С) әлеуметтік бағыттылық, мүліктік теңсіздікті қысқарту, аз қамтылған тұрғындарға көмек

D) индикативті жоспарлау, өндірістің шоғырлануына мемлекеттің араласуы, мемлекеттік кәсіпкерліктің дамуы.

Е) экономикалық дамуды жоспарлау.

*****************************

107.1. Француз моделінің негізгі ерекшеліктері:

А) мемлекеттік меншіктің аз үлес салмағы, мемлекеттің экономикада минималды реттеу ролі, кәсіпкерлікті қолдау.

В) ұлттық экономиканың негізгі бағыттарына жоғары мемлекеттік әсері, бес жылдық жоспар құру, моделдің әлеуметтік бағыттылығы.

С) әлеуметтік бағыттылық, мүліктік теңсіздікті қысқарту, аз қамтылған тұрғындарға көмек

D) индикативті жоспарлау, өндірістің шоғырлануына мемлекеттің араласуы, мемлекеттік кәсіпкерліктің дамуы.

Е) экономикалық дамуды жоспарлау.

*****************************

108.1. Оңтүстік-Корея моделінің негізгі ерекшеліктері:

А) мемлекеттік меншіктің аз үлес салмағы, мемлекеттің экономикада минималды реттеу ролі, кәсіпкерлікті қолдау.

В) ұлттық экономиканың негізгі бағыттарына жоғары мемлекеттік әсері, бес жылдық жоспар құру, моделдің әлеуметтік бағыттылығы.

С) әлеуметтік бағыттылық, мүліктік теңсіздікті қысқарту, аз қамтылған тұрғындарға көмек

D) индикативті жоспарлау, өндірістің шоғырлануына мемлекеттің араласуы, мемлекеттік кәсіпкерліктің дамуы.

Е) экономикалық дамуды жоспарлау.

*****************************

109.1.Жүйелік ұстанымды не сипаттамайды:

A) себеп-салдарлық

B) құрылымдық

C) тұтастық
D) көпсатылық

E) принципі

*****************************

110.1. Әкімшілдік экономикада не тұрақты тапшылықта болады?

A) тауарлар мен қызметтер

B) әлеуметтік кепілдіктер

C) интеллектуалды тауарлар
D) ресурстар

E) ақша

*****************************

111.1.Қандай экономикалық жүйеде жеке экономикалық ресурстарды таңдап, пайдалану, өз еркімен өндірісті ашу және жабу, дербес іс-әрекет саласын таңдау іске асырылады?

A) әкімшілдік-әміршілдік экономика

B) еркін бәсеклес экономикада

C) қазіргі нарықтық экономика
D) дәстүрлі экономика

E) барлық экономикалық жүйелерде.

*****************************

112.1.Экономикалық жүйе...көмегімен сипатталуы мүмкін:

A) шаруашылық жүргізу нысанымен.

В) мемлекеттің экономикадағы ролімен

C) меншіктің бастапқы нысандарымен

D) экономикалық билікті жүзеге асыру тәсілдерімен

E) барлық жауаптар дұрыс.

*****************************

113.1. Жеке меншік, таңдау еркіндігі, бәсекелестік белгілері қандай экономикаға тән:

А) таза нарықтық

В) аралас

С) дәстүрлі

D) әміршіл

Е) барлығына

*****************************

114.1. Нарықтық экономиканың сипаттамаларына төменгінің қайсысы жатпайды:

A) бәсеке

В) орталықтандырылған жоспарлау

C) жеке меншік

D) кәсіпкерлік таңдаудың еркіндігі

E) нарықтық тепе-теңдік.

*****************************

115.1. Меншiк – бұл:
A) Өндiрiс процесiндегi адамдар арасындағы қатынастар.
B) Өндiрiс құрал жабдығы мен еңбек нәтижелерi иелену жөнiндегi адамдар арасындағы қатынастар.
C) Материалдық және материалдық емес игiлiктердiң белгiлi бiр тұлғалараға қатысты екенiн бекiтетiн және олардың құқықтарын қозғайтын заң нормаларының жиынтығы.
D) Объектiнiң тағдырын анықтау мүмкiндiгiн заңмен қамтамасыз ету.
E) Экономикалық теорияның заң қызметi.

*****************************

116.1. Егер өндiрiс жеке индивидумның мүддесiне жүзеге асса, онда – бұл:
A) Жеке меншiк және жеке иелену.
B) Ұжымдық меншiк және ұжымдық иелену.
C) Қоғамдық меншiк және қоғамдық иелену.
D) Жеке қоғамдық меншiк және жеке қоғамдық иелену.
E) Жеке мемлекеттiк меншiк және жеке мемлекеттiк иелену.

*****************************

117.1. Игіліктерді тұтыну, өзгерту, шеттету және жою құқығы – бұл:

A) Басқару құқығы

B) Табысты алу құқығы

C) Иелік ету құқығы

D) Пайдалану құқығы

E) Егемендік құқығы

*****************************

118.1. Мемлекетсiздендiру – бұл:
A) Материалдық игiлiктердiң белгiлi бiр тұлғаға қатысты екенiн бекітетiн заң нормаларының жиынтығы.
B) Шаруашылық басқару қызметi мен сәйкес өкiлдiктi тiкелей шаруашылық субъектiлерiне беру арқылы мемлекеттiк кәсiпорындарды қайта құру.
C) Заңды және жеке тұлғалардың мемлекеттік меншiк объектiсiн иелену.
D) Объектiнiң тағдырын анықтауды заңмен қамтамасыз ету.
E) Басқару қызметiн тек жеке тұлғаларға беру арқылы мемлекеттiк кәсiпорындарды қайта құру.
*****************************

119.1. ҚР мемлекетсiздендiру мен жекешелендiрудiң бiрiншi мемлекеттiк бағадарламасы қашан қабылданды:
A) 1990.
B) 1991.
C) 1992.
D) 1993.
E) 1994.
*****************************

120.1. ҚР мемлекетсiздендiру мен жекешелендiрудiң екiншi мемлекеттiк бағадарламасы қашан қабылданды:

A) 1990.
B) 1991.
C) 1992.
D) 1993.
E) 1994.
*****************************

121.1. Муниципалды меншік дегеніміз не: