ПИТАННЯ НА ЗАЛІК З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ПИТАННЯ НА ЗАЛІК З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ПИТАННЯ НА ЗАЛІК З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ПИТАННЯ НА ЗАЛІКЗ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


 1. Поняття, сутність та форми кримінального процесу.

 2. Завдання кримінального процесу.

 3. Система стадій кримінального процесу.

 4. Кримінально-процесуальна форма, функції, відносини та гарантії.

 5. Кримінально-процесуальні акти.

 6. Поняття, сутність і значення кримінального процесуального права.

 7. Джерела кримінального процесуального права.

 8. Поняття, структура і види кримінальних процесуальних норм.

 9. Чинність кримінального процесуального закону у просторі, часі та щодо осіб.

 10. Принцип верховенства права;

 11. Принцип законності;

 12. Принцип рівності перед законом і судом;

 13. Принцип поваги до людської гідності;

 14. Принцип забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;

 15. Принцип недоторканності житла чи іншого володіння особи;

 16. Принцип таємниця спілкування;

 17. Принцип невтручання у приватне життя;

 18. Принцип недоторканність права власності;

 19. Принцип презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини;

 20. Принцип свободи від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї;

 21. Принцип заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення;

 22. Принцип забезпечення права на захист;

 23. Принцип доступу до правосуддя та обов’язковості судових рішень;

 24. Принцип змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості ;

 25. Принцип гласності і відкритості судового провадження та його повне фіксування технічними засобами.

 26. Класифікація учасників процесу.

 27. Суд (суддя), слідчий cуддя.

 28. Прокурор як субект кримінального провадження.

 29. Керівник органу досудового розслідування.

 30. Слідчий органу досудового розслідування.

 31. Підозрюваний, обвинувачений.

 32. Захисник.

 33. Потерпілий та його представник.

 34. Заявник.

 35. Цивільний позивач, цивільний відповідач.

 36. Свідок.

 37. Перекладач.

 38. Експерт, спеціаліст.

 39. Секретар судового засідання, спеціаліст.

 40. Поняття, належність та допустимість доказів.

 41. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

 42. Обов»язок доказування.

 43. Збирання і оцінка доказів.

 44. Показання, речові докази, документи.

 45. Моральна шкода як наслідок вчинення кримінального правопорушення

 46. Фізична шкода як вид шкоди, завданої кримінальним правопорушенням

 47. Майнова шкода, завдана кримінальним правопорушенням

 48. Поняття, значення, предмет та підстави цивільного позову.

 49. Відшкодування майнової (моральної) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури та суду.

 50. Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі.

 51. Класифікація строків у кримінальному процесі.

 52. Порядок обчислення процесуальних строків.

 53. Поняття і види процесуальних витрат.