при замовленні;

- маса нетто у кг.

При відправці ВР у контейнерах маркування на контейнері – за ДЕРЖСТ 19747–74 та ДЕРЖСТ 19433–88.

Місце та способи нанесення маркування, розміри шрифта – за ДЕРЖСТ 14192–77 та ДЕРЖСТ 19433–88.

3.2.2. Маркування тари на експорт

3.2.2.1. На зовнішню тару кожного місця, вміщеного у транспортний засіб, чи у контейнер, наносять маркування згідно із замовленням-нарядом експортної організації з обов'язковим нанесенням знаку небезпеки за п.3.2.1.1. (перелік 10) та серійного номеру ООН відповідно до НТД на конкретні ВР.

Якщо у замовленні-наряді вимоги щодо маркуванню відсутні, то маркують із дотриманням таких вимог:

- транспортне маркування – за ДЕРЖСТ 14192–77 з додатковим нанесенням маніпуляційного знаку "Берегти від вологи", надписів "Технічна документація у місці №1", "Не кидати!";

маркування транспортної небезпеки, яке включає знак небезпеки вантажу – за ДЕРЖСТ 19433–88 (кресл. 1а – для ВР з класифікаційним шифром 1.1D або кресл. 1в – для ВР з класифікаційним шифром 1.5D) та серійний номер ООН;

- маркування, яке характеризує упаковану продукцію, повинне вміщувати:

- найменування та марку ВР;

- номер партії;

- дату (місяць та рік) виготовлення.

Крім маркування, передбаченого вище, на кожний гофрокартонний ящик або тканинний мішок, вкладені у ящичний піддон, а також на кожний паперовий мішок, вкладений у деревноволокнистий ящик або тканинний мішок, наносять маркування, яке містить:

- найменування та марку ВР;

- масу нетто у кг.

При відправці продукції у пакетах маркування на пакетах наносять відповідно до ДЕРЖСТ 14192–77 та ДЕРЖСТ 19433–88.

3.2.2.2. Маркування (крім знаку небезпеки) наносять безпосередньо на тару зафарблюванням за трафаретом або штампом чорною фарбою, що не вигорає і не змивається водою, або іншим способом, передбаченим у замовленні-наряді (угоді) експортної організації.

Знак небезпеки наносять за ДЕРЖСТ 19433–88.

3.2.2.3. На ящиках та ящичних піддонах маркування наносять на бокову або торцеву стінку, а при нестачі місця допускається розміщати маркування (крім знаку небезпеки, знаку розрядності вантажу, серійного номера ООН та маніпуляційного знаку) на кришці тари.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

4.1. Транспортування ВР, литих тротилових зарядів та шашок здійснюється залізничним, морським, річковим та відомчим автомобільним транспортом згідно з діючими правилами перевезення небезпечних вантажів для транспорту відповідного виду.

4.2. Підготовка ВР, литих тротилових зарядів та шашок до перевезення морським транспортом – за ДЕРЖСТ 26653–90.

4.3. Транспортування ВР, литих тротилових зарядів та шашок у спеціалізованих та універсальних контейнерах (у тому числі завантаження та вивантаження на транспортний засіб) – за ДЕРЖСТ 19747–74, транспортування пакетами – за ДЕРЖСТ 24597–81. Пристрій для кріплення пакетів у залізничних вагонах – за ДЕРЖСТ 22477–77.

4.4. Заходи безпеки при виникненні аварій на транспортному засобі та заходи щодо ліквідації наслідків аварій повинні прийматися відповідно до аварійної карточки на конкретну ВР.

Р О З Д І Л 5