про негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження _______________________________________________________________________________________________...

про негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження _______________________________________________________________________________________________...

про негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження _______________________________________________________________________________________________...


Голові Апеляційного суду _____

__________________________________

(назва Апеляційного суду)

__________________________________

КЛОПОТАННЯ

про негласне отримання зразків, необхідних

для порівняльного дослідження


Місто (сел.)__________________ “_____”______________ 20__року


_______________________________________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № ___________ від «____» ________20__ року, за ознаками ___________________________________________________________, -

(правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)

закону України про кримінальну відповідальність)ВСТАНОВИВ:

________________________________________________________________________________

(короткий виклад обставин злочину, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

____________________________________________________________________

правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) Кримінального кодексу України;

____________________________________________________________________

обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні злочину;

____________________________________________________________________

обґрунтування неможливості отримання відомостей про злочин та особу, яка його вчинила, в іншій спосіб;

____________________________________________________________________

відомості про конкретні зразки, які необхідно отримати;

____________________________________________________________________обґрунтування неможливості без завдання значної шкоди для кримінального провадження

____________________________________________________________________

отримання зразків відповідно до статті 245 КПК України;

____________________________________________________________________

обґрунтування можливості отримання під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії доказів,

____________________________________________________________________

які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування

____________________________________________________________________

обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили)


Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 246, 248, 274 КПК України, -


ПРОШУ:


Надати дозвіл на проведення негласного отримання _________________

____________________________________________________________________

(відомості про конкретні зразки, які планується отримати для , необхідних для порівняльного дослідження)


Додаток: Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № _____ від «___» ________ 20 __ року.
Слідчий_________________________________________________________(посада, найменування органу, підпис,прізвище, ініціали)


«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор________________________________________________________(посада, найменування органу, підпис,прізвище, ініціали)

«___»________20 ___ року