Установіть відповідність між реченням та його стилістичною приналежністю

Характеристика речення Речення
Симетрію можна визначити як регулярне чергування однакових або подібних частин (деталей, елементів) цілого (Ю.Івакін) А Художній
Чи може людина, байдужа, начинена завченими судженнями, бути серед творців нової країни? (З газети) Б Публіцистичний
І обрав дванадцятьох Ісус дванадцятьох, і назвав їх апостолами Своїми, щоб могли вони бути поруч із Ним і щоб міг Він послати їх проповідувати, наділив Він їх владою виганяти демонів (Новий Заповіт) В Науковий
Мати розказує, слова її – малинові дзвоники, що видзвонюють журливу мелодію, ця мелодія починає боліти в твоїй душі… (Є.Гуцало) Г Розмовний
Д Конфесійний

Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні.

А тепер у серці (1)щось тремтить і грає, (2)як (3)тремтить на сонці гілка (4)золота (М.Рильський).

Слова з речення Частина мови
Щось А Частка
Як Б Займенник
Тремтить В Сполучник
Золота Г Дієслово
Д Прикметник

Визначте правильне тлумачення фразеологізмів.

Фразеологізм Значення
Колоти очі А насміхатися
Б ганьбити
В забороняти
Г докоряти
Викинути колінце А здійснити щось несподіване
Б професійно танцювати
В потрапити в скрутне становище
Г ускладнювати ситуацію
Як за водою піти А переховуватися від небезпеки
Б не чинити опору
В зникнути безслідно
Г знищувати докази
Закрутити веремію А наробити крику
Б засніжити все
В примусити говорити
Г дошкулити комусь

Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено).

Виконайте завдання 34-37 до нього й позначте відповіді в бланку

(2) Степан стояв коло поруччя на палубі, мимоволі пірнаючи очима в далечінь, і мірні удари лопатей пароплавного колеса, глухі капітанові слова коло рупора відбирали снагу в його думок. (2) Вони теж зупинялися у тій туманній далечині де непомітно зникала річка. (3) Хлопець поволі глянув на ближні береги і трохи збентежився на повороті праворуч виникло село приховане за лукою. (4) Серпневе сонце стирало бруд з білих хаток мережило чорні шляхи що гналися в поле й зникали десь. (5) І здавалося той зниклий шлях зьєднавшись із небом у безмежній рівнині другою галуззю вертався знову до села. (6) А третій шлях скотившись до річки брав до села свіжину Дніпра. (7) Тут при березі село здавалося чарівною квіткою землі неба й води.

(За В.Підмогильним)

34. Орфографічну помилку допущено в реченні:

А) другому

Б) третьому

В) четвертому

Г) п’ятому

35. Тире необхідно поставити в реченні:

А) першому

Б) третьому

В) п’ятому

Г) сьомому

36. Позначте речення, у якому є уточнююча обставина:

А) перше

Б) п’яте

В) шосте

Г) сьоме

37. Позначте речення, які ускладнені відокремленими обставинами:

А) перше, шосте, сьоме

Б) четверте, п’яте, шосте

В) перше, друге, третє

Г) перше, п’яте, шосте

Виконайте конструктивні завдання 38 – 41

та позначте відповіді в клітинах бланку

38. Запишіть іменники «розкіш»та«нехворощ»у формі орудного відмінка однини.

39. Зробіть фонетичний запис слів «джміль»та«в’ються».

40. Запишіть можливі форми числівника «99»в орудному відмінку однини.

41. Складіть і запишіть речення за поданою схемою: (Якби ..…), [ ….. ], (якби ….).

Сформулюйте самостійно відповідь до завдання 42 і запишіть її на спеціально відведених для цього рядках

Складіть і запишіть невеликий роздум (10-12 речень) на тему «І темний ряд євангельських історій звучить як низка темних алегорій про наші підлі і скупі часи» (М.Зеров). Сформулюйте тезу висловлювання, наведіть два-три переконливі докази, що найкраще аргументуватимуть Ваші думки. Сформулюйте висновок.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Затверджено на засіданні циклової комісії суспільно-філологічних дисциплін

Протокол № 7 від " 9 " квітня 2013 року

Голова циклової комісії ____________________ Концевич О.В.

Екзаменатор ___________________ Концевич О.В.

Бердичівський педагогічний коледж Житомирської обласної ради КОД:_______

Освітньо-кваліфікаційний рівень МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта