XREFF.RU


Установіть відповідність між реченням та його стилістичною приналежністюЕсли Вам понравился сайт нажмите на кнопку выше
Характеристика речення Речення
Симетрію можна визначити як регулярне чергування однакових або подібних частин (деталей, елементів) цілого (Ю.Івакін) А Художній
Чи може людина, байдужа, начинена завченими судженнями, бути серед творців нової країни? (З газети) Б Публіцистичний
І обрав дванадцятьох Ісус дванадцятьох, і назвав їх апостолами Своїми, щоб могли вони бути поруч із Ним і щоб міг Він послати їх проповідувати, наділив Він їх владою виганяти демонів (Новий Заповіт) В Науковий
Мати розказує, слова її – малинові дзвоники, що видзвонюють журливу мелодію, ця мелодія починає боліти в твоїй душі… (Є.Гуцало) Г Розмовний
Д Конфесійний

Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні.

А тепер у серці (1)щось тремтить і грає, (2)як (3)тремтить на сонці гілка (4)золота (М.Рильський).

Слова з речення Частина мови
Щось А Частка
Як Б Займенник
Тремтить В Сполучник
Золота Г Дієслово
Д Прикметник

Визначте правильне тлумачення фразеологізмів.

Фразеологізм Значення
Колоти очі А насміхатися
Б ганьбити
В забороняти
Г докоряти
Викинути колінце А здійснити щось несподіване
Б професійно танцювати
В потрапити в скрутне становище
Г ускладнювати ситуацію
Як за водою піти А переховуватися від небезпеки
Б не чинити опору
В зникнути безслідно
Г знищувати докази
Закрутити веремію А наробити крику
Б засніжити все
В примусити говорити
Г дошкулити комусь

Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено).

Виконайте завдання 34-37 до нього й позначте відповіді в бланку

(2) Степан стояв коло поруччя на палубі, мимоволі пірнаючи очима в далечінь, і мірні удари лопатей пароплавного колеса, глухі капітанові слова коло рупора відбирали снагу в його думок. (2) Вони теж зупинялися у тій туманній далечині де непомітно зникала річка. (3) Хлопець поволі глянув на ближні береги і трохи збентежився на повороті праворуч виникло село приховане за лукою. (4) Серпневе сонце стирало бруд з білих хаток мережило чорні шляхи що гналися в поле й зникали десь. (5) І здавалося той зниклий шлях зьєднавшись із небом у безмежній рівнині другою галуззю вертався знову до села. (6) А третій шлях скотившись до річки брав до села свіжину Дніпра. (7) Тут при березі село здавалося чарівною квіткою землі неба й води.

(За В.Підмогильним)

34. Орфографічну помилку допущено в реченні:

А) другому

Б) третьому

В) четвертому

Г) п’ятому

35. Тире необхідно поставити в реченні:

А) першому

Б) третьому

В) п’ятому

Г) сьомому

36. Позначте речення, у якому є уточнююча обставина:

А) перше

Б) п’яте

В) шосте

Г) сьоме

37. Позначте речення, які ускладнені відокремленими обставинами:

А) перше, шосте, сьоме

Б) четверте, п’яте, шосте

В) перше, друге, третє

Г) перше, п’яте, шосте

Виконайте конструктивні завдання 38 – 41

та позначте відповіді в клітинах бланку

38. Запишіть іменники «розкіш»та«нехворощ»у формі орудного відмінка однини.

39. Зробіть фонетичний запис слів «джміль»та«в’ються».

40. Запишіть можливі форми числівника «99»в орудному відмінку однини.

41. Складіть і запишіть речення за поданою схемою: (Якби ..…), [ ….. ], (якби ….).

Сформулюйте самостійно відповідь до завдання 42 і запишіть її на спеціально відведених для цього рядках

Складіть і запишіть невеликий роздум (10-12 речень) на тему «І темний ряд євангельських історій звучить як низка темних алегорій про наші підлі і скупі часи» (М.Зеров). Сформулюйте тезу висловлювання, наведіть два-три переконливі докази, що найкраще аргументуватимуть Ваші думки. Сформулюйте висновок.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Затверджено на засіданні циклової комісії суспільно-філологічних дисциплін

Протокол № 7 від " 9 " квітня 2013 року

Голова циклової комісії ____________________ Концевич О.В.

Екзаменатор ___________________ Концевич О.В.

Бердичівський педагогічний коледж Житомирської обласної ради КОД:_______

Освітньо-кваліфікаційний рівень МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта

vbh.deutsch-service.ru
  • Карта сайта