Спеціальність 5. 02020401 «Музичне мистцтво» Семестр ІІ. Навчальна дисципліна Українська мова

Навчальна дисципліна Українська мова

2 ВАРІАНТ

Завдання 1-14 по чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь та позначте її в бланку відповідей

 1. Укажіть рядок слів, у кожному з яких на місці пропуску пишеться «е»:

А) м…рзлякуватий, вкр…вається, справ…дливий, посл…знувся

Б) жовт…нь, дят…л, жм…ня, пощ…друвати

В) в…дмідь, пош…пки, нач…нити, н…зка

Г) б…рег, зл…ва, м…ска, ст…жка

 1. Потребує редагування речення:

А) Життям ризикувати не треба.

Б) У конференції прийняли участь керівники підприємств.

В) Ви у якій справі?

Г) На цьому питанні зупинюсь конкретніше.

 1. Допущено помилку при творенні чоловічого імені по батькові в рядку:

А) Віктор – Вікторович, Антін - Антонович

Б) Микола – Миколайович, Геннадій - Геннадійович

В) Юрій – Юрієвич, Василь – Васильєвич

Г) Іван – Іванович, Терентій – Терентійович

 1. Неправильно написано особове закінчення дієслова в рядку:

А) розповісте, бачуть, їдять

Б) дасть, стоїмо, мажеш

В) біжиш, прочитаємо, належать

Г) дозволять, дружиш, розбираєш

 1. Норм милозвучності дотримано в усіх сполученнях рядка:

А) там у хаті, квіти у руках, переконана в цьому

Б) гарбуз і диня, приїхав у вівторок, переконана в цьому

В) зайшла вранці, прочитав в афіші, мати і батько

Г) жоржини й айстри, у свободу віримо, ходила у сукні

 1. Неправильно написано форми прикметників у рядку:

А) Галич – галицький, Крим – кримський

Б) Норвегія – норвезький, Одеса – одеський

В) Гаага – гаазький, Кременчук – кременчуцький

Г) Золотоноша – золотонішський, Прага – пражський

 1. М’який знак не треба писати в усіх словах рядка:

А) кур…йозний, ласун…ці, піс…ня

Б) наймен…ший, куз…ня, рибал…ство

В) кін…цівка, близ…кість, у вишиван…ці

Г) громадян…ство, камін…чик, різ…ба

 1. Апостроф треба писати в усіх словах рядка:

А) сухом…ятка, об…ємний, цв…яшок

Б) пів…ящика, кав…ярня, м…ятний

В) розм…якнути, рутв…яний, довір…я

Г) верф…ю, з…юрбитися, св…ященник

 1. Літеру «з» треба писати в префіксах усіх слів у рядку:

А) ро(з,с)тулити, бе(з,с)словесний, (з,с)худнути

Б) ро(з,с)квіт, (з,с)хитрувати, бе(з,с)турботний

В) ро(з,с)сохся, (з,с)цементувати, бе(з,с)цементний

Г) бе(з,с)сніжний, (з,с)плутати, ро(з,с)ступитися

 1. Не треба ставити коми між однорідними членами в реченні:

А) Вечір приліг на зелені отави руки в траві розметав.

Б) Холодом повіяло. Настали привітні і короткі дні.

В) В’ється стежка тоне у житах.

Г) Прийшла пора свята благословенна.

 1. Правильно утворені ступені порівняння прикметників у всіх словах рядка:

А) більш кваліфікований, самий могутніший

Б) менш емоційний, пребілий

В) вужчий, самий дружний

Г) найцінніший, найменш вільний

 1. Фразеологічний зворот використаний у реченні:

А) Єдиною перешкодою до здійснення планів завтра можуть стати наші сумніви сьогодні.

Б) Скромність ніколи не вадить людині, а робить її ще красивішою й привабливішою.

В) Удача – це постійна готовність скористатися шансом.

Г) Від новин у мене голова йде обертом.

 1. Потребує редагування словосполучення:

А) визначений правильно

Б) подорожуючий по країні

В) пожовкле листя

Г) створений натхненно

 1. У котрому рядку допущено помилки при написанні слів:

А) різдв'яний, іпподром, донісся, пів-ящика

Б) черешеньці, торф’яний, довгожданий, пів’ящика

В) співвітчизник, різьблений, алея, брутто

Г) контрудар, дерев’яний, дит’ясла, компаньйон

Завдання 15-28 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь та позначте її в бланку відповідей

 1. Правильно написані всі слова в рядку:

А) бонна, міццю, Іллівна, місіс, нехворощю

Б) бовван, Россю, жовччю, блакиттю, мулла

В) суддів, статтей, вілла, ввічливість, лляний

Г) наллєш, барокко, Діккенс, відкриття, честю

Д) бездоріжжя, повісттю, мотуззя, овва, тушшю

 1. Чергування голосних звуків можливе в усіх словах рядка:

А) ущемити, струменіти, вісім, куриво

Б) паливо, теплий, чесний, чоло

В) селянський, березень, сон, зелень

Г) вогонь, субота, шовк, гребти

Д) день, шість, шепотіти, летіти

 1. Велика літера пишеться в усіх словах рядка:

А) (І,і)ванків зошит, місто (Б,б)іла (Ц,ц)ерква, (Х,х)харківський (Н,н)аціональний університет, (А,а)кадемік

Б) (Ш,ш)шевченківські свята, комета (Г,г)алея, (З,з)ахідні (К,к)арпати, (Д,д)амоклів меч

В) (М,м)міністерство фінансів України, (К,к)оран, (К,к)анівське водосховище, (Н,н)ова (Г,г)вінея

Г) (П,п)першотравневий парк, (С,с)кіфи, (П,п)південний полюс, (О,о)бласне управління освіти

Д) свято (Н,н)овий (Р,р)ік, (Т,т)етянин батько, (П,п)ринц Чарльз, (Н,н)ародний (Р,р)ух України

 1. Укажіть речення з однорідними членами, у якому пропущено двокрапку та тире:

А) Наближення зими в усьому серце чує і в шелесті листків, і в вітрі, і в стежках.

Б) Все бачить поет у широкім роздоллі і небо, і море, красу світову і людям співає він пісню свою.

В) Ах, як усього багато неба, сонця, веселої зелені.

Г) Найменший шерхіт, луск гіллячки, шум пташиного крила, цокіт копит усе резонувало тут надзвичайно лунко, чисто, повноголосо.

Д) А наше все круг нас і води, й дерева, і переплески хвиль, і вогкість лісова, і хмари…

 1. Якщо є речення з пунктуаційною помилкою, позначте його:

А) Цього року може поїдемо до моря хоча б на тиждень.

Б) Тепер відомо чимало імен українських учених, як-от: І.Пулюй, М.Остроградський, досягнення яких раніше замовчувалися.

В) Володя першим стрибнув з парашутом, а щасливо приземлившись, одразу зв’язався з базою.

Г) Наша експедиція лише збирає матеріали – оброблятиме їх ваша лабораторія.

Д) помилки немає в жодному реченні

 1. Яким членом речення виступають виділені слова в реченні «Учіться ставитисебе на місце іншої людини»:

А) додаток

Б) присудок

В) підмет

Г) означення

Д) обставина

 1. Фразеологічний зворот має значення «стати матеріально незалежним» у реченні:

А) На тому світ стоїть: одні копійки рахують, а інші мільйони ворочають.

Б) Від таких розмов з матір’ю Кирило ще більше носа піднімав.

В) Його постійною мрією було швидше стати на ноги і зажити самостійним життям.

Г) Кожен на цьому світі живе своїм розумом, на чужий не зважає.

Д) Він брехні його щоки почали пекти раків.

 1. Немає вставного слова в реченні (розділові знаки пропущено):

А) Справді дощ перестав.

Б) Може осінь схоче в гості завітать?

В) Деревам щось напевне сниться.

Г) Зроби кревно та з’їж певно.

Д) По-перше треба щомісяця звітувати про вжиті заходи.

 1. Правильно поставлено розділові знаки в реченні:

А) На ясні зорі, і на тихі води щемлива доле виведи мене.

Б) На ясні зорі і на тихі води, щемлива доле виведи мене.

В) На ясні зорі, і на тихі води, щемлива доле, виведи мене.

Г) На ясні зорі, і на тихі води, щемлива, доле, виведи мене.

Д) На ясні зорі і на тихі води, щемлива доле, виведи мене.

 1. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити тире в рядку (розділові знаки пропущено):

А) Чайки сідають на воду креслять блакить ластівки.

Б) Прошуміла за вікнами злива відгриміла за обрій гроза.

В) Ідеш в життя відкрий самого себе.

Г) Не раз кажу змагайся і шукай!

Д) Кажуть вогонь печі дає дзвінкість вогонь душі дає красу.

 1. У котрому рядку всі прислівники треба писати через дефіс:

А) вряди/годи, аби/як, рано/рано, тяжко/важко

Б) аби/коли, віч/на/віч, по/нашому, глибоко/глибоко

В) часто/густо, хтозна/як, будь/що/будь, хтозна/коли

Г) по/материнськи, раз/у/раз, хоч/не/хоч, з/діда/прадіда

Д) сюди/туди, хтозна/де, рука/в/руку, рано/вранці

 1. Ставити кому між частинами складносурядного речення не потрібно в рядку (розділові знаки пропущено):

А) Довкола будиночків цвів бузок і на білі стіни падала прозора тінь листя.

Б) Від ставу дівчатко біжить по межі і стоїть на порозі усміхнена мати.

В) Сіяє у росах сріблясте проміння і сіється листя в гулке без проміння.

Г) Яблуко додолу струсять віти і воно вже в кроні не засяє.

Д) У високості тремтів срібний птах і симфонія сонця дзвеніла.

 1. Правильно написано прізвище в рядку:

А) Гаршин

Б) Астафьєв

В) Лесков

Г) Пугачьов

Д) Стєндаль

 1. Подовження приголосних звуків, позначене на письмі двома літерами, відбувається в усіх словах рядка:

А) воз…'єднання, розкіш…ю, глинян…ий

Б) дозвіл…я, від…звеніти, сон…ий

В) пів…ікна, годин…ий, зміїн…ий

Г) від…ати, скручен…ий, невгомон…ий

Д) повіст…ю, л…ється, осін…ій

Завдання 29-33 мають на меті встановлення відповідності між рядками. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою. Послідовність букв внесіть до бланка відповідей

 1. Установіть відповідність.
Односкладне речення Приклади
Означено-особове А Покосили трави, засіяли лан.
Неозначено-особове Б Добре діло роби сміло.
Безособове В Сядемо гуртом та й поговоримо на близькі птахам і людям теми.
Узагальнено-особове Г Така шалена стужа, така крута зима.
Д Для мене без тебе і життя нема.
 1. Установіть відповідність між реченнями та смисловими відношеннями в них
Смислові відношення Речення
Одночасність А Самій не трудно збитися з путі, та трудно з неї збитися у гурті.
Протиставлення Б А чи мені рушнички давати, а чи мені іншого шукати?
Причина та наслідок В Усміхається правда очима легенд і свобода – очима неволі.
Взаємовиключення Г Двері в школі прочинилися, і звідтіля… висипали на двір школярі.
Д Петрові стало шкода чогось хлопця, і він почав щиро розпитувати про його життя.
 1. Установіть відповідність між словами іншомовного походження та їхнім тлумаченням.
Слово іншомовного походження Значення
Контраст А Невеликий сторожовий загін
Пікет Б Офіцер, прикріплений до командира
Єфрейтор В Приготування столу до обіду
Адютант Г Перше військове звання після рядового
Д Різко окреслена протилежність у чомусь
 1. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні:
Слова Частина мови
А А Прийменник
На Б Прикметник
Колихало В Частка
Стосилу Г Дієслово
Д Сполучник

(1) А літо, мов (2) на крилах, (3) колихалонадій людських гармонію (4) стосилу (В.Бель).

 1. Визначте правильне тлумачення фразеологізмів.
Фразеологізм Значення
Викладати карти А вигравати
Б змагатися
В розповідати, нічого не приховуючи
Г бути необачним
Відвести душу А замилуватись
Б стомитися
В померти
Г довіритися
Замазати рота А нагодувати
Б змусити замовкнути
В нафарбувати
Г підлеститися до когось
Кадити фіміам А уникати покарання
Б ошукувати когось
В вихваляти кого-небудь
Г замітати сліди злочину

Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено).

Виконайте завдання 34-37 до нього й позначте відповіді в бланку

(1) Українська пісня!.. (2) Хто не був зачарованний нею, хто не згадує її, як своє чисте, прозоре дитинство, свою горду юність, своє бажання бути красивим і ніжним, сильним, і хоробрим! (3) Який митець не був натхненний її багатющими мелодіями, безмежною широтою і красою її барв, її чарівною силою, що викликає в душі людській найскладніші, найтонші, найглибші асоціації, почуття, думки, прагнення всього, що є кращого в людині, що підносить її до вершин людської гідності, до людяності, до творчості! (4) Яка мати не співала цих легких, як сон пісень над колискою дорогих своїх дітей!

(За О.Довженком)

34. Позначте речення, у якому допущено орфографічну помилку:

А) перше

Б) друге

В) третє

Г) четверте

35. Позначте речення, у якому допущено пунктуаційну помилку:

А) четверте

Б) третє

В) друге

Г) перше

36. Позначте речення, ускладнене однорідними додатками:

А) перше

Б) третє

В) четверте

Г) друге

37. Позначте речення, ускладнене непоширеними порівняннями:

А) четверте

Б) друге

В) перше

Г) третє

Виконайте конструктивні завдання 38 – 41

та позначте відповіді в клітинах бланку

38. Запишіть прикметники з орфограмою «Апостроф», утворені від іменників «жирафа»та«морква».

39. Зробіть фонетичний запис слів «просьба»та«глядач».

40. Запишіть можливі форми числівника «56»в родовому відмінку однини.

 1. Складіть і запишіть речення за поданою схемою: […..], (як…), (як…)

Сформулюйте самостійно відповідь до завдання 42 і запишіть її на спеціально відведених для цього рядках

 1. Складіть і запишіть невеликий роздум (10-12 речень) на тему «Цінує розум вигуки прогресу, душа скарби прадавні береже» (Л.Костенко). Сформулюйте тезу висловлювання, наведіть два-три переконливі докази, що найкраще аргументуватимуть Ваші думки. Сформулюйте висновок.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Затверджено на засіданні циклової комісії суспільно-філологічних дисциплін

Протокол № 7 від " 9 " квітня 2013 року

Голова циклової комісії ____________________ Концевич О.В.

Екзаменатор ___________________ Концевич О.В.

Бердичівський педагогічний коледж Житомирської обласної ради КОД:_______

Освітньо-кваліфікаційний рівень МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта