1.За основу розграфлення топографічних карт прийнято лист міжнародної карти масштабу:

1.За основу розграфлення топографічних карт прийнято лист міжнародної карти масштабу:

1.За основу розграфлення топографічних карт прийнято лист міжнародної карти масштабу:

1.За основу розграфлення топографічних карт прийнято лист міжнародної карти масштабу:2.Нерівності земної поверхні природного походження – це:3.Графічні символи, якими відображаються на топографічних планах і картах об’єкти місцевості та їх кількісні і якісні характеристики, – це:4.Лінія, що проходить найнижчими точками місцевості (лощини), – це:5.З наведених об’єктів на топографічних планах позамасштабними умовними знаками відображаються:6.Рельєф на топографічних картах і планах зображується:7.Куполоподібна або конічна форма рельєфу, що здіймається над місцевістю більш ніж на 200 метрів, – це:8.Віддаль між суміжними горизонталями в горизонтальній площині – це:9.Зеленим кольором на топографічних картах показують:10.Лінія, що проходить найвищими точками місцевості, – це:11.Зображення на площині вертикального перетину поверхні місцевості в заданому напрямі – це:12.Масштабні умовні знаки служать:13.Замкнута крива лінія, яка з’єднує точки з однаковими висотами, – це:14.Заглиблення конічної або чашоподібної форми рельєфу, яка не має стоку води, – це:15.У разі топографічного знімання на карті або на плані зображується:16.Відношення перевищення між кінцями даної лінії до її горизонтального прокладання – це:17.Зменшене узагальнене зображення на площині всієї або значної частини земної поверхні, складене в прийнятій картографічній проекції з урахування кривизни Землі – це:18.Коричневим кольором на топографічних картах показують:19.У разі контурного (горизонтального) знімання на карті або на плані зображується:20.Сукупність зображених на плані контурів і об’єктів місцевості – це:21.Систему нумерації і позначення окремих листів топографічних карт називають:22.Зменшене зображення частини земної поверхні, створене без врахування кривизни Землі – це:23.Систему поділу топографічних карт на окремі листи називають:24.Витягнуте в одному напрямку підвищення земної поверхні з двома схилами в різні сторони – це:25.У разі кадастрового знімання на плані зображується: