В яких випадках апеляційний суд ухвалює рішення?

3. Окрема ухвала апеляційного суду.

4. А) Чи доцільно, на Вашу думку, наділяти осіб, які не брали участі у справі, правом на апеляційне оскарження рішення суду, якщо ухвалюючи його, суд вирішив питання про їх права та обов’язки?

Чи є тотожними такі процесуальні дії як „відкликання апеляційної скарги” та „відмова від апеляційної скарги”?

Б) Які процесуальні дії повинен вчинити суд у наступних правових ситуаціях:

Позивач, не погоджуючись із рішенням місцевого суду, надіслав поштою апеляційну скаргу до апеляційного суду.

Після надходження цивільної справи до апеляційної суду, апелянт подав клопотання про повернення йому сплаченого судового збору, так як він з’ясував, що звільнений від сплати судового збору за подання апеляційної скарги.

Під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції Кравченко Л. подав заяву про виклик свідка.

Під час розгляду справи апеляційним судом за апеляційною скаргою позивача, відповідач у справі визнав апеляційну скаргу.

Під час доповіді судді-головуючого про проведені підготовчі дії колегії суддів, з’ясувалось, що недостатньо з’ясовані обставини, на які посилається відповідач, як на підставу своїх заперечень проти апеляційної скарги.

В) Чи можна оскаржити наступні ухвали суду І інстанції (дайте відповідь із посиланням на норму ЦПК України):

1) про забезпечення позову;

2) про зупинення провадження у справі;

3) про відмову у задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового збору;

4) про закриття провадження у справі;

5) про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо

предмета спору;

6) про відмову у скасуванні судового наказу;

7) про передачу справи, прийнятої судом до свого провадження, до іншого суду;

8) окрема ухвала;

9) про відкладення розгляду справи;

10) про відхилення зауважень щодо технічного запису судового засідання.

Задача 1. Місцевий суд розглянув цивільну справу за позовом Марченка М. до Петренко Н. про визнання права власності на житловий будинок і ухвалив рішення про часткове задоволення позовних вимог. Рішення суду було ухвалено 10 вересня. 20 вересня позивач Марченко М. направив поштою на адресу місцевого суду апеляційну скаргу на рішення суду І інстанції, яка надійшла до суду 24 вересня. Одержавши апеляційну скаргу із матеріалами справи, суддя апеляційного суду постановив ухвалу про повернення апеляційної скарги у зв’язку із пропуском позивачем строку, передбаченого законом для апеляційного оскарження рішень суду. До суду також надійшла апеляційна скарга від сестри відповідача - Коваль І. - яка просила суд скасувати рішення суду, вважаючи, що суд І інстанції неправильно визнав за відповідачем право власності на частину житлового будинку. Суддя-доповідач прийняв апеляційну скаргу Коваль І. до розгляду апеляційним судом.

Дайте правову оцінку процесуальним діям судді.

Задача 2. Під час розгляду справи в апеляційному порядку у справі Деркача О. до Пирій Г. про поділ спільно нажитого майно з’ясувалось, що один із суддів судової колегії раніше брав участь у розгляді цієї справи як суддя у суді І інстанції, а другий – брав участь як прокурор.

Чи мають право ці члени колегії суддів брати участь у розгляді даної справи? Відповідь аргументуйте.

Задача 3. Місцевий суд задоволив позов Подоляк О. до Подоляк Р. про розірвання шлюбу. У мотивувальній частині рішення місцевий суд вказав, що причиною розпаду сім’ї є систематичне зловживання відповідачем спиртними напоями, бійки та скандали, які вчиняються ним в сім’ї, неповага до дружини. Подоляк Р. подав апеляційну скаргу на це рішення, пояснивши, що проти рішення суду він не заперечує, але вважає неправильними мотиви, якими керувався суд, задовольняючи позов. До того ж, ніяких доказів, які б підтверджували зловживання ним спиртними напоями і неправильну поведінку в сім’ї, у справі не має. Суддя-доповідач відмовив у прийнятті скарги до розгляду апеляційним судом, вказавши в ухвалі, що Подоляк Р. проти рішення суду про розірвання шлюбу не заперечує і по суті згоден із рішенням.

Дайте правовий аналіз процесуальним діям судді?

Задача 4. Під час розгляду справи з перевірки рішення суду про розірвання шлюбу між Голуб І. та Голуб Я. апеляційний суд відклав розгляд справи на один місяць, надавши сторонам строк для примирення. Голуб Я. подала на цю ухвалу суду апеляційної інстанції касаційну скаргу, вважаючи, що ніяких перспектив зберегти сім’ю не має.

Зробіть правовий аналіз фабули.

Задача 5. Місцевий суд розглянув справу за позовом Шевчука С. до Іванова О. про відшкодування збитків і компенсацію моральної шкоди. Позовні вимоги Шевчука С. були задоволені в частині відшкодування збитків, а в частині компенсації моральної шкоди – залишені без задоволення. Шевчук С. оскаржив це рішення суду в частині відмови у компенсації моральної шкоди. Апеляційна інстанція, розглянувши скаргу, скасувала рішення суду І інстанції і ухвалила нове рішення, яким відмовила Шевчуку С. у задоволенні позову в цілому.

Дайте правову оцінку процесуальним діям апеляційної інстанції.

Задача № 6. Рішенням місцевого суду Семчишину М. відмовлено у задоволенні позову до Петрова О. про відшкодування збитків. За апеляційною скаргою Семчишина М., на підставі додатково поданих ним доказів, суд апеляційної інстанції скасував рішення суду І інстанції і ухвалив нове рішення про задоволення позову. У касаційній скарзі Петров О. просив скасувати рішення апеляційного суду, посилаючись на те, що суд апеляційної інстанції незаконно дослідив додатково подані Семчишиним М. докази.

Які процесуальні дії повинна вчинити касаційна інстанція? До суду якої інстанції повинна бути направлена справа у разі задоволення касаційної скарги?

Задача 7. Рішенням місцевого суду, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду, задоволено заяву Прокіп Н. про визнання недієздатним Онопрієнка В. На ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення місцевого суду без змін прокурором, який не брав участі у справі у нижчестоящих судових інстанціях, подано касаційну скаргу. Доводом для скасування ухвали, на думку прокурора, є те, що заява про визнання недієздатним Онопрієнка В. була подана його сусідкою Прокіп Н., яка не належить до переліку суб’єктів, які мають право на подання відповідної заяви.

Які процесуальні дії повинна вчинити касаційна інстанція?

Задача № 8. Гр. Ласточка В.С. подала касаційну скаргу. Вона просила суд касаційної інстанції скасувати рішення суду апеляційної інстанції та ухвалити нове рішення. Але, крім того, вона у скарзі зазначала про те, що ні суд першої, ні суд апеляційної інстанцій не вжили заходів щодо забезпечення позову. Тому вона клопотала про вжиття таких заходів судом касаційної інстанції. Суддя-доповідач відкриваючи касаційне провадження від­мовив їй у задоволенні такого клопотання, мотивуючи свою відмову тим, що інститут забезпечення позову не поширюєть­ся на суд касаційної інстанції.

Визначте правомірність дій судді-доповідача.

Задача № 9. Судом касаційної інстанції у попередньому розгляді справи (ст. 332 ЦПК) було розглянуто касаційну скаргу гр. Воро-бей В.Ю. Рішення апеляційного суду було залишено без змін. Суд постановив ухвалу, зміст якої не відповідав вимогам ст. 345 ЦПК, оскільки в ухвалі була відсутня така частина, як мотиви суду про відмову у задоволенні касаційної скарги з по­силанням на закон, яким суд керувався (п. 7 ч.І ст. 345 ЦПК). Воробей В.Ю. подала до суду заяву про роз'яснення їй цієї ух­вали, але отримала лист від завідуючого канцелярією, яка заз­начала, що Верховний Суд роз'яснень рішень не надає.

Чи належить вирішення питань про роз'яснення рішення (відмова або задоволення) до компетенції завідуючого канце­лярією?

Чи поширюється на суд касаційної інстанції положення ст.221 ЦПК щодо роз'яснення судового рішення? Якщо так, то хто це питання вирішує?

Задача 10. Рішенням місцевого суду, залишеним без змін апеляційною інстанцією, відмовлено в задоволенні позову Крищенка Д. до Зінченка Р. про повернення боргу і компенсації моральної шкоди. Крищенко Д. подав касаційну скаргу на ухвалу апеляційного суду. Під час відкриття провадження у справі суддя-доповідач прийшов до висновку, що викладені доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи. Проте ним з’ясовано, що справу в суді І інстанції було розглянуто за відсутності відповідача. У матеріалах справи документів, які б підтверджували належне повідомлення Крищенка Д. про час і місце розгляду справи, немає.

Які процесуальні дії повинен вчинити суддя-доповідач?

Задача 11. Громадянин Петров у суді першої інстанції на підтверджен­ня своїх вимог пред'явив рішення Верховного Суду України у зв'язку з винятковими обставинами по іншій справі як доказ правомірності власних вимог.

Чи є такий доказ допустимим і належним?

Задача № 12. При поданні скарги до Верховного Суду України у зв'язку з нововиявленими обставинами не було подано копії рішень судів, які оскаржуються, у відповідності до кількості осіб, які брали участь у справі.

Чи можна цю обставину вважати недоліком заяви?

Задача № 13. Особа, яка не брала участі у справі, подала скаргу про перег­ляд рішення суду у зв'язку з нововиявленими обставинами не че­рез місяць, а через чотири місяці, мотивуючи пропуск строку на подання скарги тим, що вона дізналася про відповідне рішення лише тоді, коли до неї звернувся державний виконавець. Визначте і обґрунтуйте можливе рішення суду.

Задача № 14. Суддею-доповідачем не була допущена до розгляду скарга про перегляд рішення суду касаційної інстанції у зв'язку з нововиявленими обставинами лише тому, що в ній був відсутній до­даток - належним чином оформлене рішення суду касаційної інстанції.

Визначте повноваження судді-доповідача щодо вирішення даного питання. Чи правомірна така відмова?

Задача № 15. Під час розгляду справи Верховним Судом України було з'ясовано, що суд касаційної інстанції неправильно застосу­вав норму закону щодо договору про завдаток у 1999 році, а виявилося це при перегляді аналогічного рішення у 2007 році. Які повноваження Верховного Суду України можуть бути застосовані у даній правовій ситуації?

Задача № 16. При аналізі рішення Європейського суду з прав людини бу­ло встановлено, що права особи були порушені судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій, оскільки суди відмовля­ли в прийнятті доказів, які вважали неналежними.

Яке з повноважень, встановлених у ст. 358 ЦПК, може бу­ти застосоване судом до даної правової ситуації?

Задача № 17. Особа, якій суд апеляційної інстанції не дав можливості вис­ловити свою правову позицію, а суд касаційної інстанції зали­шив без змін ухвалене рішення, має намір звернутися до Вер­ховного Суду України у зв'язку з винятковими обставинами.

Обґрунтуйте можливість такого звернення і знайдіть варіанти захисту прав такої особи.

Задача № 18. Гр. Глянець В.А. звернулась до суду із скаргою про перег­ляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами. Відповід­но до цього відмовилась виконувати рішення Верховного Суду України, що набрало законної сили.

Чи правильні дії Глянець ВІ.? Проаналізуйте дану ситуацію.

Задача № 19. До суду касаційної інстанції із скаргою про перегляд судо­вого рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами зверну­лась гр. Д., яка вказала, що під час ухвалення рішення судом першої, апеляційної та касаційної інстанцій не були дотри­мані норми, які мали сприяти об'єктивному розгляду та вирі­шенню справи, а отже, сторони були позбавлені можливості довести своє право в суді.

Проаналізуйте дану ситуацію відповідно до чинного зако­нодавства.

Задача № 20. Викладач середньої школи № 2 м. Києва гр. Л. була звіль­нена з роботи разом із своєю колегою за непедагогічні вчинки. Гр. Л., маючи 35 років педагогічного стажу, велику кількість похвальних грамот та дипломи про підвищення кваліфікації, вважає своє звільнення незаконним та вимагає поновити її на роботі. Дніпровський районний суд м. Києва відмовив гр. Л. у задоволенні позовних вимог. Апеляційний суд м. Києва зали­шив рішення суду першої інстанції без змін. Гр. Л. звернулась із скаргою про перегляд судового рішення у зв'язку із нововиявленими обставинами, де вказала, що у її колеги, з якою вона була одночасно звільнена з роботи та з тих самих підстав, од­накова ситуація (тобто наявність 35 років стажу, відповідних грамот та дипломів), однак її вимоги Верховним Судом Ук­раїни задоволені, тобто вона поновлена на роботі.

Чи є дані обставини винятковими? Проаналізуйте дану ситуацію.

Задача № 21. До Європейського Суду з прав людини звернувся гр. К. У своєму зверненні він посилався на ту обставину, що ухвала Верховного Суду України про відмову у допуску його скарги про перегляд справи у зв'язку з нововиявленими обставинами бу­ла підписана тими ж суддями, які розглядали його касаційну скаргу та відмовили у її задоволенні.

Проаналізуйте дану ситуацію та висловіть свою думку що­до законності постановленої Верховним Судом України ухвали.

Задача 22. У 2008 році Іванов А.Ю. звернувся до суду із заявою про пе­регляд у зв'язку з нововиявленими обставинами ріпіення районного суду від 15.12.2007 р. про розподіл житлового бу­динку. Суд зобов'язав Іванова А.Ю. обладнати окремий вхід. Однак після ухвалення рішення районний архітектор дав вис­новок про неможливість обладнати окремий вхід. У зв'язку з цим Іванов А.Ю. просив переглянути ріпіення суду у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Які підстави для перегляду справи у зв'язку з нововиявле­ними обставинами?

Яка специфіка перегляду справи у зв'язку з нововиявлени­ми обставинами?

Чи є в даній ситуації підстави для перегляду справи у зв'язку з нововиявленими обставинами?

Задача № 23. 21.03.2007 р. шлюб між гр. Івановою К.Л. та гр. Сидорен­ком О.П. було розірвано у судовому порядку. Гр. Іванова К.Л. звернулась із позовом про стягнення аліментів на утримання їх неповнолітнього сина у розмірі 1500 грн. Суд задовольнив позовні вимоги у повному обсязі. 19.04.2008 р. у гр. Сидорен­ка О.П. народилась двійня від жінки, з якою він перебуває у новому шлюбі. У зв'язку з тим, що він мав намір зменшити розмір аліментів, звернувся до суду із заявою про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Чи можна дані обставини вважати нововиявленими? Як са­ме має діяти суд? Складіть відповідний процесуальний акт.

Задача № 24. Рогожников О.В. звернувся до суду із заявою про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішення Оболонського районного суду м. Києва про розподіл житлового будин­ку. Суд зобов'язав Рогожникова О.В. обладнати окремий вхід у належну йому частину будинку. Однак після набрання рішенням законної сили архітектор дав висновок про немож­ливість обладнання окремого входу у даній споруді. Виходячи з цього Рогожников О.В. просив переглянути рішення суду у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Чи можна вважати названі обставини нововиявленими? Які підстави для перегляду рішення, ухвали суду у зв'язку з нововиявленими обставинами передбачено ЦПК?

Додаткові питання:

1. Суб’єкти та об’єкти апеляційного оскарження.

2. Строки апеляційного оскарження.

3. Куди безпосередньо направляється заява про апеляційне оскарження і апеляційна скарга?

4. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду.

5. Чи має право суд апеляційної інстанції досліджувати нові докази?

6. Порядок розгляду справ апеляційним судом.

7. Повноваження суду апеляційної інстанції.

8. Завдання касаційного провадження.

9. Суб’єкти та об’єкти касаційного оскарження.

10. Зміст касаційної скарги.

11. Підготовка справи до розгляду судом касаційної інстанції.

12. Порядок касаційного оскарження.

13. Суб’єкти перегляду рішень Верховним Судом України.

14. Підстави перегляду рішень Верховним Судом України.

15. Повноваження Верховного Суду України за результатами перегляду рішень

16. Форма і зміст заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами.

17. Повноваження суду за результатами перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Завдання для самостійного опрацювання:

1. Зміст апеляційної скарги.

2. Правові умови приєднання до апеляційної скарги.

3. Значення та сутність стадії касаційного провадження.

4. Право касаційного оскарження.

5. Підстави прегляду рішень судів Верховним Судом України.

6. Підстави перегляду справ у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Теми рефератів:

1. Значення та повноваження суду апеляційної інстанції при розгляді цивільних справ.

2. Ухвали та рішення апеляційного суду.

3. Процесуальний порядок реалізації права апеляційного оскарження.