Теми практичних і лабораторних занять

№ п/п Назва теми Кількість годин
Д.ф. З.ф.
1,2 Змістовий модуль 1 Тема: “Нові інформаційні технології в початковій школі” Заняття 1-2. Тема: Аналіз програмно-методичних комплексів з інформатики для використання у початковій школі План 1. Розвиток інформаційних технологій у світі та в Україні. 2. Інформатика як наука та навчальний предмет. 3. Формування інформаційної компетентності педагога. Література 1. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании.-М.:Мир, 1994. –С.21-54. 2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии.- М.:Педагогика,1989г.-С.14-57. 3. Воронін Т.П. й ін.. Освіта в епоху нових інформаційних технологій. Методологічні аспекти.- К.: Вища школа , 1997.-262 с.
Заняття 3. Тема: Формування інформаційної компетентності педагога План 1. Аналіз складових інформаційної компетентності педагога. 2. Засоби збирання та переробки інформації. 3. Пошукові системи, методи роботи з ними. Література 1. Биков В.Ю., Жук Ю.О. Засоби навчання нового покоління в комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі//Комп’ютер у школі та сім’ї.-2005.-№5.-С.20-24. 2. Жалдак М.І.Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання:Зб.наук.праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова.-Вип.7.-Київ, 2003.-С.3-15.
Заняття 4. Тема: Облаштування кабінету інформатики. План 1. Підготовка пакету документів щодо облаштування та функціонування кабінету інформатики 2. Методика ознайомлення дітей з правилами поведінки у кабінеті ОТ. 3. Розробка відповідного заняття Література 1. А.П.Ершов, И.М.Монахов. Изучение основ информатики и вычислительной техники: Методическое пособие для учителей и преподавателей средних учебных заведений. В 2-х частях. – К.:Вища школа.- 1988.-258с. 2. Фрейвальд Ф.В., Тайминя Д.Я., Киндер Е.Б. Основы информатики и вычислительной техники. Методическое пособие. – К.:Освіта, 1988.-124с. 3. Журнали “Комп’ютер в сім’ї та школі”. 4. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с. 5. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с. 6. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.
Змістовий модуль 2 Тема: “Зміст, методика та особливості викладання інформатики в молодших класах” Заняття 1. Тема: Організація уроків інформатики у початковій школі План 1. Структура уроку інформатики у початковій школі 2. Аналіз підручників і посібників, рекомендованих до використання у початковій школі 3. Методика ознайомлення учнів з матеріалом цих підручників. 4. Оформлення конспекту уроку інформатики Література 1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41. 2. Савченко О.Я. Сучасний урок в початковій школі.-К.:Магістр-S,1997.-256с. 3. Савченко О.Я.Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів.-К.:Рад.школа,1982.-175с. 4. Співаковський О.В. Про вплив інформаційних технологій на технології освіти//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання:Зб.наук.праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова.-Вип.4.-Київ, 2001.-С.3-11.
Лабораторна робота Заняття 2. Тема: Структура уроку інформатики у початковій школі та методика його проведення План 1. Структура уроку інформатики та аналіз його складових. 2. Вимоги та рекомендації щодо організації фізкультхвилинок та релаксації. 3. Додатковий дидактичний матеріал, вимоги до його вибору та застосування. 4. Класифікація педагогічних програмних засобів. Література 1. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35. 2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с. 3. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.
Заняття 3. Тема: Методика організації інтегрованих уроків з використанням ОТ у початковій школі. План 1. Планування інтегрованих уроків. 2. Організація етапу подачі нового матеріалу за допомогою комп’ютерної техніки. 3. Організація етапу закріплення знань або формування вмінь та навичок за допомогою комп’ютерної техніки Література 1. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35. 2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с. 3. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.
Заняття 4. Тема: Методика проведення позакласних заходів у початковій школі з використанням НІТ. План 1. Проведення різних типів уроків з інформатики. 2. Методика організації позакласних заходів з використанням ОТ для учнів початкових класів Література 1. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35. 2. Співаковський О.В. Про вплив інформаційних технологій на технології освіти//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання:Зб.наук.праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова.-Вип.4.-Київ, 2001.-С.3-11.
Змістовий модуль 3 Тема: “Формування користувацьких вмінь учнів початкових класів ” Заняття 1. Тема: Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації, інформаційної технології, інформаційної культури. План 1. Поняття інформації; характеристика візуальної, аудіальної, тактильної та інших видів інформації, що отримує людина. 2. Комп’ютер-засіб для збереження, переробки та зберігання інформації. 3. Інші засоби збереження інформації. Література 1. Жалдак М.І.Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання:Зб.наук.праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова.-Вип.7.-Київ, 2003.-С.3-15. 2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41. 3. Співаковський О.В. Про вплив інформаційних технологій на технології освіти//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання:Зб.наук.праць.-НПУ ім.М.П.Драгоманова.-Вип.4.-Київ, 2001.-С.3-11.
Лабораторна робота Тема: Методика ознайомлення учнів з операційною системою, пристроями комп’ютера. План 1. Методика ознайомлення учнів з пристроями комп’ютера. 2. Організація роботи учнів щодо формування первинних умінь користування комп’ютером. Програмні засоби, що відповідають зазначеній меті. 3. Пояснення принципу роботи комп’ютера. 4. Операційна система, її призначення Література 1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41. 2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.
Лабораторна робота Заняття 3. Тема: Методика ознайомлення учнів з редакторами План 1. Методика ознайомлення учнів з роботою графічного редактора. 2. Методика ознайомлення учнів з роботою текстового редактора. 3. Методика ознайомлення учнів з роботою музичного редактора. Література 1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41. 2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с.
Лабораторна робота Тема: Комп’ютерна графіка та мультиплікація як засіб розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку. План 1. Психолого-педагогічний аспект розвитку творчих здібностей учнів початкових класів. 2. Методика ознайомлення учнів з роботою різних графічних редакторів. 3. Програмні засоби, що дозволяють формувати конструкторські вміння молодших школярів. Література 1. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35. 2. Коган А.Ф., Коган Н.Н., Руденко К.В. Основные положения компьютерной технологии психодиагностики "FreCho" // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України.- К., 2000. - Т.1, ч.3. - С.28-33.
Лабораторна робота . Тема: Створення алгоритмів План 1. Використання міжпредметних зв’язків у написанні алгоритмів 2. «Виконавці», методика ознайомлення дітей з роботою з ними. 3. «Алгоритміка» як допоміжний курс у 4 класі. Література 1. Ізюлеченко Л. Вчимося мислити логічно // Початкова школа, 2000. - №4. – С. 14-16. 2.Паламарчук З.Ф. Школа учит мыслить. – М.: Просвещение, 1979. 3.Савченко О.Я. Розвивай свої здібності. – Київ: Освіта, 1998.
Лабораторна робота Тема: Комунікаційні технології. План
  1. Поняття про комп’ютерну мережу. Поняття Інтернет.
  2. Пошук даних в Інтернеті.
  3. Передавання повідомлень.
  4. Електронне листування.
Література 1. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35. 2.Фрейвальд Ф.В., Тайминя Д.Я., Киндер Е.Б. Основы информатики и вычислительной техники. Методическое пособие. – К., 1988 3.Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41.

Зміст самостійної роботи

Номер теми Зміст самостійної Роботи Кількість годин СРС
Д.ф.. З.ф.
Змістовий модуль 1 Тема: “ Нові інформаційні технології в початковій школі ” Завдання і запитання для самостійного вивчення 1. Робота електронних таблиць та експертних систем. 2. Мультимедійні системи в освіті Результати самостійного вивчення ЗМ – 1 Формою контролю за виконанням самостійної роботи є розробка презентації з теми.
Змістовий модуль 2 Тема: “Зміст, методика та особливості викладання інформатики в молодших класах ” Завдання і запитання для самостійного вивчення ЗМ – 2 1. Пошук дидактичних матеріалів для забезпечення уроків інформатики у початковій школі. 2. Форми та види контролю з використанням ОТ. Результати самостійного вивчення ЗМ – 2: Формою контролю за виконанням самостійної роботи є розробка презентації з теми.
Змістовий модуль 3 Тема: “ Формування користувацьких вмінь учнів початкових класів ” Завдання і запитання для самостійного вивчення ЗМ – 3. 1. Пошук відеоматеріалів для забезпечення уроків інформатики у початковій школі. 2. Психологічні особливості помилок. Робота з дітьми, що мають недоліки у розвитку. 3. Методика ознайомлення учнів з поняттям величини, з простими командами, описаними на учбовій алгоритмічній мові. 4. Розробка алгоритмів для роботи з учнями початкової школи. Результати самостійного вивчення ЗМ – 3 Формою контролю за виконанням самостійної роботи є розробка презентації з теми.

Таблиця 1