ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ МИНИСТЕРСТВО...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ МИНИСТЕРСТВО...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ МИНИСТЕРСТВО...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЕДЖ


БЕКІТЕМІН

Медициналық колледж директорының оқу-

әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары

Кожанова Р.Т

.«____»____________________2014г.


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора медицинского колледжа

по учебно-методической работе

Кожанова Р.Т.

«_____»______________________2014г.Материалы

Тестовые вопросы, вопросы и задачи итоговой аттестации по дисциплине «Акушерство и гинекология» для специальности 0301000

«Лечебное дело» на 2013-2014г.


Караганды-2014г.

Әдістемелік циклдік комиссияның отырысында қаралған/Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии

_________________________________________________________________


«______»___________________2014ж/г Хаттама/Протокол№_______________

Әдістемелік циклдік комиссиясының төрайымы

Председатель цикловой методической комиссии___________Турлыбекова С.А.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ


БЕКІТЕМІН

Медициналық колледжі директорының оқу-

әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары

Кожанова Р.Т.

«____»____________________2014г.


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора медицинского колледжа

по учебно-методической работе

Кожанова Р.Т.

«_____»______________________2014г.Материалдар

Тестік сұрақтар, сұрақтар және жағдайлық есептер «Акушерлік және гинекология» пәні бойынша «Емдеу ісі» мамандығынын білім алушыларына арналған қорытынды аттестацияға 2013-2014 оқу жылы.Караганды-2014г.Әдістемелік циклдік комиссияның отырысында қаралған/Рассмотрен на заседании цикловой методической комиссии

_______________________________________________________


«______»___________________2014ж/г Хаттама/Протокол№_______________

Әдістемелік циклдік комиссиясының төры

Председатель цикловой методической комиссии___________Турлыбекова С.А.