\к2.4. Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысы сабақтарының жоспары және оларды тексеру кестесі

\к2.4. Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысы сабақтарының жоспары және оларды тексеру кестесі

\к2.4. Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысы сабақтарының жоспары және оларды тексеру кестесі

\к2.4. Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысы сабақтарының жоспары және оларды тексеру кестесі


Тақырыбы

Мақсаты

және мазмұны

Әдебиет тізімі

Балл-дары

Есеп формасы

1

Кіріспе. Экология пәні бағыттары мен міндеттері. Экологияның бөлімдері: аутэкология, демэкология, синэкология.

Экология пәнінің түсінігін, бағыттары мен міндеттерін қарастыру.

Сагыбаев Г. Основы экологии. – Алматы,1995.


100

тестілеу

2

Негізгі абиотикалық факторлар және ағзалардың оларға бейімделуі.

«Аутэкология» - тақырыбының негізгі ұғымдарын құрастыру.

Бейсенова Ә.С. Экология; Алматы. Ғылым 2001


100

Глоссарий құрастыру

3

Биосфера ғаламдық экожүйе

«Биосфера» тақырыбының негізгі түсініктерін қарастыру.


Оспанова Г.С., Бозшатаева Г.Т. Экология: оқулықАлматы, 2000 ж


100

Глоссарий құрастыру

4

Биосфераның ғаламдық экологиялық проблемалары: Әлемдік мұхиттың, атмосфераның, топырақтың ғаламдық ластануы. Экологиялық жағдайлар мен экологиялық дағдарыс.

Биосфераның негізгі экологиялық мәселелерін қарастыру .


Бейсенова Ә.С. Экология; Алматы. Ғылым 2001


100

Топпен жұмыс, гипотезаларын қорғау.

5

Әлеуметтік экологиялық мәселелер: халық санының өсуі,ресурстық дағдарыс, генофондтың өзгеруі, ортаның жалпы агрессивтілігінің өсуі, әсер етудің жаңа түрлері.

Биосфераның негізгі әлеуметтік – экологиялық мәселелерін қарастыру.


Воронков Н.А. Экология: общая, социальная, прикладная: Учебник. - М.,1999г.

100

Топпен жұмыс, гипотезаларын қорғау.

6

Тұрақты өндіріс пен тұтыну. Өндіріс пен тұтынуды экологияландыру. Ресурсты сақтаушы және азқалдықты технологиялар. Экологиялық таза өнім. Экоинновациялар.

өндіріс экологизациясының негізгі жолдарын қарастыру.


Гутенев В.В., Денисов В.В., Камышев А.П., Москаленко А.П., Нагибеда Б.А., Осадчий С.Ю., Хорунжий Б.И. Промышленная экология, М., «МарТ», 2007.

100

Топпен жұмыс, гипотезаларын қорғау.

7

Адам экологиясы. Ағзаның кіріс-шығыстық моделі.

Адам экологиясы мәселелерін қарастыру.

Оспанова Г.С., Бозшатаева Г.Т. Экология: оқулықАлматы, 2000 ж


100

Тапсырманы шешу


2.5. Студенттердің өздік жұмыстары сабақтарының жоспары және оларды тексеру кестесі

Тақырыбы

Мақсаты

және мазмұны

Әдебиет тізімі

Баллдары

Есеп формасы

1

Энергия ағыны мен химиялық элементтердің экожүйелерде айналымы

«Энергия ағыны мен химиялық элементтердің экожүйелерде айналымы» тақырыбына ашық конспект жазу және қорғау

Сагыбаев Г. Основы экологии. – Алматы,1995.


100

Жазбаша жұмыс

2

Өсімдік және жануар әлемінің әртүрлілігі. Негізгі жербетілік және су экожүйелері

Өсімдік және жануар әлемінің әртүрлілігін қарастыру.

Бейсенова Ә.С. Экология; Алматы. Ғылым 2001


100

Сөзжұмбақ құрастыру (30 сөзден аз болмауы керек)

3

Қоршаған ортаның мониторингі.

Қоршаған ортаның жағдайын бақылау үшін экологиялық мониторингті ұйымдастырудың негізгі жолдары

Панин М.С. Химическая экология – Семипалатинск, 2000 г.


100

Глоссарий құрастыру ауызша жауап

4

Тұрақты дамудың стратегиялары мен принциптері.

Тұрақты дамудың деңгейлері- ғаламдық, аймақтық, ұлттық және жергілікті деңгейде.

Ғаламдық деңгей: БҰҰ қоршағаг орта бойынша алғашқы конференциясының декларациясы (Стокгольм, 1972), Брундтланд баяндамасы. 1987 ж.

Рио –де –Жанейро (1992) мен Йоханнесбургтегі бүкіләлемдік саммитер (2002) Мыңжылдық саммиті: «Мыңжылдықтың даму мақсаты» (2000ж). Адамзаттың даму индексі (АДИ) мен тұрақты дамудың байланысы.

Аймақтық деңгей- Балтық аймағы үшін (ВаШс-21) күнтәртібі 21. Тұрақты дамудың стратегиялары мен принциптері. Евроодақтың ТД стратегиялары,2001 ж. ТД (ОАИ) үшін орталық азия инициативасы.

Жергілікті деңгей. 2007-2024 жж ҚР тұрақты даму концепциясына ауысу концепциясы. Европалық қалалардың (Ольборг, Дания. 27 май 1994 ж) тұрақты даму хартиясы. Тұрақты қалалар.

Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек.- М., 2000г.


100

Ауызша коллоквиум

5

Халықтың демографиялық толығуы мен өсуі.

Аурушаңдық денсаулықтың сипаттамасы ретінде. Өз денсаулығы үшін жауапкершілікті тәрбиелеу тұрақты дамудағы инвестиция ретінде. Денсаулықты сақтау мен салауатты өмір сүруді қалыптастырулың стратегиялары мен жолдары.

Воронков Н.А. Экология: общая, социальная, прикладная: Учебник. - М.,1999г.

100

Буклет құрау мен қорғау

6

Антропогендік әсер биосфера эволюциясының геологиялық және геохимиялық факторы ретінде.

Дамудың түрлі деңгейдегі цивилизация типіне байланысты қоршаған ортаға антропогендік ауыртпалықтың дифференциациясы. Адамзат қоғамының пайда болуы мен дамуындағы табиғаттың ролі. Табиғат пен қоғамның өзараәрекеттесу тарихы: негізгі кезеңдері ( биогендік, аграрлық, өнеркәсіптік, ақпараттық), ерекшеліктері мен сабақтары.

Панин М.С. Экология Казахстана – Семипалатинск, 2005г.

100

Жазбаша жұмыс

7

Қазіргі цивилизацияның мәселелері. Биологиялық және ландшафттық әралуандық.


Қазіргі кездегі ғаламдық экологиялық мәселелер: озан қабатының азаюы, қышқыл жаңбырлар, шөлейттену. Өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының қарқындауымен байланысты экологиялық мәселелер. Биологиялық әралуандықтың маңызы және жойылу себептері.

Панин М.С. Экология Казахстана – Семипалатинск, 2005г.

100

Ауызша жауап

8

Табиғи орта экономикалық дамудың негізі ретінде.


Жердің табиғи ресурстарының сипаттамалары: литосфераның, атмосфераның , гидросфераның. Табиғи ресурстар мен олардлың классификациясы: сарқылатын, сарқылмайтын, орны олтырылатын, орны толтырылмайтын. Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану.


Гутенев В.В., Денисов В.В., Камышев А.П., Нагибеда Б.А., Осадчий С.Ю., Хорунжий Б.И. Промышленная экология, М., «МарТ», 2007.

100

Ауызша коллоквиум

9

Бизнес этикасы. КӘЖ.


Бизнес этикасы. Корпоративті әлеуметтік жауапкершілік.

Воронков Н.А. Экология: общая, социальная, прикладная: Учебник. - М.,1999г.

100

Реферат

10

Байлық пен кедейшілік. Жанұя мен жеке тұлғаның денсаулығы. Байлық пен кедейшілік.


Денсаулық туралы түсінік.

денсаулықтың деңгейін сипаттайтын демографиялық көрсеткіштер: нәрестелік өлім, жалпы өлім, дүниеге келгенен кейі күтілетін өмір ұзақтығы.

Воронков Н.А. Экология: общая, социальная, прикладная: Учебник. - М.,1999 г.

100

Жазбаша жұмыс

11

Халық қоныстанған пункттердің мәселелері. Мәдени әралуандық.

Халық қоныстанған пункттердің экологиялық мәселелері. Мәдени әралуандық.

Бейсенова Ә.С. Экология; Алматы. Ғылым 2001

100

Реферат


3 Негізгі әдебиет:

 1. Бейсенова Ә.С. Экология; Алматы. Ғылым 2001

 2. Оспанова Г.С., Бозшатаева Г.Т. Экология: оқулықАлматы, 2000 ж

 3. Чернова Н.М и др. Экология - М., 1991 г.

 4. Одум Э. 1,2 том Экология – М., 1986 г.

 5. Радкевич Б.А. Экология – Минск, 1977г.

 6. Воронков Н.А. Экология: общая, социальная, прикладная: Учебник. - М.,1999г.

 7. Петров К.М. Общая экология. Взаимодействие общества и природы: Учебник. - СПб.-1998

 8. Карташев А.Г. Введение в экологию – Томск, 1998г.

 9. Марфенин Н.Н. Концепция «устойчивого развития» в развитии / Россия в окружающем мире: 2002 (Аналитический ежегодник) // Под общей редакцией: Данилова-Данильяна В.И., Степанов С.А. - М.: Изд-во МНЭПУ, 2002.

Қосымша әдебиеттер:

10. Панин М.С. Химическая экология – Семипалатинск, 2000 г.

11. Панин М.С. Экология Казахстана – Семипалатинск, 2005г.

12. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология:Учебник. М.,1998г.

13. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек.- М., 2000г.

14. Фурсов В.И. Экологические проблемы окружающей среды. – Алматы, 1991г.

15. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. – Р-на-Д, 2000г.

16. Вернадский В.И. Живое вещество. М.: Наука, 1978г.

17. Доклады Министерства охраны окружающей среды РК «О состоянии природой среды РК» 2000-2007 гг.

18. Гутенев В.В., Денисов В.В., Камышев А.П., Москаленко А.П., Нагибеда Б.А., Осадчий С.Ю., Хорунжий Б.И. Промышленная экология, М., «МарТ», 2007.

19. Маркович Д. Социальная экология. Москва «РУДН», 1998.

20. Хандогина Е.К, Герасимова Н.А., Хандогина А.В.. Экологические основы природопользования, М.. «Форум», 2007.

21. Химия окружающей среды / Под ред. Дж. О. М. Бокриса. – М.:Химия, 1982. – 672 с

22. Экологическая химия / Под ред. Ф. Корте. – М.:Мир, 1997. – 396 с.

 1. Стамкулов А.С.Экологическое право РК. – Алматы,1995.

 2. Сагыбаев Г. Основы экологии. – Алматы,1995.


4 Кеңес өткізу уақыты

Апта

Күні

Өткізу уақыты

Аудитория

1,2

Дүйсенбі

10.00 – 14.00

2 ғимарат, 411

1,2

Бейсенбі

10.00 – 11.50

3 ғимарат, 110


5 Баға алу бойынша ақпарат

 1. Рейтинг – шкаласы

Бақылау формасы

Баллдары

Кезекті (практикалық сабақтар)

6 х 100 = 600 б.

Аралық (ОСӨЖ)

7 х 100 = 700 б.

Үй тапсырмасы (СӨЖ)

11 х 100 = 1100 б.

Барлығы:

2400 б.
5.2 Әр түрлі сипатты (СӨЖ, ОСӨЖ) тапсырмаларды студенттің орындаудың рейтинг бағасы

Көрсеткіштер

Баллмен студенттің рейтингі

1

Тапсырма орындалмаған

0

2

Тапсырма үлгі бойынша орындалған

50-74

3

Тапсырма өзгертілген

75-94

4

Тапсырма шығармашылық орындалған, істің жаңа жолы ұсынылған

95-1005.3 Сабақ үстінде студенттің іс әрекетінің қорытынды рейтинг бағасы:

Көрсеткіштер

Баллмен студенттің рейтингі

1

Сабақта оқу ісіне қатыспады

0-25

2

Сабақта оқу ісіне эпизодтық қатысты

50-74

3

Студенттің оқу ісін ұйымдастыру және өткізу оны талаптандыруды, қателіктерді және кемшіліктерді өзгеруді қажет етті

75-89

4

Оқу ісіне белсенді қатысты: студенттің жауаптары әдістемелік және теориялық негіздемесімен, жеке жағдайда білімдерін шығармашылық қолдану қабілетімен ерекшеленді

90-1005.4. Курстың саясаты мен процедурасы пәнді оқыту процессіндестуденттерге қойылатын келесі административтік талаптарды көрсетеді(баллтүрінде):


Қалып келу - 5 - 10Сабаққа қатыспау25 - 100

Аудиторияда тәртібі -5 – 10Жұмыстарды кешігіп орындау -50 – 75

Емтиханға келмеу және т.б. – 40,0
2.4. Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өздік жұмысы сабақтарының жоспары және оларды тексеру кестесі


Тақырыбы

Мақсаты

және мазмұны

Әдебиет тізімі

Балл-дары

Есеп формасы

1

Кіріспе. Экология пәні бағыттары мен міндеттері. Экологияның бөлімдері: аутэкология, демэкология, синэкология.

Экология пәнінің түсінігін, бағыттары мен міндеттерін қарастыру.

Сагыбаев Г. Основы экологии. – Алматы,1995.


100

тестілеу

2

Негізгі абиотикалық факторлар және ағзалардың оларға бейімделуі.

«Аутэкология» - тақырыбының негізгі ұғымдарын құрастыру.

Бейсенова Ә.С. Экология; Алматы. Ғылым 2001


100

Глоссарий құрастыру

3

Биосфера ғаламдық экожүйе

«Биосфера» тақырыбының негізгі түсініктерін қарастыру.


Оспанова Г.С., Бозшатаева Г.Т. Экология: оқулықАлматы, 2000 ж


100

Глоссарий құрастыру

4

Биосфераның ғаламдық экологиялық проблемалары: Әлемдік мұхиттың, атмосфераның, топырақтың ғаламдық ластануы. Экологиялық жағдайлар мен экологиялық дағдарыс.

Биосфераның негізгі экологиялық мәселелерін қарастыру .


Бейсенова Ә.С. Экология; Алматы. Ғылым 2001


100

Топпен жұмыс, гипотезаларын қорғау.

5

Әлеуметтік экологиялық мәселелер: халық санының өсуі,ресурстық дағдарыс, генофондтың өзгеруі, ортаның жалпы агрессивтілігінің өсуі, әсер етудің жаңа түрлері.

Биосфераның негізгі әлеуметтік – экологиялық мәселелерін қарастыру.


Воронков Н.А. Экология: общая, социальная, прикладная: Учебник. - М.,1999г.

100

Топпен жұмыс, гипотезаларын қорғау.

6

Тұрақты өндіріс пен тұтыну. Өндіріс пен тұтынуды экологияландыру. Ресурсты сақтаушы және азқалдықты технологиялар. Экологиялық таза өнім. Экоинновациялар.

өндіріс экологизациясының негізгі жолдарын қарастыру.


Гутенев В.В., Денисов В.В., Камышев А.П., Москаленко А.П., Нагибеда Б.А., Осадчий С.Ю., Хорунжий Б.И. Промышленная экология, М., «МарТ», 2007.

100

Топпен жұмыс, гипотезаларын қорғау.

7

Адам экологиясы. Ағзаның кіріс-шығыстық моделі.

Адам экологиясы мәселелерін қарастыру.

Оспанова Г.С., Бозшатаева Г.Т. Экология: оқулықАлматы, 2000 ж


100

Тапсырманы шешу


2.5. Студенттердің өздік жұмыстары сабақтарының жоспары және оларды тексеру кестесі

Тақырыбы

Мақсаты

және мазмұны

Әдебиет тізімі

Баллдары

Есеп формасы

1

Энергия ағыны мен химиялық элементтердің экожүйелерде айналымы

«Энергия ағыны мен химиялық элементтердің экожүйелерде айналымы» тақырыбына ашық конспект жазу және қорғау

Сагыбаев Г. Основы экологии. – Алматы,1995.


100

Жазбаша жұмыс

2

Өсімдік және жануар әлемінің әртүрлілігі. Негізгі жербетілік және су экожүйелері

Өсімдік және жануар әлемінің әртүрлілігін қарастыру.

Бейсенова Ә.С. Экология; Алматы. Ғылым 2001


100

Сөзжұмбақ құрастыру (30 сөзден аз болмауы керек)

3

Қоршаған ортаның мониторингі.

Қоршаған ортаның жағдайын бақылау үшін экологиялық мониторингті ұйымдастырудың негізгі жолдары

Панин М.С. Химическая экология – Семипалатинск, 2000 г.


100

Глоссарий құрастыру ауызша жауап

4

Тұрақты дамудың стратегиялары мен принциптері.

Тұрақты дамудың деңгейлері- ғаламдық, аймақтық, ұлттық және жергілікті деңгейде.

Ғаламдық деңгей: БҰҰ қоршағаг орта бойынша алғашқы конференциясының декларациясы (Стокгольм, 1972), Брундтланд баяндамасы. 1987 ж.

Рио –де –Жанейро (1992) мен Йоханнесбургтегі бүкіләлемдік саммитер (2002) Мыңжылдық саммиті: «Мыңжылдықтың даму мақсаты» (2000ж). Адамзаттың даму индексі (АДИ) мен тұрақты дамудың байланысы.

Аймақтық деңгей- Балтық аймағы үшін (ВаШс-21) күнтәртібі 21. Тұрақты дамудың стратегиялары мен принциптері. Евроодақтың ТД стратегиялары,2001 ж. ТД (ОАИ) үшін орталық азия инициативасы.

Жергілікті деңгей. 2007-2024 жж ҚР тұрақты даму концепциясына ауысу концепциясы. Европалық қалалардың (Ольборг, Дания. 27 май 1994 ж) тұрақты даму хартиясы. Тұрақты қалалар.

Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек.- М., 2000г.


100

Ауызша коллоквиум

5

Халықтың демографиялық толығуы мен өсуі.

Аурушаңдық денсаулықтың сипаттамасы ретінде. Өз денсаулығы үшін жауапкершілікті тәрбиелеу тұрақты дамудағы инвестиция ретінде. Денсаулықты сақтау мен салауатты өмір сүруді қалыптастырулың стратегиялары мен жолдары.

Воронков Н.А. Экология: общая, социальная, прикладная: Учебник. - М.,1999г.

100

Буклет құрау мен қорғау

6

Антропогендік әсер биосфера эволюциясының геологиялық және геохимиялық факторы ретінде.

Дамудың түрлі деңгейдегі цивилизация типіне байланысты қоршаған ортаға антропогендік ауыртпалықтың дифференциациясы. Адамзат қоғамының пайда болуы мен дамуындағы табиғаттың ролі. Табиғат пен қоғамның өзараәрекеттесу тарихы: негізгі кезеңдері ( биогендік, аграрлық, өнеркәсіптік, ақпараттық), ерекшеліктері мен сабақтары.

Панин М.С. Экология Казахстана – Семипалатинск, 2005г.

100

Жазбаша жұмыс

7

Қазіргі цивилизацияның мәселелері. Биологиялық және ландшафттық әралуандық.


Қазіргі кездегі ғаламдық экологиялық мәселелер: озан қабатының азаюы, қышқыл жаңбырлар, шөлейттену. Өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығының қарқындауымен байланысты экологиялық мәселелер. Биологиялық әралуандықтың маңызы және жойылу себептері.

Панин М.С. Экология Казахстана – Семипалатинск, 2005г.

100

Ауызша жауап

8

Табиғи орта экономикалық дамудың негізі ретінде.


Жердің табиғи ресурстарының сипаттамалары: литосфераның, атмосфераның , гидросфераның. Табиғи ресурстар мен олардлың классификациясы: сарқылатын, сарқылмайтын, орны олтырылатын, орны толтырылмайтын. Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану.


Гутенев В.В., Денисов В.В., Камышев А.П., Нагибеда Б.А., Осадчий С.Ю., Хорунжий Б.И. Промышленная экология, М., «МарТ», 2007.

100

Ауызша коллоквиум

9

Бизнес этикасы. КӘЖ.


Бизнес этикасы. Корпоративті әлеуметтік жауапкершілік.

Воронков Н.А. Экология: общая, социальная, прикладная: Учебник. - М.,1999г.

100

Реферат

10

Байлық пен кедейшілік. Жанұя мен жеке тұлғаның денсаулығы. Байлық пен кедейшілік.


Денсаулық туралы түсінік.

денсаулықтың деңгейін сипаттайтын демографиялық көрсеткіштер: нәрестелік өлім, жалпы өлім, дүниеге келгенен кейі күтілетін өмір ұзақтығы.

Воронков Н.А. Экология: общая, социальная, прикладная: Учебник. - М.,1999 г.

100

Жазбаша жұмыс

11

Халық қоныстанған пункттердің мәселелері. Мәдени әралуандық.

Халық қоныстанған пункттердің экологиялық мәселелері. Мәдени әралуандық.

Бейсенова Ә.С. Экология; Алматы. Ғылым 2001

100

Реферат


3 Негізгі әдебиет:

 1. Бейсенова Ә.С. Экология; Алматы. Ғылым 2001

 2. Оспанова Г.С., Бозшатаева Г.Т. Экология: оқулықАлматы, 2000 ж

 3. Чернова Н.М и др. Экология - М., 1991 г.

 4. Одум Э. 1,2 том Экология – М., 1986 г.

 5. Радкевич Б.А. Экология – Минск, 1977г.

 6. Воронков Н.А. Экология: общая, социальная, прикладная: Учебник. - М.,1999г.

 7. Петров К.М. Общая экология. Взаимодействие общества и природы: Учебник. - СПб.-1998

 8. Карташев А.Г. Введение в экологию – Томск, 1998г.

 9. Марфенин Н.Н. Концепция «устойчивого развития» в развитии / Россия в окружающем мире: 2002 (Аналитический ежегодник) // Под общей редакцией: Данилова-Данильяна В.И., Степанов С.А. - М.: Изд-во МНЭПУ, 2002.

Қосымша әдебиеттер:

10. Панин М.С. Химическая экология – Семипалатинск, 2000 г.

11. Панин М.С. Экология Казахстана – Семипалатинск, 2005г.

12. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология:Учебник. М.,1998г.

13. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек.- М., 2000г.

14. Фурсов В.И. Экологические проблемы окружающей среды. – Алматы, 1991г.

15. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. – Р-на-Д, 2000г.

16. Вернадский В.И. Живое вещество. М.: Наука, 1978г.

17. Доклады Министерства охраны окружающей среды РК «О состоянии природой среды РК» 2000-2007 гг.

18. Гутенев В.В., Денисов В.В., Камышев А.П., Москаленко А.П., Нагибеда Б.А., Осадчий С.Ю., Хорунжий Б.И. Промышленная экология, М., «МарТ», 2007.

19. Маркович Д. Социальная экология. Москва «РУДН», 1998.

20. Хандогина Е.К, Герасимова Н.А., Хандогина А.В.. Экологические основы природопользования, М.. «Форум», 2007.

21. Химия окружающей среды / Под ред. Дж. О. М. Бокриса. – М.:Химия, 1982. – 672 с

22. Экологическая химия / Под ред. Ф. Корте. – М.:Мир, 1997. – 396 с.

 1. Стамкулов А.С.Экологическое право РК. – Алматы,1995.

 2. Сагыбаев Г. Основы экологии. – Алматы,1995.


4 Кеңес өткізу уақыты

Апта

Күні

Өткізу уақыты

Аудитория

1,2

Дүйсенбі

10.00 – 14.00

2 ғимарат, 411

1,2

Бейсенбі

10.00 – 11.50

3 ғимарат, 110


5 Баға алу бойынша ақпарат

 1. Рейтинг – шкаласы

Бақылау формасы

Баллдары

Кезекті (практикалық сабақтар)

6 х 100 = 600 б.

Аралық (ОСӨЖ)

7 х 100 = 700 б.

Үй тапсырмасы (СӨЖ)

11 х 100 = 1100 б.

Барлығы:

2400 б.
5.2 Әр түрлі сипатты (СӨЖ, ОСӨЖ) тапсырмаларды студенттің орындаудың рейтинг бағасы

Көрсеткіштер

Баллмен студенттің рейтингі

1

Тапсырма орындалмаған

0

2

Тапсырма үлгі бойынша орындалған

50-74

3

Тапсырма өзгертілген

75-94

4

Тапсырма шығармашылық орындалған, істің жаңа жолы ұсынылған

95-1005.3 Сабақ үстінде студенттің іс әрекетінің қорытынды рейтинг бағасы:

Көрсеткіштер

Баллмен студенттің рейтингі

1

Сабақта оқу ісіне қатыспады

0-25

2

Сабақта оқу ісіне эпизодтық қатысты

50-74

3

Студенттің оқу ісін ұйымдастыру және өткізу оны талаптандыруды, қателіктерді және кемшіліктерді өзгеруді қажет етті

75-89

4

Оқу ісіне белсенді қатысты: студенттің жауаптары әдістемелік және теориялық негіздемесімен, жеке жағдайда білімдерін шығармашылық қолдану қабілетімен ерекшеленді

90-1005.4. Курстың саясаты мен процедурасы пәнді оқыту процессіндестуденттерге қойылатын келесі административтік талаптарды көрсетеді(баллтүрінде):


Қалып келу - 5 - 10Сабаққа қатыспау25 - 100

Аудиторияда тәртібі -5 – 10Жұмыстарды кешігіп орындау -50 – 75

Емтиханға келмеу және т.б. – 40,0