Теоретичний блок Практикум №2. Питання до практичного заняття №2. Практичний блок. Практикум №2. Вправи та завдання для самостійної...

Теоретичний блок Практикум №2. Питання до практичного заняття №2. Практичний блок. Практикум №2. Вправи та завдання для самостійної...

Теоретичний блок Практикум №2. Питання до практичного заняття №2. Практичний блок. Практикум №2. Вправи та завдання для самостійної...

Прізвище та ім’я студента_____________________________________

Студентська група____________________________________________


Практикум №2.Порівняльний аналіз конституційного права США та ФРН.


Теоретичний блокПрактикум №2.

Питання до практичного заняття №2.

  1. Структура та повноваження законодавчих, виконавчих і судових інституцій в США.

Загальна характеристика Конституції США. Основні Конституційні принципи. Порядок внесення поправок до Конституції, інститут конституційного контролю. Конституційно-правовий статус особи. Американський Білль про права. Виборча система. Активне і пасивне виборче право. Порядок висунення кандидатів. “Праймеріз” як спосіб висунення кандидатів. Організація і фінансування виборів. Визначення результатів голосування. Партійна система США, її особливості. Вищі федеральні державні органи. Структура Конгресу і порядок формування Палати представників та Сенату. Правове становище членів Конгресу. Внутрішня організація палат Конгресу. Керівні органи, комітети палат, партійні фракції. Компетенція Конгресу. Регламенти палат, правові акти Конгресу. Законодавчий процес в палатах. Лобізм та його значення в законодавчій діяльності. Президент США, його місце в конституційному механізмі. Порядок обрання президента. Формування колегії президентських виборщиків. Припинення повноважень президента. Компетенція президента, його правові акти. Віце-президент: порядок його обрання і місце в конституційному механізмі. Система органів виконавчої влади. Адміністрація президента, кабінет, департаменти, виконавчий апарат президента, виконавчі агентства. Судова влада: поняття, конституційні основи її організації. Федеральні суди, спеціальні федеральні суди. Верховний суд США.

  1. Особливості адміністративно-територіального поділу США.

Американський федералізм, його конституційні основи. Розмежування предметів відання федерації і штатів. Конституційно-правовий статус штату. Вищі органи влади штату. Легіслатури, виконавча влада, судові системи в штатах. Статус федерального округа Колумбія, Пуерто-Ріко, Гуама, Віргінських островів, Східного Самоа. Місцеве самоврядування у США. Адміністративно-територіальний поділ штатів.

  1. Структура та повноваження законодавчих, виконавчих і судових інституцій в ФРН.

Загальна характеристика основного закону ФРН. Порядок внесення змін до Основного закону. Федеральний конституційний суд як орган конституційного контролю. Конституційний статус особи. Загальна характеристика основних прав людини та громадянина. Політичні партії і партійна система. Виборче право і виборча система. Вищі федеральні державні органи. Бундестаг, порядок його формування. Внутрішня організація бундестагу (керівні органи, комітети, партійні фракції). Законодавчий процес у бундестазі. Особливості формування й повноваження бундесрату. Федеральний президент, порядок його обрання. Повноваження президента. Федеральний уряд, його склад. Порядок формування уряду. Повноваження уряду.

  1. Особливості адміністративно-територіального поділу ФРН.

Німецький федералізм. Правове становище земель. Розмежування компетенції між федерацією та землями. Вищі органи влади в землях: ландтаги земель, уряди земель. Місцеве управління й самоуправління. Адміністративно-територіальний поділ країни. Системи місцевого управління в містах, округах, повітах та общинах.


Практичний блок. Практикум №2.

Вправи та завдання для самостійної роботи


Вправа 1

Конституційний розвиток США розпочався з прийняття тринадцятьма шатами Декларації незалежності США у __________________ році.


Вправа 2

Чинна Конституція США буда схвалена федеральним Конвентом і прийнята у _______________ році.


Вправа 3

Завершіть думку: Конституція США належить до числа ________________________ конституцій. Поправки і доповнення до неї можуть бути прийняті або ____________ голосів обох палат Конгресу або Конвентом, котрий скликається на вимогу _______ законодавчих зборів штатів. Поправки і доповнення вступають в силу після _____________законодавчих зборів штатів, або _________ конвентів, які спеціально скликається з цією метою у штатах.


Вправа 4

За більше як 200 літню історію США було запропоновано більше кількох _________ поправок до Конституції, але прийнятими та введеними у дію є _________поправок.


Вправа 5

На відміну від багатьох розвинутих країн США не вважають свою державу соціальною. В Конституції не закріплені будь-які соціальні права громадян, не вказується на соціальну спрямованість діяльності державних органів.

а) так;

б) ні.


Вправа 6

Перші десять поправок до Конституції США 1791 року мають назву так званого ______________________________________?

Вправа 7

Органом конституційного контролю у США є ________________________. Ним було визнано за більш як 200 літню історію США неконституційними декілька ___________________ законів


Вправа 8

Завершіть думку: Активним виборчим правом в США користуються особи з _________ років, які проживають в певній місцевості протягом – для президентських виборів –_________ днів, для інших – від____________________ до _________________. Позбавлені права голосувати: ____________________________.


Вправа 9

Первинні вибори кандидата на посаду Президента США від політичних партій мають назву _________________________.


Вправа 10

Конгрес США побудований на двопалатній основі і складається з ________________ (що формується пропорційно чисельності населення штатів) та з _________________ (що формується на основі рівності представництва штатів).


Вправа 11

Строк повноважень сенаторів у США - ___________________ р., Президента - __________________ р. та депутатів нижньої палати ______________ р.


Вправа 12

До Сенату США від кожного з ________________ штатів обирається по __________

сенатора.


Вправа 13

До нижньої палати США обирається _____________ представника. Причому кожен конгресмен обирається приблизно від __________________________ населення.


Вправа 14

З яких питань Конгрес США має право приймати закони?

а) ______________________________________________________________________

б) ______________________________________________________________________

в) ______________________________________________________________________

г) ______________________________________________________________________

д) ______________________________________________________________________

е) ______________________________________________________________________


Вправа 15

Скількома голосами депутатів верхньої та нижньої палат може бути подолане вето Президента США?

а) ¾;

б) 2/3

в) 3/5;

г) простою більшістю голосів.


Вправа 16

У стінах Конгресу США проводять діяльність декілька тисяч осіб, а також дуже багато приватних організацій, які професійно та на легальних основах здійснюють вплив на депутатів з метою прийняття певних законів. Як називаються такі особи? _______________________________________________________________________


Вправа 17

Вибори Президента США проходять у непрямий спосіб – колегією _____________, до якої входить ______________ особи.


Вправа 18

Для того, щоб при жодних обставинах США не залишились без Глави держави, в 1947 році був прийнятий Закон про правонаступність президентської влади (з доповненнями 1965 та 1966 років), згідно якого послідовність осіб, які можуть замінити Президента на посаді Глави держави є такою – а)______________________, б) ___________________, в) _________________________ г) ____________________,

д) ______________________.


Вправа 19

Використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет та довідникову літературу з Новітньої історії країн Європи та Америки вкажіть послідовний перелік Президентів США із зазначенням років правління:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


Вправа 20

Повноваження Президента США можуть бути систематизовані за такими основними групами:

а) ______________________________________________________________________

б) ______________________________________________________________________

в) ______________________________________________________________________

г) ______________________________________________________________________

д) ______________________________________________________________________

е) ______________________________________________________________________


Вправа 21

Система найвищих органів виконавчої влади називається Адміністрацією Президента і складається з:

а) ______________________________________________________________________

б) ______________________________________________________________________

в) ______________________________________________________________________


Вправа 22

До основних Актів, які видаються Президентом США, можна віднести:

а) ______________________________________________________________________

б) ______________________________________________________________________

в) ______________________________________________________________________


Вправа 23

Вкажіть у чому проявляється дуалізм судової системи США:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


Вправа 24

Більше 90% кримінальних справ в США розглядаються:

а) федеральними судами;

б) судами штатів.


Вправа 25

З яких ланок складається федеральна судова система США?

а) ______________________________________________________________________

б) ______________________________________________________________________

в) ______________________________________________________________________


Вправа 26

Які суди належать до спеціальних федеральних судів США?

а) ______________________________________________________________________

б) ______________________________________________________________________

в) ______________________________________________________________________

г) ______________________________________________________________________


Вправа 27

Судова система кожного штату у США передбачає функціонування кількох судових інстанцій:

а) ______________________________________________________________________

б) ______________________________________________________________________

в) ______________________________________________________________________

г) ______________________________________________________________________


Вправа 28

Завершіть думку: За формою територіального устрою США є ___________________, до її складу входить __________ штатів. До складу держави також входить Федеральний округ _________________, декілька острівних територій (____________________________) та ______________________, що має статус вільно приєднаної держави.


Вправа 29

Законодавчі органи штатів у США двопалатні (крім __________________), обираються на ___________ роки з повним або частковим оновленням. В окремих штатах легіслатури мають назву ________________________ (19 штатів), законодавчої асамблеї (______________________________________________), _______________________________________ (Масачусетс, Нью-Хемпшир).


Вправа 30

Найвищою посадовою особою у штатах США є губернатор, він обирається поряд з __________________________ (у 38 штатах), який головує у сенаті штату.


Вправа 31

Чинна Конституція ФРН була прийнята у _________________ році.


Вправа 32

За формою правління ФРН є ______________________________________________.


Вправа 33

Завершіть думку: За 50 років існування Основного закону ФРН зі _______________ його статей були піддані змінам і доповненням більше ________________________.


Вправа 34

Правовою основою діяльності Федерального конституційного суду ФРН є Основний закон (ст.__________________) та Федеральний закон про конституційний суд, прийнятий ______________________року.


Вправа 35

До повноважень Федерального конституційного суду ФРН належить компетенція:

а) ______________________________________________________________________

б) ______________________________________________________________________

в) ______________________________________________________________________

г) ______________________________________________________________________

д) ______________________________________________________________________

е) ______________________________________________________________________


Вправа 36

Які політичні партії є найвпливовішими у державно-політичній системі ФРН?

а) ______________________________________________________________________

б) ______________________________________________________________________

в) ______________________________________________________________________

г) ______________________________________________________________________

д) ______________________________________________________________________

е) ______________________________________________________________________


Вправа 37

У чому полягаю сутність «персоналізованої пропорційної» змішаної системи виборів до Бундестагу ФРН?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


Вправа 38

Використовуючи мережу Інтернет та довідникову літературу з Новітньої історії країн Європи та Америки зазначте прізвища та роки правління федеральних канцлерів ФРН та політичних лідерів НДР:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


Вправа 39

Вищими представницькими органами у ___________ землях ФРН є ______________ (земельні парламенти). У Бремені та Гамбурзі вони мають назву ________________,

а в Берліні ____________________.


Вправа 40

У більшості земель місцеві уряди мають назву __________________________, у Баварії ________________________, а в Берліні, Бремені та Гамбурзі _____________.


Вправа 41

У ФРН більшим об’ємом повноважень володіє:

а) федеральний президент;

б) федеральний канцлер.


Вправа 42

Охарактеризуйте порядок законотворчого процесу у конституційній системі ФРН

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


Література:

  1. Конституционное право зарубежных стран / Учебник для вузов / Под общ. Ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. – М.: Норма, 2004. – С.353-398; 485-523.

  2. Конституционное право зарубежных стран: Хрестоматия / Авт.-Сост.: О.В.Ганин, В.В.Захаров. – Тамбов: Изд-во Тамбов. гос. тех. у-та, 2006. – С.6-26; 64-92.

9