Питання до контрольної роботи №1 Розрахунок кіл з нелінійними компонентами в режимі великого сигналу

Питання до контрольної роботи №1 Розрахунок кіл з нелінійними компонентами в режимі великого сигналу

Питання до контрольної роботи №1 Розрахунок кіл з нелінійними компонентами в режимі великого сигналу

Питання до контрольної роботи №1


Розрахунок кіл з нелінійними компонентамив режимі великого сигналу


 1. Розрахуйте струм та напруги в наведеній нижче схемі. Вольт-амперна характеристика діода: . Для розрахунку складіть нелінійне рівняння. Вирішувати його не обов’язково. Струм та напругу на резисторі R виразіть через , вважаючи, що це корінь складеного нелінійного рівняння.

 1. Розрахуйте струм та напруги в наведеній нижче схемі. Вольт-амперна характеристика нелінійного елемента D: . Для розрахунку складіть нелінійне рівняння. Вирішувати його не обов’язково. Струм та напругу на резисторі R виразіть через , вважаючи, що це корінь складеного нелінійного рівняння.

 1. Розрахуйте струм та напруги в наведеній нижче схемі. Вольт-амперна характеристика нелінійного елемента D: . Для розрахунку складіть нелінійне рівняння. Вирішувати його не обов’язково. Струм та напругу на резисторі R виразіть через , вважаючи, що це корінь складеного нелінійного рівняння.

 1. Розрахуйте струм та напруги в наведеній нижче схемі. Вольт-амперна характеристика нелінійного елемента D: . Для розрахунку складіть нелінійне рівняння. Вирішувати його не обов’язково. Струм та напругу на резисторі R виразіть через , вважаючи, що це корінь складеного нелінійного рівняння.

 1. Розрахуйте струм та напруги в наведеній нижче схемі. Вольт-амперна характеристика нелінійного елемента D: . Для розрахунку складіть нелінійне рівняння. Вирішувати його не обов’язково. Струм та напругу на резисторі R виразіть через , вважаючи, що це корінь складеного нелінійного рівняння.

 1. Розрахуйте струм та напруги в наведеній нижче схемі. Вольт-амперна характеристика нелінійного елемента D: . Для розрахунку складіть нелінійне рівняння. Вирішувати його не обов’язково. Струм та напругу на резисторі R виразіть через , вважаючи, що це корінь складеного нелінійного рівняння.

 1. Розрахуйте струм та напруги в наведеній нижче схемі. Вольт-амперна характеристика нелінійного елемента D: . Для розрахунку складіть нелінійне рівняння. Вирішувати його не обов’язково. Струм та напругу на резисторі R виразіть через , вважаючи, що це корінь складеного нелінійного рівняння.

 1. Розрахуйте струм та напруги в наведеній нижче схемі. Вольт-амперна характеристика нелінійного елемента D:. Для розрахунку складіть нелінійне рівняння. Вирішувати його не обов’язково. Струм та напругу на резисторі R виразіть через , вважаючи, що це корінь складеного нелінійного рівняння.


Розрахунок кіл з нелінійними компонентамив режимі малого сигналу


 1. Визначте диференціальний опір нелінійного двухполюсника, ВАХ якого має вигляд

;

 1. Визначте диференціальний опір нелінійного двухполюсника, ВАХ якого має вигляд

 1. Визначте диференціальний опір нелінійного двухполюсника, ВАХ якого має вигляд

 1. Визначте диференціальний опір нелінійного двухполюсника, ВАХ якого має вигляд

 1. Визначте диференціальний опір нелінійного двухполюсника, ВАХ якого має вигляд

 1. Визначте диференціальний опір нелінійного двухполюсника, ВАХ якого має вигляд

 1. Визначте диференціальний опір нелінійного двухполюсника, ВАХ якого має вигляд

 1. Визначте диференціальний опір нелінійного двухполюсника, ВАХ якого має вигляд

 1. Опишіть методику розрахунку схеми з нелінійними елементами в режимі малого сигналу. Які умови застосування малосигнальної моделі нелінійного елемента?
 1. Складіть малосигнальну модель схеми, наведеної нижче, припускаючи, що відомі постійний струм та напруга на нелінійному елементі D (I0, U0), при uвх=0 (робоча точка спокою). Вольт-амперна характеристика нелінійного елемента D в режимі великого сигналу: . Знайдіть амплітуду змінної напруги uвих, що виділяється на нелінійному елементі D, як реакція на змінну напругу з амплітудою uвх на вході.

 1. Складіть малосигнальну модель схеми, наведеної нижче, припускаючи, що відомі постійний струм та напруга на нелінійному елементі D (I0, U0), при uвх=0 (робоча точка спокою). Вольт-амперна характеристика нелінійного елемента D в режимі великого сигналу: . Знайдіть амплітуду змінної напруги uвих, що виділяється на нелінійному елементі D, як реакція на змінну напругу з амплітудою uвх на вході.

 1. Складіть малосигнальну модель схеми, наведеної нижче, припускаючи, що відомі постійний струм та напруга на нелінійному елементі D (I0, U0), при uвх=0 (робоча точка спокою). Вольт-амперна характеристика нелінійного елемента D в режимі великого сигналу: . Знайдіть амплітуду змінної напруги uвих, що виділяється на нелінійному елементі D, як реакція на змінну напругу з амплітудою uвх на вході.


 1. Складіть малосигнальну модель схеми, наведеної нижче, припускаючи, що відомі постійний струм та напруга на нелінійному елементі D (I0, U0), при uвх=0 (робоча точка спокою). Вольт-амперна характеристика нелінійного елемента D в режимі великого сигналу: . Знайдіть амплітуду змінної напруги uвих, що виділяється на нелінійному елементі D, як реакція на змінну напругу з амплітудою uвх на вході.

 1. Складіть малосигнальну модель схеми, наведеної нижче, припускаючи, що відомі постійний струм та напруга на нелінійному елементі D (I0, U0), при uвх=0 (робоча точка спокою). Вольт-амперна характеристика нелінійного елемента D в режимі великого сигналу: . Знайдіть амплітуду змінної напруги uвих, що виділяється на нелінійному елементі D, як реакція на змінну напругу з амплітудою uвх на вході.


Польовий МДН транзистор з індукованим n-каналом в режимі великого сигналу


 1. Намалюйте графічне позначення польового МДН транзистора з індукованим n-каналом, позначте його виводи, та напишіть, як вони називаються. Намалюйте графік залежності вихідного струму від вхідної напруги. Запишіть формулу, що описує цей графік, та величини, які входять в цю формулу;

 2. Опишіть модель, якою можна замінити польовий МДН транзистор з індукованим n-каналом в режимі великого сигналу. Намалюйте вихідні вольт-амперні характеристики такого транзистора;

 3. Намалюйте схему підсилювача на польовому МДН транзисторі з індукованим n-каналом. Як задати робочу точку покою такого підсилювача (тобто струм Id0, напруги Usd0, Ugs0 при відсутності малого змінного сигналу на вході)?

 4. Намалюйте вихідні вольт-амперні характеристики польового МДН транзистора з індукованим n-каналом. Опишіть область лінійного зростання і область насичення струму стоку. Виведіть формулу навантажувальної прямої (залежність Id від Rk та Usd. Примітка: Rk резистор, що вмикається між стоком польового транзистора і плюсом джерела живлення);

 5. Намалюйте схему підсилювача на польовому МДН транзисторі з індукованим n-каналом. Замініть в цій схемі польовий транзистор його моделлю в режимі великого сигналу. Розрахуйте струм стоку Id0 та напругу між витоком і стоком Usd0, якщо напруга між витоком і затвором відома і дорівнює Ugs0.

 6. Намалюйте схему підсилювача зі спільним витоком на польовому МДН транзисторі з n-каналом. Виведіть формулу, що пов’язує постійну напругу зміщення між затвором і витоком Ugs0 та напругу між витоком і стоком Ugs0.


Польовий МДН транзистор з індукованим n-каналом в режимі малого сигналу


 1. Виведіть формулу , да постійна напруга зміщення між витоком і затвором; - порогова напруга польового МДН транзистора з n-каналом; b – коефіцієнт, що залежить від конструкції транзистора. Що таке ?

 2. Намалюйте малосигнальну модель підсилювача на польовому МДН транзисторі з n-каналом. Виведіть формулу коефіцієнта підсилення за напругою в режимі малого сигналу, вхідного та вихідного опорів (припускаючи, що значення gm, Rk та резисторів подільника напруги відомі). Примітка: Rk резистор, що вмикається між стоком польового транзистора і плюсом джерела живлення.

 3. Від чого залежить коефіцієнт передачі за напругою для підсилювача на польовому МДН транзисторі з n-каналом? Від чого залежить вхідний і вихідний опір такого підсилювача? Чому для підсилювача напруги важливо мати великий вхідний та малий вихідний опір?

 4. Намалюйте модель польового МДН транзистора з n-каналом для малого сигналу. Як її отримати з моделі для великого сигналу? За яких умов можна застосовувати таку малосигнальну модель?