Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

1. Тәрбие процесі – бұл:

A) Сыртқы мақсат бағдарлы ықпал мен тұлғаныңөзін-өзі тәрбиелеуін кірістіре жүргізілетін тұлға қалыптастыру, дамыту процесі

B) Өзара байланыстағы ұдайы дамып отыратын тәрбиелеу жүйесінің тізбегі

C) Көпфакторлы, комплекстік, үзіліссіз процесс

D) Ата-аналар, мұғалімдер арасындағы қарым-қатынасын реттейтін процесс

E) Ата-ананың мінез-құлықындағы ауытқушылықты тәрбиелейтін процесс

F) Ата-аналардың бос уақытын ұйымдастыру үрдісі

G) Оқытушының мақсатқа жетудегі іс-әрекеттер мен дағдылар жиыны

H) Оқытушы мен ата-ана арасындағы қарым-қатынасты орнату

2. Педагогикалық мақсат мотивтері:

A) Тәрбие процесінің мазмұнын айқындайды

B) Тәрбие нәтижесіне негіз болады, педагогтың кәсіби іс әрекетінің баға-өлшемі

C)Педагог санасыныңүздіксіз айналымда жүретін ой объектісі

D) Қайшылығы көп, күрделі өмірге еніп жатқан сәбидің бақыты үшін қамқорлық

E) Балалық шақтың сәулелі өтуіне көмек беру

F) Адамға деген инабатты қатынас

G) Қарт адамдар арасында салауатты өмір салтын ұйымдастыру

H) Девиантты тәртіпті жастармен әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру

3. Тәрбие процестерінің бағыттары

A) Үйлесімді, жан-жақты дамыту мақсатын есепке ала отырып, тұлғаны біртұтас қалыптастыру

B) Азаматтыққұндылықтар, әлеуметтік бағдарлы мотивация, ақыл ой, эмоционалдық және еріктік үйлесім ауқымы негізінде тұлғаның адамгершілік сапаларын қалыптастыру

C) Балалық шақтың сәулелі өтуіне көмек беру және адамға деген инабатты қатынас

D) Педагогтыңөмір бойы балалар мен жастар арасында жүріп, өзінің де рухани кәрілікке берілместігін сақтап қалу

E) Тұлғаны сапалы тәрбиелеу мақсатында әлеуметтік құнды, әрі жан-жақты іс -әрекетті ұйымдастыру

F) Ата-аналарға оқу-тәрбие беру

G) Оқытушының мақсатқа жетудегі іс-әрекеттер мен дағдылар жиыны

H) Педагогтың тәрбие үрдісін ұйымдастырудағы кәсіби қызметінің жемісі

4. Тәрбие процесінің негізгі сатылары:

A) Қойылатын талаптар мен ережелерді тәрбиеленушілердің түсінуі

B) Азаматтыққұндылықтар, әлеуметтік бағдарлы мотивация, ақыл ой, эмоционалдық және еріктік үйлесім ауқымы негізінде тұлғаның адамгершілік сапаларын қалыптастыру

C) Балалық шақтың сәулелі өтуіне көмек беру және адамға деген инабатты қатынас

D) Білімнің сенімділігі, сезім қалыптастыру

E) Тұлғаны сапалы тәрбиелеу мақсатында әлеуметтік құнды, әрі жан-жақты іс -әрекетті ұйымдастыру

F) Іс-әрекетке араласу және іс-әрекет арқылы тәрбиелеу

G) Оқытушының мақсатқа жетудегі іс-әрекеттер мен дағдылар жиыны

H) Педагогтың тәрбие үрдісін ұйымдастырудағы кәсіби қызметінің жемісі

5.Педагогикалықәрекеттің бірізділігініңқұрылымы:

A) Қойылатын талаптар мен ережелерді тәрбиеленушілердің түсінуі

B) Жалпы нормалар және талаптармен танысу

C) Қарым-қатынас қалыптастыру, көзқарастар мен тұжырымдар қалыптастыру

D) Тұлғаның жалпы бағытын қалыптастыру

E) Тәрбиелеу мақсатында әлеуметтік құнды, әрі жан-жақты іс -әрекетті ұйымдастыру

F) Іс-әрекетке араласу

G) Мақсатқа жетудегі іс-әрекеттер мен дағдылар жиыны

H) Тәрбие үрдісін ұйымдастырудағы кәсіби қызметінің жемісі

6. Тәрбие процесі талаптарымен құрылған жүйелер:

A) Қойылатын талаптар мен ережелерді тәрбиеленушілердің түсінуі

B) Жалпы нормалар және талаптармен танысу

C) Тәрбие процесінің мақсаты, міндеті, мазмұны

D) Тәрбие процесініңөту жағдайлары, тәрбиеші мен тәрбиеленушініңқарым-қатынасы

E) Тәрбие процесінде қолданылатын әдістер мен формалар

F) Іс-әрекетке араласу

G) Мәдени тынығу шараларын ұсыну

H) Оқу процесінде оқу жоспарын жүзеге асыру

7.Тәрбие процесінің пәрменділігін қамтамасыз ететін бірліктер арасындағы байланыстар мен тәуелділіктер:

A) Тәрбиенің негізгі міндеттері мен мақсаттарын қамтитын процесті жоспарлау

B) Материалды, қоғамдық, рухани, тәрбиеленушілердің негізгі іс- әрекеттерінде тұлға аралыққарым-қатынасын және оның дамуын ретеу

C) Жоспарланған және алынған нәтижелердің айырмашылығын бақылау және қорытынды шығару, жіберілген қателіктер мен жеткен жетістіктерді талдау

D) Тәрбие процесініңөту жағдайлары

E) Тәрбие процесінде қолданылатын формалар

F) Тәрбие іс-әрекетіне араласуды жоспарлау

G) Мәдени тынығу шараларын ұйымдастырып талдау

H) Оқу-тәрбие процесінде оқу жоспарын жүзеге асыру

8. Тәрбие процесінде тәрбиенің сапасына ықпал жасайтын пәрменділіктер:

A) Тәрбиенің негізгі міндеттері мен мақсаттарын қамтитын процесті жоспарлау

B) Қалыптасқан тәрбиелік қатынастарға, әрекеттерді ұйымдастыру мен оған қойылған мақсаттардың бір біріне үйлесуіне

C)Объективті және субъективті факторлар әрекетінің байланысына, педагогикалықөзара әрекеттегі тәрбие процесіне қатысушылардың белсенділігіне

D)Тәрбие процесініңөту жағдайларындағы кедергілер

E) Тәрбиемен ұштасутыра дамытудағы және оқыту процестерінің пәрменділігіне, тәрбиелік ықпалдың сапасына, тәрбиеленушілердегі сөздік және сезімдік процестердің даму деңгейі мен педагогикалықәсер ету үйлесімділігіне

F) Мектеп пен жанұядағы байланысты дамыту

G) Жаңа сапалардың бағыттылығын анықтау

H) Сыртқы қарама-қарсылықты жою

9. Тәрбие мақсатының көрінісі:

A) Тәрбие процесінің мазмұнын айқындайды

B) Тәрбие нәтижесіне негіз болады, педагогтың кәсіби іс әрекетінің баға-өлшемі

C)Педагог санасыныңүздіксіз айналымда жүретін ой объектісі

D) Тәрбие процесіндегі кедергілер

E) Тәрбиемен дамыту және оқыту үйлесімділігі

F) Денсаулықты қалыпқа келтіру

G) Қарт адамдар арасында салауатты өмір салтын ұйымдастыру

H) Девиантты тәртіпті жастармен әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру

10. Тәрбие комплекстік процесс ретінде өзіне қосып алады:

A)Тәрбие жұмыстарының мақсатын

B)Тәрбие жұмыстарының мазмұнын

C)Тәрбие жұмыстарының формалары мен әдістерінің бірлігін қосып алады

D)Тәрбие процесіндегі кедергілер

E)Тәрбиелеп оқытуды

F)Психиканы қалыпқа келтіру

G)Қарт адамдар арасында ойынды ұйымдастыру

H)Жастармен әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру

11. Тәрбие процесінің диалектикасы бейнеленеді:

A) Тәрбие процесінің диалектикасы оныңқарама қарсылығымен

B) Тәрбие процесінің диалектикасы ішкі қарсылықтарымен

C) Тәрбие процесінің диалектикасы сыртқы қарсылықтарымен

D) Тәрбие процесінің диалектикасы мұғалімдер арасында

E) Тәрбие процесінің диалектикасы ғалымдардың пікірлерімен

F) Тәрбие процесінің диалектикасы оқушылар сайысымен

G) Тәрбие процесінің диалектикасы топтағы келіммен жүзеге асырылуымен

H) Тәрбие процесінің диалектикасы мәдени шаралардыңөтуін қалыптастыруымен

12. Тәрбие бағыттарының негізгі жататын идеялары:

A) Тәрбие мақсаттарының шынайы болуы

B) Тәрбие нәтижесін көру

C) Тәрбиені үздіксіз жүзеге асыру

D) Тәрбиедегі қарама-қайшылықтар

E) Тәрбие арқылы көмек көрсету

F) Үлкендер мен балалардың біріккен іс әрекеті

G) Өзін өзі тану, өз еркіндігі, тәрбиенің тұлғалық бағыты, ұжымдық бағыт

H) Тәрбиедегі қарым қатынасты орнату

13. Тәрбие процесіндегі ұжымдық бағыттың келесі мүмкіндіктері:

A) Үйлесімді есепке ала отырып, тұлғаны біртұтас қалыптастыруға

B) Азаматтыққұндылықтар, әлеуметтік бағдарлы мотивациялауға

C) Балалық шақтың сәулелі өтуіне көмек беруге

D) Тұлғаны тоқыраудан құтқарып, оның жан жақты дамуына мүмкіндік беруге

E) Ескі догмаларды жаттай беруден гөрі, әлемді танып, өзгертуге бағыттауға

F) Әміршілдік пен жатсынудан гуманистік және бірлескен іс әрекетке жол көрсетуге

G) Оқытушының мақсатқа жетудегі іс-әрекеттеріне

H) Тәрбие үрдісін ұйымдастырудағы кәсіби қызметінің жемісіне

14. Тәрбие мазмұнындағы өзін-өзі тану бағытын қалыптастырады:

A) Қойылатын талаптар мен ережелерді тәрбиеленушілердің түсінуін

B) Өмірлік өзін-өзі анықтау мәдениетін

C) Адамды өз бақытының және өз өмірінің субъектісі ретінде сипаттауын

D) Адамныңөзіне-өзі үйлесімді болуы арқылы оның кәсіптік, азаматтық және адамгершілік өзіндік танымын

E) Тұлғаны сапалы тәрбиелеу мақсатында әлеуметтік құнды, әрі жан-жақты іс -әрекетті ұйымдастыруын

F) Іс-әрекетке араласуын

G) Оқытушының мақсатқа жетудегі іс-әрекеттер мен дағдыларын

H) Педагогтың тәрбие үрдісін ұйымдастыруын

15. Тәрбиедегі сыртқы және ішкі негізгі факторлардыңқатарына жататындар:

A) Қойылатын талаптар мен ережелерді тәрбиеленушілердің түсінуі

B) Әлеуметтік құнды, әрі жан-жақты іс-әрекеттер

C) Бұқаралық ақпарат және насихат құралдары

D) Ұжымныңөмір сүру жағдайлары мен дамуы, оқушыныңұжымдыққатынас жүйесіндегі жағдайы, тәрбиеленушінің жеке және тұлғалық ерекшеліктері

E) Оқушыныңөмір сүру қалпы,әр түрлі аймақтардыңөмір сүру жағдайлары мен дәстүрлері

F) Себеп салдарды әрекетке араластыру

G) Міндетті іс-әрекеттер мен дағдылар

H)Кәсіби қызмет жүйесі

16. Тәрбие ісінің мақсаты мен жоспарлаудың негізгі көздері:

A) Қоғамдық жағдайларға негізделген әлеуметтік ситуациялар

B) Белгілі бір кезеңге арналған оқу тәрбие мекемесі жұмыстарының бағыты

C) Тұлғада қалыптасуы қажет сапаларға анықтама

D) Тәрбиеші мен тәрбиешініңқарым-қатынасы

E) Тәрбие процесінде қолданылатын формалар

F) Іс-әрекетке араласуды жеңілдету

G) Мәдени тынығу шараларын жоспарлау, ұсыну

H) Оқу жоспарын жүзеге асыру

17. Қазіргі тәрбие жүйесіндегі мынадай принциптерді ұстанады:

A) Тәрбиенің негізгі міндеттерін жоспарлау

B) Тәрбиеленушілердің негізгі іс- әрекеттерін реттеу

C) Тәрбиеніңөмірмен, еңбекпен, қоғамдыққұрылыс практикасымен байланысы

D) Жеке тұлғаға талап қоюшылық пен құрметтей білудің бірлігі

E) Тәрбиеге тұлғалық тұрғыдан қарау, тәрбиелік ықпалдардың бірлігі

F) Тәрбие іс-әрекетіне араласуды жоспарлау

G) Тынығу шараларын ұйымдастырып талдау

H) Оқу жоспарын жүзеге асыру

18. Тәрбиеге тұлғалық тұрғыдан қарау принципінің міндеттері:

A) Тәрбиеленушілердің жеке темперамент ерекшеліктерін, көзқарастарын,талғамдарын жақсы білу

B) Тұлғаның бағыттылық мотивтерін, қызығушылықтарын, өмірлік жоспарларын білу

C) Тәрбиеленушініңөзіндік іс әрекетін,белсенділігін,дербестігін дамытып, оған жетекшілік етіп, ұйымдастыра табысқа жетуге бағыттау

D) Тәрбие жағдайларындағы кедергілер

E) Сөздік және сезімдік процестердің даму деңгейін талдау

F) Мектеп пен жанұядағы байланысты дамыту

G) Сапалардың бағыттылығын анықтау

H) Қарама-қарсылықты жою

19. Тәрбие процесі нәтижелерінің бірмәнді және анық болмау себептері:

A) Субъективті факторларға байланысты болуы

B) Тәрбиеленушілердің жеке ерекшеліктеріне байланысты

C)Олардыңәлеуметтік жағдайларға, тәрбиеге деген қатынасы

D) Тәрбие процесіндегі кедергілер

E) Тәрбиемен дамыту және оқыту үйлесімділігі

F) Денсаулықты қалыпқа келтіру

G) Қарт адамдар арасында салауатты өмір салтын ұйымдастыру

H) Девиантты тәртіпті жастармен әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру

20. Тәрбиенің ең маңызды субъективті факторы-тәрбиеші тұлғасы былай ерекшеленеді:

A) Жұмыстарының мақсатына жетумен

B) Жұмыстарының мазмұнынымен

C) Жұмыстарының формалары мен әдістерін қосып алуымен

D) Тәрбие процесін ұйымдастырумен

E) Тәрбие процесін бағыттаушылық күшінің мәнділігі және демократизммен

F) Тәрбие процесінде шығармашылық еркіндіктің көптігімен байланыстылығымен

G) Адамдар арасында ойынды ұйымдастырумен

H) Жастармен жұмысты ұйымдастырумен

21. Тұлғаныңәлеуметтенуіне отбасындағы тәрбие жетімсіздігінің себептері:

A) Экономикалық жағдайдыңәлсіздігі, қоғамдық мәдениеттің төмендігі

B) Әлеуметтік-тұрмыстық, моральдік себептен ерлі-зайыптыладың ажырасуы

C) Отбасы мен мектеп арасындағы байланыстыңәлсіреуі

D) Мұғалімдер арасында байланыстың жоғарлауы

E) Ғалымдардың пікірлерімен келісу

F) Оқушылар сайысын бағалу

G) Топтағы жұмыстардың жүзеге асырыуы

H) Мәдени шаралардыңөтуі қалыптастыру

22. Жеке тұлғаны отбасында тәрбиелеудегі адамгершілік-имандылық, азаматтық моральдыққұндылықтар:

A) Өсек, өтірік, мақтаншақтық

B) Еріншектік, жалқаулық

C) Салғырттық, немқұрайлылық

D) Сүйіспеншілік-құрмет пен сыйластық

E) Әділдік пен ар-намыс

F) Қадір-қасиет пен борыш

G) Өзін өзі тану, өз еркіндігі

H) Жағымпаздық пен алауыздық

23.Ата-аналар арасында тұлғаны тәрбиелеудегі кең таралған әдістер тобы:

A) Интервью, сауалнама әдістері

B) Сараптау, талдау әдістері

C) Статистикалық, анализдеу әдістері

D) Жылы сөзбен көндіру, қорқыту әдісі

E) Айқайлап үркіту әдісі

F) Мақтау мен мадақтау әдістері

G) Мақсатқа жетудегі іс-әрекеттер

H) Ұйымдастырудағы кәсіби қызметтер жиыны

24. Отбасында кең таралған тәрбие құралдары:

A) Ата-аналар жиналысы

B) Көлікті жөндеу құралдары

C) Сөз, ауыз әдебиеті, ата-ана беделі, еңбек, оқу, табиғат

D) Үй тұрмысы, ұлттық салт-дәстүрлер, қоғамдық пікір

E) Жанұядағы рухани және материалдық болмыс, ақпарат көздері

F) Әрекетті жүзеге асырудағы амалдар

G) Мақсатқа жетудегі іс-әрекеттер

H) Тәрбие үрдісін жоюдағы көрнекіліктер

25. Ата-аналар тәрбиесі әдістерін іріктеу мен қолданудағы шарттар:

A) Ережелерді тәрбиеленушілердің түсінуі

B) Педагогтардыңқұнды, жан-жақты іс-әрекеттерді ескеруі

C) Педагог пен оқушы арасындағы қатынас

D) Тәрбиеленушінің сапалық ерекшеліктері

E) Ата-аналар балаларын жете тануы

F) Ата-аналар жеке тәрбиесі мен беделі, отбасындағы қатынастар

G) Ата-аналардың педагогикалық мәдениеті

H) Педагогтың кәсіби мәдениеті