Розміри посадових окладів та порядок їх встановлення

Розміри посадових окладів визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 № 1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу". Порядок та умовивиплати визначено наказами Міністра оборони України від 11.06.2008 № 260.

Підстава для виплати – штат військової частини, наказ відповідного командира (начальника) про призначення на посаду та про встановлення розміру посадового окладу.

За типовимипосадами осіб офіцерського складу встановлені такі посадові оклади: командир взводу – 750-850 грн., командир роти – 950-1050 грн., командир батальйону – 1000-1100 грн., командир полку – 1050-1150 грн., командир бригади – 1150-1200 грн., командир корпусу – 2000-2140 грн.

Посадові оклади особам офіцерського складу виплачуються за займаними посадами в розмірах, передбачених у штаті в/ч та обсягу роботи ;

випускникам ВВНЗ (ад'юнктури, докторантури) з числа осіб офіцерського складу з дня вступу до виконання обов'язків за посадою та до першого щорічного оцінювання - у межах від мінімуму до максимуму за рішенням командира в/ч залежно від складності та обсягу роботи;

випускникам ВВНЗ, які під час навчання не мали офіцерських звань, із дня вступу до виконання обов'язків за посадою та до першого щорічного оцінювання - максимальні посадові оклади за цією посадою;

військовослужбовцям, які були направлені до іноземних держав для проходження служби і навчання, із дня вступу до виконання обов'язків за посадою.

Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади, що підлягають комплектуванню відповідною категорією військовослужбовців, посадові оклади виплачуються залежно від займаних посад і тарифних розрядів (ТР).

Тарифні розряди за посадами осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом передбачаються у штаті в/ч. При цьому в штаті в/ч ТР зазначених категорій в/с для встановлення ПО позначається дробом у чисельнику.

Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади, за якими встановлені ПО від мінімуму до максимуму, конкретні розміри ПО установлюються або змінюються (підвищуються або знижуються) у межах зазначених розмірів наказом командира в/ч (командирам військових частин - наказами вищих командирів /начальників/) на підставі результатів щорічного оцінювання військовослужбовців.

ПО установлюється залежно від загальної оцінки, отриманої за оцінними критеріями. Тим, які отримали загальну оцінку:

"відмінно" або "добре", - максимальний ПО за посадою;

"задовільно", - середній посадовий оклад, визначений у межах розмірів за посадою. При цьому розмір ПО округлюється до однієї гривні в більший бік;

"незадовільно", - мінімальний ПО за посадою.

Виплата ПО здійснюється з місяця, наступного за місяцем, в якому прямий командир (начальник) в/с підписав висновок за результатами оцінювання. Накази про встановлення ПО військовослужбовцям на підставі результатів щорічного оцінювання видаються в тому місяці, в якому прямий командир (начальник) в/с підписав зазначений висновок.

Військовослужбовцям, які були призначені на посади в період між проведенням щорічних оцінювань, якщо вони вибули до нового місця служби більше ніж за 3м-ці до кінця навчального року, ПО встановлюються на підставі результатів останнього щорічного оцінювання.

В/цям, які були призначені на посади в період між проведенням щорічних оцінювань, якщо вони вибули до нового місця служби менше ніж за 3м-ці до кінця навч. року, ПО встановлюються на підставі результатів щорічного оцінювання, проведеного за поточний рік за попереднім місцем служби.

В/вцям, які вперше призначені на посади, на період до першого оцінювання ПО в межах від мінім. до максимуму встановлюються за рішенням командира в/ч залежно від складності та обсягу роботи.

Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що не підлягали щорічному оцінюванню, ПО встановлюються:

*тим, які на час складання щорічної оцінної картки перебували в розпорядженні, із дня вступу до виконання обов'язків за посадою та до наступного щорічного оцінювання - на підставі результатів останнього щорічного оцінювання;

*в/вцям-жінкам, які прибули з відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, а також які перебувають на службі менше року після повернення з відпустки для догляду за дитиною, із дня вступу до виконання обов'язків за посадою до наступного щорічного оцінювання - у межах від мінім. до максим. за рішенням командира в/ч залежно від складності та обсягу роботи;

*випускникам ВВНЗ (ад'юнктури, докторантури) з числа осіб офіцерського складу з дня вступу до виконання обов'язків за посадою та до першого щорічного оцінювання - у межах від мінімуму до максимуму за рішенням командира в/ч залежно від складності та обсягу роботи;

*випускникам ВВНЗ, які під час навчання не мали офіцерських звань, із дня вступу до виконання обов'язків за посадою та до першого щорічного оцінювання - максимальні посадові оклади за цією посадою;

*в/вцям, які були направлені до іноземних держав для проходження служби і навчання, із дня вступу до виконання обов'язків за посадою та до першого щорічного оцінювання після прибуття з-за кордону - у межах від мін. до максим. за рішенням командира в/ч залежно від складності та обсягу роботи;

*в/вцям, прийнятим (призваним) на військову службу за контрактом (за призовом), із дня вступу до виконання обов'язків за посадою та до першого щорічного оцінювання - максимальні ПО за цією посадою.

Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, ПО за займаними посадами виплачуються з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання посадовими особами, яким надано право призначення в/ців на посади, наказу по ОС про призначення їх на відповідні посади. Дата, коли в/вець став до виконання обов'язків за посадою, визначається у наказі командира в/ч.

Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади офіцерського складу, з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про призначення, виплачуються ПО, передбачені в штатах для осіб офіцерського складу за цими посадами.

Особам офіцерського складу, прийнятим на військову службу за контрактом із запасу, з дня зарахування до списків ОС в/ч та до дня вступу до виконання обов'язків за посадою, на яку вони призначені, виплачується мінім. ПО, передбачений за первинною типовою офіцерською посадою "командир взводу" (з урахуванням п.9.1 Інструкції).

Особам офіцерського складу, призваним на військову службу за призовом із запасу, з дня відправлення у в/ч з районного (міського) військового комісаріату та до дня вступу до виконання обов'язків за посадою, на яку вони призначені, виплачується мінім. ПО, передбачений за первинною типовою офіцерською посадою "командир взводу".

Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, до дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, виплачуються:

прийнятим із числа військовослужбовців строкової військової служби – ПО в розмірах за раніше займаними посадами;

прийнятим із числа військовослужбовців, які закінчили військові коледжі, навчальні центри та навчальні підрозділи з підготовки осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, військових навчальних закладів, - мінім. ПО за I тарифним розрядом;

прийнятим на військову службу за контрактом – мінім. ПО за I тарифним розрядом із дня зарахування до списків особового складу в/ч.

Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, з дня присвоєння офіцерського звання, у т.ч. після закінчення військових навчальних закладів екстерном, крім ОВЗ офіцерського складу, виплачуються:

тим, які на день присвоєння офіцерського звання займають посади офіцерського складу, - оклади, установлені за цими посадами для осіб офіцерського складу в макс. розмірах, передбачених штатами;

тим, які на день присвоєння офіцерського звання займають посади осіб рядового, сержантського та старшинського складу, що проходять військову службу за контрактом, - мінім. ПО, передбачений за первинною офіцерською посадою "командир взводу", а з дня вступу до виконання обов'язків за посадою офіцерського складу, але не раніше дня підписання наказу про призначення, - оклад за цією посадою.

У разі збереження ПО за попередньою посадою про таке збереження зазначається у наказах відповідного командира (начальника) про призначення.

За особами офіцерського складу, особами рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, із числа осіб, віднесених до першої або другої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і осіб, віднесених до третьої категорії, призначених у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням орг. заходів на посади з меншими ПО, на новій посаді зберігаються ПО за попередньою посадою відповідно до законодавства України.

Заключна частина

Знання порядку комплектування посад, проходження служби офіцерським складом, нарахування окладів дадуть можливість своєчасно і правильно здійснювати розрахунки з особовим складом, уникнути обґрунтованих скарг, ефективно і доцільно використовувати державні кошти, вести роботу щодо доведення до особового складу вимог законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністра оборони України з питань грошового забезпечення та інших фінансово-економічних питань.

Доцент, к.т.н., доцент працівник ЗСУ О.М.Моісєєнко