Экология. 2 курс

Экология. 2 курс

Экология. 2 курс

Экология. 2 курс


$$$1 Қазақстан Республиканың жерінің неше пайызын орман алып жатыр?

$$ 3,8%

$ 4,8%

$ 6,9%

$ 8,3%


$$$2 Әрбір келесі деңгейге энергияның қандай мөлшері өтеді?

$$ 10 %

$ 12 %

$ 25 %

$ 50 %


$$$3 Жер бетіндегі жасыл өсімдіктердің бірінші ретті өнімінің биомассасының жиналуының энергетикалық көзіне не жатады?

$$ күн сәулесі

$ ультракүлгін сәулелер

$ инфрақызыл сәулелер

$ рентеген сәулелері


$$$4 Ауыл шаруашылығында зиянкестерге қарсы жиі қолданатын пестицидтер келесі жылы олардың көбеюіне әкеледі. Бұл немен байланысты?

$$ Заманауи пестицидтер зиянкестер арасында мутация санын көбейтуде және ол удың әсер етпеуіне әкеледі

$ Пестицидтер зиянкестер және сонымен қатар олардың табиғи реттеушілерін (жыртқыштар мен паразиттеріне) жояды

$ Инсектицидтармен бір уақытта қолданылмайды

$ Пестицидтер зиянкестер үшін аса улы емес


$$$5 Барлық дерлік экожүйелердегі энергияның бастапқы көзі?

$$ күн энергиясы

$ жел энергиясы

$ су энергиясы

$ отын энергиясы


$$$6 Биосфера қашан пайда болды?

$$ 12 млрд жыл бұрын

$ 15 млрд жыл бұрын

$ 20 млрд жыл бұрын

$ 50 млн жыл бұрын


$$$7 Топырақты мекендеушілер үшін маңызды емес факторын атаңыз:

$$ құрылымы

$ жарық

$ су

$ химиялық құрамы


$$$8 Озон қабатының маңызы қандай?

$$ ультракүлгін сәулелерді сіңіру

$ инфрақызыл сәулелерді сіңіру

$ планетаның оттегімен байытылуы

$ атмосферадағы зиянды қалдықтарды сіңіруі


$$$9Планетаның озон шымылдығын ыдырататын негізгі агенттердің бірі...

$$ фреон;

$ ауыр металл

$ метан

$күкіртті газ


$$$10 Төмендегі аталған фактолардың қайсысы жасанды ластану көздеріне жатады?

$$автокөліктердің газдары

$жаңартаулар

$шанды даулдар

$ жер сілкіну


$$$11 Атмосфераның жерге жақын қабатының температурасы, оның құрамындағы көмірқышқыл газы мен кейбір басқа газдардың әсерінен жоғарлауын қалай атайды?

$$ энергетикалық стресс

$ қышқылдық жаңбырлыр

$ парниктік эффект

$ ауа ортасының қарсылығы


$$$12 Атмосфераның қай қабатында озон қабаты орналасқан?

$$ стратосферада

$ тропосферада

$ ионосферада

$ атмосфераның жермен жанасқан қабатында


$$$13 Атмосфераның электрленуі, жердің магнит өрісі ... ресурсқа жатады

$$ планетарлық

$ климаттық

$ жойылатын

$ сарқылатын


$$$14 Атмосферадағы қауіпті заттардың концентрациясы қандай өлшем бірлікпен

өлшенеді?

$$ мг/м3

$ мг/м2

$ кг/м2

$ м/сек


$$$15 Атмосферада «парникті газдардың» жиналып қалуына байланысты пайда болған «парник эффектісінің» зардаптары қандай болуы ықтимал:

$$ планета көлеміндегі температураның жоғарылауы биосферада жағымсыз өзгерістер туындатады

$ орташа температураны жоғарылатып, планета климатының жақсаруына әкеліп соғады

$ атмосфераның мөлдірлігін төмендетеді

$ биосферада айтарлықтай өзгерістер туындата алмайды


$$$16 Атмосферада шаңның, тұманның, автокөліктің және өндірістің шығарған ластаушы газдарының нәтижесінде ауаның қауіпті ластануы қалай аталады?

$$ тұмша (смог)

$ парникті эффект

$ температуралық инверсия

$ радиоактивті ластану


$$$17 «Парниктік эффект» негізінен қандай заттың атмосфераға шығарылуынан болады?

$$ көмірқышқыл газы

$ аргон

$ сутек

$ гелий


$$$18 «Парниктік эффекттің» пайда болу себебі?

$$ көміртегі тотығының концентрациясының артуы

$ «озон тесіктерінің» пайда болуы

$ фреондар мен метан қалдықтары

$ ауаның ылғалдылығының өзгеруі


$$$19 Атмосферада кейбір газдардың жиналуына байланысты жылу балансы өзгеруінен, планетаның температурасы жоғарылауы қалай аталады?

$$ парник эффектісі

$ фотохимиялық смог

$ қышқыл жаңбырлар

$ эколоиялық кризис


$$$20 Қышқылдық жауынның пайда болуында қандай зат айтарлықтай рөл атқарады?

$$ көмірқышқыл газы

$ күкіртті

$ фреондар

$ метан


$$$21 Қышқыл жаңбырлардың түсуі мынадай себептермен байланыстырылады:

$$өндірістің атмосфераға күкірт және азот тотықтарын шығаруымен;

$ атмосферадағы көмірқышқыл газының деңгейінің өсуімен

$ «озон шымылдығының» көлемінің кемуімен

$ күн радиациясының деңгейінің өзгеруімен


$$$22 Қышқыл жаңбырлар атмосфералық ауаның негізінен қандай газдармен антропогенді ластануы себебінен болады?

$$ күкірт диоксиді және азот оксидтері

$ көміртек тотығы

$ көмір қышқыл газы

$ шаң


$$23 Қоршаған ортаның жағдайын бақылау, байқау, бағалау мен болжаудың комплексті жүйесін қалай атайды?

$$ мониторинг

$ кадастр

$ биом

$ экологиялық картографиялау


$$$24 Қорық дегеніміз не?

$$ жартылай қорғау режимімен сипатталатын территория

$ жеке табиғи объектілер

$ шаруашылық қызметінен мүлдем алынған территориялар немесе акваториялардың бөліктері;

$ табиғатты сауықтыру және эстетикалық мақсатта қорғау үшін бөлінген территориялар


$$$25 Жер бетін ультракүлгін сәулелерден … қабаты қорғайды

$$ озон

$ тропосфера

$ экзосфера

$ ауа


$$$26 Жер учаскілерін қауіпсіз жағдайға келтіруге, бұзылған территорияны қалпына келтіруге арналған шаралардың жиынтығы қалай аталады?

$$ рекультивация

$ мелиорация

$ реорганизация

$ инновация


$$$27 Демографиялық көрсеткішке қайсысы жатады?

$$ барлық аталғандар

$ жалпы саны

$ халықтың тығыздығы

$ өмір сүру жасы


$$$28 Әлеуметтік экология қандай жүйені зерттейді?

$$ коғам – қоршаған орта

$ ағза – қоршаған орта

$ адам – мекен ету ортасы

$ биогеоценоздар


$$$29 Экологиялық дағдарысқа алып келетін жағдайлар (факторлар)?

$$ аталғандардың барлығы

$ биосфераның физика-химиялық ластануы

$ табиғат ресурстарының сарқылуы

$ адамдардың денсаулығының нашарлауы, жаңа аурулардың пайда болуы


$$$30 Адам популяцияларының саны мен тығыздығының артуы арқылы қалалардың өсуі мен дамуын қалай атайды?

$$ урбандану

$ антропогенез

$ антропогенді қысым

$ биоалуантүрліліқ


$$$31 Қазір біздің планетамыздағы адамдардың саны қанша?

$$ > 7 млрд. адам

$ > 5 млрд. адам

$ > 4 млрд. адам

$ > 3 млрд. адам


$$$32 Биологиялық алуантүрліліктің кедейлену себебі қандай?

$$ барлық аталғандар

$ химиялық ластану

$ физикалық ластану

$ мекен ету ортасын бұзу


$$$33 Экологиялық жағдайдың шиеленісуінің негізгі себебі неде?

$$ аталғандардың барлығы

$ халық санының артуы

$ урбандалу

$ синтетикалық материалдардың өндірісі


$$$34 Қазіргі кезендегі экологиялық дағдарысқа қандай сипаттама беруге болады?

$$ шектен тыс кәсіпшілік дағдарысы

$ консументтер дағдарысы

$ өндірімдер дағдарысы

$ редуценттер дағдарысы


$$$35 «Үлкен экология» терминің ғылымға енгізген кім?

$$ В.Вернадский

$ Н. Реймерс

$ Ч.Дарвин

$ Б. Коммонер


$$$36 «Парниктік эффект» негізінен қандай заттың атмосфераға шығарылуынан болады?

$$ көмірқышқыл газы

$ аргон

$ хлорсутек

$ күкіртутек


$$$37 Онтүстік Қазақстанда «Ақсу-Жабағлы» қорығы кай жылы ұйымдастырылды?

$$ 1997 ж.

$ 1998 ж.

$ 19995 ж.

$ 2006 ж.


$$$38 Ұлттық саябақтардегеніміз не?

$$ халықты рекреациялық қамтамасыз етубөлінген территориялар

$ жеке табиғи объектілер

$ шаруашылық қызметінен мүлдем алынған территориялар

$ өнеркәсіптің объектілер


$$$39 Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау туралы заңы қай жылы қабылданды?

$$ 1997 ж.

$ 1998 ж.

$ 1999 ж.

$ 2002 ж.


$$$40 Соңғы он жылда атмосферадағы көмірқышқыл газының концентрациясының артуының антропогенді себебі қандай?

$$ өттегін пайдаланатын адамдардың санының артуы

$ жаңартаудың атқылауы мен орман өрттері

$ консументтердің санының артуы

$ айналымға қазба көміртегінің қайтарылуы


$$$41 Қолданбалы экологияның зерттейтін мәселелері:

$$ барлық аталғандар

$ экожүйенің қоршаған ортамен өзара байланыстарының мәселелері

$ табиғат ресурстарын тиімді пайдалану мәселелері

$ ағзаның қоршаған ортамен өзара байланыстарының мәселелері


$$$42 «Ита- ита» ауруы ағзаның қандай затпен улануымен байланысты?

$$ кадмий

$ сынап

$ қорғасын

$ нитраттармен


$$$43 «Минамата» ауруы ағзаның қандай затпен улануымен байланысты?

$$ сынап

$ кадмий

$ қорғасын

$ бензол


$$$44 «Сатуризм» ауруы ағзаның қандай затпен улануымен байланысты?

$$ алюминий

$ марганец

$ кадмий

$ сынап


$$$44. Атмосфера ластануының негізгі факторы?

$$ адам әсері нәтижесінде

$ өзгеріп жатқан климат әсерінен

$ жаңартаулардың атқылауы нәтижесінде

$ күн радиациясының нәтижесінде


$$$45 Дүниежүзілік мұхиты Жер гидросферасының алып жатқан бөлігі?

$$ 93,96 %

$ 94,96 %

$ 95,96 %

$ 97,96 %


$$$46 Әлемдік мұхит сулары қандай табиғи ресурстар қатарына жатады?

$$сарқылмайтын (таусылмайтын)

$ сарқылатын (таусылатын)

$ қалпына келмейтін

$ қалпына келетін


$$$47 «Қайтымды» деп су қолданудың қай түрін айтады?

$$ алынған су сол жердегі су көзіне қайтарылады

$ су көзі ластанбай, су технологиялық циклда сан рет айналым жасайды

$ барлығы да дұрыс

$ алынған су сол жердегі су көзіне қайтарылмайды


$$$48 «Қайтымсыз» деп су қолданудың қай түрін айтады?

$$ алынған су сол жердегі су көзіне қайтарылмайды

$ су көзі ластанбай, су технологиялық циклда сан рет айналым жасайды

$ алынған су сол жердегі су көзіне қайтарылады

$ барлығы да дұрыс


$$$49 «Айналмалы» деп су қолданудың қай түрін айтады?

$$ су көзі ластанбай, су технологиялық циклда сан рет айналым жасайды

$ алынған су сол жердегі су көзіне қайтарылмайды

$ алынған су сол жердегі су көзіне қайтарылады

$ барлығы да дұрыс


$$$50 Қазақстанның су ресурстарына кіретін қауіпті құбылысты атаңыз?

$$ барлығы да дұрыс

$сел

$су тасқыны

$қар көшіу (лавина)


$$$51 «Аридті зоналар» деп құрлықтың қандай территориясын атайды?

$$ шөлді

$ батпақты

$ ылғалды

$ шатқалды


$$$52 Жер бетіне жауын-шашын ретінде түскен судың топыраққа сіңу процесі қалай аталады?

$$ инфильтрация

$ фильтрация

$ беткі ағу

$ су пайдаланушылық


$$$53Су мен желдің топырақтың гумусты қарашірік қабатын жою процесін атаңыз?

$$ топырақ эрозиясы

$ жердің деградациясы

$ топырақ ластануы

$ жердің тұздануы


$$$54 Атмосфераны ластайтын негізгі табиғи көзін, қауіпті және маңыздысын атаңыз?

$$ жаңартау атқылауы

$ жану процесстердің барлығы, орман өрттері

$ жел әсерінен топырақ эрозиясы, шаң борандары

$ өсімдік жапырақтарынан ұшқыш органикалық заттардың булануы


$$$55 Бензоколонкалар, мұнай өндеуші зауыттар, мұнай және газ орындарының кызмет ету нәтижесінде атмосфераға түсетін ластаушыларды атаңыздар?

$$ көмірсутегілері

$ ауыр металлдар

$ фотохимиялық тотығу

$ күкірт туындылары


$$$56 Автокөліктің жұмыс істеу нәтижесінде атмосфераға түсетін ластаушы?

$$ көміртек оксиді (СO)

$ күкірт туындылары (SO2, SO3)

$ азот туындылары (NO, NO2, N2O4)

$ ауыр металлдар


$$$57 Төмендегі аталған мысалдардың қайсысы антропогенді факторға жатады?

$$ өнеркәсіптің дамуы

$ жарық

$ температура

$ популяциялардың өзара әсері


$$$58 Орман белдеуінің шектеуші жағдайларын (факторларын) анықтаңыз?

$$ барлық аталған жағдайлар (факторлар)

$ жауын-шашын мөлшері

$ жылудың мөлшері

$ топырақтағы минералдық элементтердің болуы


$$$59 Көмір жануының нәтижесінде пайда болатын күкірт қышқылының аэрозольдері, металл сульфаттары мен күйе, су буының жиыны(тұман) қалай аталады?

$$ көмір немесе өнеркәсіптік түтін

$ органиканың ыдырауы

$ фотохимиялықтотығу

$ фотохимиялықнемесеақтүтін


$$$60 СО2, СО, СН4, NН3, N2Огаздарының адамның шаруашылық әрекетінің ( отын жағу, орман өрттері, топырақ қопару және т.б.)нәтижесінде артық мөлшерде пайда болатынын сипаттайтын теорияны атаңыз?

$$ «Парниктікэффект»

$ «Озон тесіктері»

$ «Фитохимиялық түтіннің пайда болуы»

$ «Өнеркәсіптік түтіннің пайда болуы»


$$$61 Тұрақты дамудың концепциясы неден құралады?

$$ барлығы да дұрыс

$ нақты сол уақытта тұратын адамдардың талаптарын қанағаттандыратын даму

$ келешек ұрпақтарға қауіп туғызбайтын даму

$ биосфераға – бүкіл тірі ағзаларға ыңғайлы тіршілік ортасы болатын даму


$$$62 Экологиялықкризисті жеңу жолдары?

$$ барлығы да дұрыс

$ өнеркәсіпті адам тығыздығы аз аудандарға шығару

$ қалдықсызөнеркәсіпті жасау

$ газтазалағыш құрылыстарды әр жерде орнату


$$$63 Антропогенді қысым нәтижесінде биосфераның тұрақты жұмыс істеудің

мүмкіндігі болмауы және тірі организмдерге параметрлері тұрақты тіршілік ортаны туғыза алмауы қалай аталады…

$$ экологиялықкризис

$ адам экологиясы

$ табиғат пайдаланушылық

$ техносфера


$$$64 Биосфераның табиғи ресурстарын адаммен пайдалануықалай аталады.

$$ табиғат пайдаланушылық

$ адам экологиясы

$ техносфера

$ экологиялықкризис


$$$65 Химиялық, физикалық, биологиялықжәнемеханикалықпараметрлер бойынша ластаушы классты атаңыз?

$$ ластаушылардыңтабиғаты бойынша

$ ластаушылардыңфизикалықжағдайы бойынша

$ ластаушылардыңпайда болуы бойынша

$ ластаушылардыңкөздерібойынша


$$$66 Белгілі бір климаттық зонаға арналған, табиғаттың типтік комплекстерін сақтау үшін, шаруашылық әрекеттерден толығымен алынған, ең жоғарғы қорғау режимімен территориялар қалай аталады?

$$ биосфералық қорықтар

$ резерваттар

$ ұлттық парктер

$ заказниктер


$$$67 Жануарлардың немесе өсімдіктердің жеке түрлерін өсіру және жеке қорғау мақсатында арналған қорғалатын территориялар қалай аталады?

$$ заказниктер

$ биосфералық қорықтар

$ резерваттар

$ ұлттық парктер


$$$68 Жер гидросферасының су реттеуінде өзен суының мөлшері?

$$ 0,0001 %

$ 0,019 %

$ 0,006 %

$ 0,001 %


$$$69 Қазақстанның беткі өзен су ресурстарының көлемі нешеге тең?

$$ 115,7 км3

$ 120,5 км3

$ 200,7км3

$ 256,5 км3


$$$70 Гидрохимиялық көрсеткіштер бойынша су сапасының негізгі критерийлері қалай аталады?

$$ шеткі-болымдыконцентрация

$ орташаконцентрация

$ су сапасының индексі

$ ластанған судың комплекстіиндексі


$$$71Жер бетіне жауын-шашын ретінде түскен судың топырақ бетімен судың ағу процесі қалай аталады?

$$ беткі ағу

$ фильтрация

$ инфильтрация

$ су пайдаланушылық


$$$72 Өзендегі балықтардың өліміне әкелетін шектеуші фактор кайсысы?

$$ оттегі концентрациясының өзгеруі

$ ылғалдылықтың өзгеруі

$ ауаның тығыздығының өзгеруі

$ рельефтің өзгеруі


$$$73 Негізгі антропогенді атмосфераны ластаушы көзін атаңыз?

$$ жылуэнергетикасы

$ таукен өнеркәсібі

$ химия өнеркәсібі

$ көлік


$$$74 Энергия көздерінің қайсысы экологиялық тұрғыдан алғанда ең таза болып есептеледі?

$$ жел энергиясын пайдалану

$жылу электр станциялары

$ су электрстанциялары

$атом электрстанциялары


$$$75 Өндіріс кәсіпорындардың әрекетінің нәтижесінде атмосфераға түскен ластаушыларды атаңыз?

$$ ауырметаллдар

$ фотохимиялық тотығу

$ көмірсутектер

$ күкірт туындылары


$$$76 Күнніңультракүлгін сәулелері әсерінен азот пен көмірсутектероксидтерінің арасында өтетін химиялық реакцияны атаңыз?

$$ фитохимиялық немесе ақ түтін

$ органикалық жойылу

$ фотохимиялық тотықтырғыш

$ көмірлі немесе өнеркәсіп түтіні


$$$77 Экология ғылымының көзқарасы бойынша атмосфераның ең маңызды қасиетін атаңыз?

$$ атмосфераның өзін құраушыларын араластырып, оларды тез арада үлкен қашықтықтарға тасымалдау қасиеті

$ климаттың жылуы

$ атмосферада газдардың біркелкі орналаспауы

$ аэрозольдердің болуы


$$$78 Жер атмосферасындағы озон қабатының ең маңызды екі қасиетін атаныз?

$$ стратосфераны қалыптастырады, ағзаларды зиянды ультракүлгін сәулелерден қорғайды

$ Жердің айналасында жылы ауа қабатын қалыптастырады

$ көмір түтіннің максимал қоюлануына ықпал береді

$ ақ түтіннің максимал қоюлануына ықпал береді


$$$79 Республиканың су ресурстарының жағдайын жақсарту, қорғау жәнетиімді қолдануды қолдайтын құжат?

$$ Қазақстан Республикасының су ресурстары кодексы

$ қала әкімінің жарлығы

$ Еңбек туралы заң

$ «Экология» оқулығы


$$$80 Атмосфералық ауаны ластаушыларды бақылайтын тұрақты пункттер орналасқан Қазақстанның қалалар мен өнеркәсіп орындарының саны?

$$ 20

$ 25

$ 50

$ 55


$$$81 Қазақстанның қай қаласында күкірт диоксидінің концентрациясы 16 шеткі-болымды концентрациядан (ШБК) асатын максимал көрсеткіші белгіленген?

$$ Балқаш

$ Астана

$ Алматы

$ Бурабай


$$$82 Қазақстанның қай қаласында фторсутектін концентрациясы 5шеткі-болымдыконцентрациядан(ШБК) асатын максимал көрсеткіші белгіленген?

$$ Астана

$ Алматы

$ Балқаш

$ Бурабай


$$$83 Қазақстанның қай қаласында азотдиоксидінің концентрациясы 12шеткі-болымдыконцентрациядан (ШБК) асатын максимал көрсеткіші белгіленген?

$$ Балқаш

$ Астана

$ Алматы

$ Бурабай


$$$84 Қазақстанның атмосфералық ауасына ластаушы заттардың ең көп түсетін аудан?

$$ Карағанды

$ Атырау

$ Шығыс-Казахстан

$ Павлодар


$$$85 Су экожүйесі дегеніміз не?

$$көлдің биотикалық және абиотикалық компоненттерінің жиынтығы

$көлдің өсімдіктер бірлестігі

$көлдің жануарлар бірлестігі

$фитопланктондар


$$$86 Қазіргі кезде қорықтық территориялар Жер шарының неше пайызын құрайды?

$$ 1,6-2,0 %

$ 2,1-2,4 %

$ 2,6-2,9 %

$ 3,2-3,6 %


$$$87 Транспорттан атмосфераға түсетін негізгі ластаушы затты атаңыз?

$$ көміртек оксиді

$ көмірсутектер

$ азот оксидтері

$ инертті газдар


$$$88 Қазақстанның орташа су қамтамасын атаңыз?

$$ 37 мыңм3

$ 47 мыңм3

$ 57 мыңм3

$ 77 мыңм3


$$$89 Шеткі-болымдыконцентрацияны көрсеткішінен асатын, ащы суды ластайтын негізгі заттарды атаңыз?

$$ нитриттер, мыс пенцинкқосылыстары, мұнай өнімдері, фенолдар

$ көміртек оксиді, азот диоксидтері

$ шаң, аммиак, күкірт диоксиді, көмірсутектер

$ күкіртті сутектер, формальдегидтер


$$$90Атмосфера құрамында озонмөлшеріне әсер ететін себеп?

$$ озоныдыратушы заттарды қолдану мөлшері

$ атмосфера құрамында жалпы озонмөлшерінің мезгілге байланысты өзгеруі

$ атмосфераның қыста және көктемде жоғары циклондық әрекеті

$ атмосферада озонның жалпы мөлшерінің ғаламдық өзгергіштігі


$$$91 ҚР экономика секторында озон ыдыратушы заттарды тұтынушыларды атаңыз?

$$ барлығы да дұрыс

$ тоңазытқыш қондырғыларды шығарушы секторы

$ тоңазытқыш қондырғылар, салқындату секторы

$ бром метил қолданатынастықты сақтау және тасымалдау кезінде тазартатын ауыл шаруашылық секторы


$$$92 Семейядролық полигонның территориясында қай жылдары атмосфералық ядролық тәжірибелер жүргізілді?

$$ 1949 - 1989 жж.

$ 1950 - 1972жж.

$ 1952 - 1954 жж.

$ 1958 - 1968 жж.


$$$93 Семей ядролық полигонның территориясында өмір суру тарихында жалпы қанша ядролық жарылыс жүргізілді?

$$ 466

$ 1306

$ 506

$ 1760


$$$94 Жер бетінде жүргізілген ядролық жарылыстар нәтижесінде пайда болған радиоактивті ластаушылардың негізгі ошақтары орналасқан:

$$ радиоактивті іздер бойымен

$ радиоактивті ошақтарда ғана

$ радиоактивті ошақтар секторында

$ радиоактивті ошақтарда радиалді


$$$95 Қазақстанның қоршаған ортаның жағдайының өзгеруіне әкелетін қандай табиғи құбылыстар әкеле алады?

$$ боран

$ муссон

$ торнадо

$ құйын


$$$96Биосфераның тұрақтылығының негізгі факторы неліктен ормандар саналады?

$$ барлығы да дұрыс

$ ормандар60%астам оттегті өндіреді

$ ормандаркөміртек пен энергияның ғаламдық аккумуляторы болып табылады

$ ормандарбиосфераның органикалық заттардың басым бөлігін өндіреді


$$$97 Қазақстандағы ұлттық парктердің саны?

$$ 9

$ 18

$ 26

$ 37


$$$98 Құрлықтың қанша бөлігін орман экожүйесі алыпжатыр?

$$ 30 %

$ 40 %

$ 60 %

$ 50 %


$$$99 Ең құнарлы топырақтар

$$ Қара топырақ

$ сұр топырақ

$ қоңыр топырақ

$ құм


$$$100 Ерекше қорғалатын табиғи территориялар қатарына не жатады:

$$мемлекеттік қорықтар;

$ қаланың саябақтары

$ қалалық қоқыс төгу алаңы

$ аквапарктер


$$$101 Қоршаған ортаның химиялық ластануының нәтижесінде бақыланады:

$$ табиғи жүйелердің деградациясы

$ минералды ресурстардың түзілуі

$ күн активтілігінің жоғарлауы

$ жанартау активтілігінің жоғарлауы


$$$102 Қазақстанда барлығы қанша биосфералық қорық бар?

$$ 10

$ 12

$ 8

$ 6


$$$103 Қазақстанның «Қызыл кітабының» соңғы басылымы қашан жарық көрді?

$$ 1992 ж.

$ 1993 ж.

$ 1994 ж.

$ 1995 ж.


$$$104 Қызыл кітап беретін мәліметтері мыналар туралы...

$$ тірі организмдердің сирек түрлері

$ сирек кездесетін пайдалы қазбалар

$ жердің климаттық белдемдері

$жер қабатының химиялық құрамы


$$$105 Мемлекеттің экономикалық және экологиялық базисін, әлеуметтік тұрақты дамуға қажетті шарттарды бұзбайтын дамудың түрі?

$$тұрақты

$ғаламдық

$уақытша

$мемлекеттік


$$$106 БҰҰ-ның қоршаған орта және тұрақты даму бойынша конференциясы 1992ж. қай қалада өтті?

$$ Рио де Жанейро

$ Стокгольм

$ Париж

$ Хельсинки


$$$107 БҰҰ Бас Ассамблеясы бүкіләлемдік табиғат хартиясын қай жылы қабылдады?

$$ 1980 ж.

$ 1985 ж.

$ 19980 ж.

$ 1992 ж.


$$$108 Берілген нұсқалардың дұрысын көрсетіңіз. Киото хаттамасы бойынша:

$$ антропогендік көмірқышқыл газ шығарымын 1990 жылға қарағанда азайту керек

$ антропогендік көмірқышқыл газ шығарымын 1995 жылға қарағанда азайту керек

$ антропогендік көмірқышқыл газ шығарымын 1998 жылға қарағанда азайту керек

$ антропогендік көмірқышқыл газ шығарымын 1999 жылға қарағанда азайту керек


$$$109 Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі қашан қабылданды?

$$ 2007 ж.

$ 2008 ж.

$ 2009 ж.

$ 2010 ж.


$$$110 Тұрақты даму стратегиясы қай конференцияда қабылданды?

$$ Қоршаған орта және тұрақты даму бойынша БҰҰ конферециясында (Бразилия, 1992 жыл)

$ Халықаралық форум (Йоханнесбург қаласында, 2002 жылы)

$ Стокгольмская конференциясында (2000 жыл)

$ Алматыда өткен конференцияда (2008 жыл)


$$$111 Экологиялық мониторинг дегеніміз, бұл...

$$ қоршаған ортаның ахуалын үздіксіз бақылау

$ тұрғындар арасында әлеуметтік сұрақ жүргізу

$ Жер қыртысының құрамын зерттеу

$ құрлықтық және сулық экожүйелердегі организмдердің түр құрамын зерттеу


$$$112 Қоршаған ортаны қорғау жөнінде бірінші халықаралық конференция Стокгольмде қай жылы өтті?

$$ 1972 ж.

$1975 ж.

$1978 ж.

$1983 ж.


$$$113 «Планетаны бақылау» бағдарламасы БҰҰ-ның қай конференциясында қабылданды?

$$ Стокгольм конференциясында (1972 жыл)

$ Қоршаған орта және даму бойынша БҰҰ конферециясында (Бразилия, 1992 жыл)

$ Алматыда өткен конференцияда (1998 жыл)

$ Халықаралық форум (Йоханнесбург қаласында, 2002 жылы)


$$$114 Тұрақты дамуды қалай түсінесіз?

$$ қазіргі уақыттың қажеттілінін қамтамассыз ете отырып, келесі ұрпақтардың өзінің қажеттіліктерін қамтамасыз етуіне қауіп туғызбайтындай даму

$табиғаттың кейбір компоненттері өзгеріссіз қалу керек

$ даму тоқтап қалмау керек

$табиғат компоненттері тұрақты болып қалу керек


$$$115 Тұрақты даму стратегиясы қай конференцияда қабылданды?

$ Қоршаған орта және тұрақты даму бойынша БҰҰ конферециясында (Бразилия, 1992 жыл)

$ Халықаралық форум (Йоханнесбург қаласында, 2002 жылы)

$ Стокгольмская конференциясында (1972 жыл)

$ Алматыда өткен конференцияда (1998 жыл)

$$$ 116 ХХІ ғасырдағы адамзаттық ғаламдық проблемаларын қандай құжат қарастырады және іс-әрекеттің бағдарламасы болып табылады?

$$ ХХІ ғасырға күн тәртібі

$ тұрақты даму стратегиясы

$ Киота протоколы

$ БҰҰ бағдарламасы


$$$ 117 Тұрақты дамудың әлемдік бағдарламасы қашан қабылданды?

$ 1992 ж.

$ 2000 ж.

$ 2001 ж.

$ 2010 ж.


$$$ 118 «Тұрақты даму» концепциясы қарастырады...

$ Барлық қол жетімді табиғи ресурстардың толық қолданылуын

$Қол жетімді табиғи ресурстардың тек бөлігін ғана қолдануды

$Қолданылатын табиғи ресурстардың максималды қысқартылуын

$Болашақ ұрпақ үшін ресурстың белгілі бөлігін сақтауды

$Тек қалпына келетін ресурстарды ғана қолдануды


$$$119 «Қолайлы тіршілік ортасы» ұғымына анықтама беріңіз?

$$ Жердегі барлық биологиялық түрлердің және адамның басты өмір сүру шарты

$ нақты сол уақытта тұратын адамдардың талаптарын қанағаттандыратын даму

$ келешек ұрпақтарға қауіп туғызбайтын даму

$адамдардың «өмір сапасы» ұғымы


$$$120 БҰҰ қабылдаған «Мыңжылдық декларациясына» қанша ел қол қойды?

$$ 192

$ 194

$ 196

$ 198