Lt;variantright> Табиғи

Табиғи, лабораториялық

Жасанды

Әлеуметтік, математикалық

Әлеуметтік, психологиялық

Мақсатына қарай педагогикалық эксперимент түрлері:

Lt;variantright> Қалыптастырушы

Lt;variantright> Айқындаушы

Тексеруші

Ұзақ мерзімді

Бақылаушы

Бағалаушы

Түзетуші

Ғылыми дүниетанымның құрамдас бөлігі:

Lt;variantright> Шындықты тану

Lt;variantright> Ғылыми жетістіктер

Практикалық іскерліктер

Тұрмыстық көзқарастар

Дағдылар

Мифологиялық білімдер

Діни білімдер

Баяндау әдісіндегі әңгіме:

Lt;variantright> Әңгімелей отырып бекіту

Lt;variantright> Баяндап айту

Әңгімелеп бағыттау

Баяндап оқып беру

Әңгімелеп жеткізу

Әңгімелеп айту

Педагогикалық зерттеулердің дәстүрлі әдістері:

Lt;variantright> Әңгіме

Lt;variantright>Мектеп құжаттарын зерттеу

Lt;variantright> Бақылау

Сауалнама

Арнаулы

Эксперимент

Біртұтас педагогикалық процесті зерттеген ғалымдар:

Lt;variantright> А.Ф. Каптерев

Lt;variantright> Ю.К. Бабанский

Lt;variantright> Н.Д. Хмель

К.Ж. Кожахметова

В.В. Краевский

Е.Н.Степанова

Н.Е.Щуркова

В.Г. Белинский

Педагогикалық процестің мәнін қарастырған ғалым -педагогтар:

Lt;variantright> М.А. Данилов

Lt;variantright> Б.Т. Лихачев

Lt;variantright> Ю.К. Бабанский

В.Г. Белинский

И. А. Иванов

А.И. Герцен

В.В. Краевский

Е.Н.Степанова

Дүниетанымның құрылымы:

Lt;variantright> Білім

Lt;variantright> Көзқарас

Lt;variantright> Сенім

Мақсат

Ерік-жігер

Қажеттілік

Іс-әрекет

Біртұтас педагогикалық процесте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаты:

Lt;variantright> Білімі

Lt;variantright> Білігі

Lt;variantright> Оның тұлғалық қасиеттері

Қоғамдағы белсенділігі

Отбасылық жағдайы

Шығармашылығы

Қабылеті

Қызығушылығы

Педагогикалық зерттеудің теориялық әдістері:

Lt;variantright> Абстракциялау

Lt;variantright> Модельдеу

Эксперимент
Бақылау

Бақылау

Озық тәжірибені зерттеу

Тұлғаға тән психологиялық қасиеттер:

Lt;variantright> Әлеуметтік функцияларды атқаруы Психологиялық дамудың белгілі бір деңгейі

Табиги қажеттіліктері

Физиологиялық қажеттіліктері

Биологиялық жетілуі

Акселерация

Инстинктер

Педагогикалык зерттеудің эмпирикалық әдістері:

Lt;variantright> Эксперимент

Lt;variantright> Озық тәжірибені зерттеу

Lt;variantright> Бақылау

Талдау

Модельдеу

Түсіндіру

Болжау

Реттеу

Педагогиканың теориялық қызметтері:

Lt;variantright> Түсіндіру

Lt;variantright> Талдау

Lt;variantright> Жинақтау

Баяндау

Бағыттау

Оқыту

Қалыптастыру

Әнгіме

Темпераменттердің типі:

Lt;variantright> Холерик

Lt;variantright> Сангвиник

Lt;variantright> Меланхолик

Гипербелсенді

Оптимист

Пессимист

Белсенді

Тұлғаның жас ерекшеліктері:

Lt;variantright> Белгілі бір жас кезеңіне тән физиологиялық ерекшеліктер

Lt;variantright> Белгілі бір жас кезеңіне тән психикалық сапалар