Б) Очищення та знезараження води

Очищення води— це звільнення від завислих у ній часток, що дає змогу покращити її якість. Очищення можна здійснити відстоюванням, фільтруванням, коагуляцією за допомогою сірчанокислого алюмінію. Знезараження води— це знищення у ній мікроорганізмів. Для цього воду переварюють, хлорують, озонують, обробляють ультрафіолетовим промінням тощо.

Для захисту джерел водопостачання навколо них створюють санітарно-захисні смути (зони).

Перша смуга, або зона суворого режиму —це ділянка дже­рела водозабору та територія, де розташовані основні споруди водопроводу; насосні станції, водоочисні споруди, резервуари чистої води. Цю територію огороджують та охороняють. Проживання там неприпустиме. У службових приміщеннях слід дотримуватися чистоти, персонал повинен регулярно обстежуватися на бацилоносійство та дотримуватись правил особис­тої гігієни.

Режим першої смуги спрямований на те, щоб не допустити випадкового або зловмисного забруднення води у найбільш важ­ливих ділянках водопроводу.

Друга смуга, або зона обмеження -це територія вища за те­чією від місця забору води (на великих річках — до 20—30 км, на середніх — до 30—60 км). На малих річках зона обмеження включає увесь басейн річки.

У другій смузі санітарної охорони забороняється або різко обмежується випуск побутових та промислових стічних вод, ку­пання, напування худоби, прання білизни.

Територію, суміжну з зоною обмеження, називають третьою смугою або зоною спостереження,у ній ведуть спостереження за рівнем захворюваності населення.

Здоровий спосіб життя

Здоровий спосіб життя — це життєдіяльність, що спрямова­на на збереження і зміцнення здоров’я. За даними вітчизняних та зарубіжних учених, здоров'я населення більш як на 50% за­лежить від способу життя, на 20% — від оточуючого сере­довища, 20% передається генетично і лише 10% забезпечують заклади охорони здоров’я.

Здоровий спосіб життя забезпечує гармонійний розвиток, високу працездатність та тривале творче довголіття. Здоровий спосіб життя включає такі основні елементи: плідну працю, ра­ціональний режим праці та відпочинку, викорінювання шкідли­вих звичок, оптимальну рухову діяльність, раціональне харчу­вання, особисту гігієну, загартовування тощо.

Плідна праця — важливий елемент здорового способу жит­тя. Праця сприяє регулюванню обмінних процесів між організ­мом та навколишнім середовищем.

Раціональний режим праці та відпочинку щодо фізкультур­но-спортивних професій означає теоретично обгрунтований навчально-тренувальний процес у період змагань та міжтренувальний відпочинок. При суровому дотриманні режиму праці виробляється чіткий і необхідний ритм функціонування організ­му, що створює оптимальні умови для роботи та відпочинку й сприяє зміцненню здоров'я та підвищенню працездатності.

Раціональне харчування сприяє правильному росту та формуванню організму, збереженню здоров'я та подовженню три­валості життя. Для цього розроблено норми харчування для різних груп населення, що дає змогу складати повноцінні раціони та режими харчування. Зважаючи на значення збалансованого, повноцінного харчування, необхідно проводити заходи щодо покращання якості і раціонального використання продуктів харчування, підвищен­ня культури харчування, сприяти тому, щоб харчовий раціон відповідав енергетичним витратам та фізіологічним потребам організму.

Оптимальна рухова діяльність — одна з найважливіших складових здорового способу життя, її основу становлять систематичні заняття фізичними вправами та спортом, які ефектив­но розв'язують завдання зміцнення здоров'я і розвитку фізич­них здібностей дітей та молоді, а також рухових навичок у се­редньому та зрілому віці, що є одним із заходів профілактики захворювань.

Викорінювання шкідливих звичок (паління, вживання алкоголю, наркотиків) — є основною умовою здорового способу життя.

Паління, вживання алкоголю та наркотиків негативно відображаються на трудовій та творчій діяльності людини, сприяють ви­никненню небезпечних захворювань, часто призводять до соціального неблагополуччя.

Паління— шкідлива й небезпечна звичка, що розвивається за принципом умовного рефлексу. Підвищення процесів збудження у корі головного мозку швидко змінюється пригніченням нервових клітин. Цим і пояснюється бажання знову палити. При палінні в організм разом із тютюновим димом надходить понад 40 шкідливих речовин: нікотин, оксид вуглецю, синильна кислота, смолисті речовини тощо. Проникаючи у кров, отрута формує психологічну та фізичнузалежність.

Любителі тютюну у 8—15 разів частіше хворіють на емфізе­му легень, у 3—5 разів — на виразкову хворобу шлунку, у 3—4 рази — на розширення аорти та коронарний склероз, кожний сьомий з них страждає на облітеруючий ендартеріїт. В середньому на 100 тис. чоловіків від раку легень за рік помирає 50 людей, які випалюють щоденно від 1 до 9 цигарок. За англійською статистикою, кожна сигарета скорочує життя в середньому на 5,5 хвилин, а за рік курці випалюють 1,55 кг табаку в перерахунку на кожного мешканця.

Алкогольні напої знижують рівень життєдіяльності клітин за рахунок порушення ферментативних та окислювальних проце­сів на їх поверхні. Алкоголь гальмує передачу імпульсів через нервові волокна, згубно діє на центральну нервову систему. В осіб, що вживають алкоголь, у 22 рази частіше виникають захворювання серцево-судинної системи, у 18 — органів травлення, у 4 — органів дихання. У 40% хворих на алкоголізм відзна­чались сексуальні розлади. Ще більш руйнівну дію на організм справляють наркотики. Статистика свідчить, щ зараз серед дорослих молодих людей (до 30 років) лише 20% не вживають алкоголь.

Формування здорового способу життя має охоплювати всі сфери діяльності людини (виробничу, навчальну, побутову то­що). В основу роботи з формування здорового способу життя повинна бути покладена всебічна гігієнічна освіта і виховання.

Великий вплив на спосіб життя має і психологічна саморегуляція. Якщо людина в хорошому настрої, вона стає добрішою, красивішою, з будь-якою справою вона справляється, кудись зникають тривоги та турботи, здається, що немає нічого неможливого.

Здоровий спосіб життя – це основа первинної профілактики захворювань. Від того, наскільки вдається сформувати і закріпити в свідомості індивіда і суспільства навичок здорового способу життя, залежить реалізація потенціалу особистості.

Особиста гігієна