Контрольні завдання. Розв’яжіть ЗЛП. Додайте (по черзі) до неї додаткові обмеження та розв’яжіть розширені ЗЛП

Розв’яжіть ЗЛП. Додайте (по черзі) до неї додаткові обмеження та розв’яжіть розширені ЗЛП. Дайте графічну ілюстрацію розв’язків задач:

Додаткові обмеження:

1)

2) ,

де наведено у другому рядку для кожного завдання (табл 6.11).


Таблиця 6.11

Номер завдання Параметри
a b c d * e f g Ù H k l Ú m
³ £ £
³ £
£ ³
³ £
-1 ³ ³ £
³ £
³ -1 £
³ £
³ £
£ ³
-1 £ ³ £
³ ³
³ ³
£ ³
³ £ £
³ ³
³ £
³ ³
³ -1 £ -1 ³
³ £
-1 £ ³ -2 ³ -7
³ ³
-3 -2 -1 ³ £ ³
³ ³
-2 -1 ³ £ £
£ ³
-2 -3 ³ ³
£ ³
£ -1 ³ ³
£ ³
-1 -3 -2 £ ³ £
³ £

Продовження табл. 6.11

-3 -1 ³ ³ £
³ ³
-2 -1 ³ £ £
³ ³
-1 -2 £ £ ³
£ ³
³ ³ £
³ ³
³ -1 £ £
³ £
³ -1 £
³ £
³ £ £
£ ³
³ £ ³
³ ³
-3 -1 ³ £ ³
£ ³
-1 -3 ³ £
³ £
-4 -1 ³ £
³ ³
-1 -1 £ ³
£ ³
-1 -1 -1 £ ³ £
³ £
-1 £ ³ £
£ ³
³ £ £
³ £
£ ³
³ £
-2 ³ ³ £
³ £

Продовження таблиці 6.11

³ -2 £
³ £
³ £
£ ³