Загальна характеристика курсу

ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»

вул. Володимира Антоновича, 70 м. Дніпро, 49006, тел/факс (056) 732-48-48

Е-mail: doippo.adm@gmail.com www.doippo.dp.ua

_..09. 12.2016_№ 894/ 3

Керівникам управлінь,

Відділів освіти

Виконкомів

Міських (районних) рад, райдержадміністрацій

1. Відповідно до плану підвищення кваліфікації КВНЗ «ДОІППО» запрошуємо з 19 грудня 2016 р. по 23 грудня 2016 р. практичних психологів і соціальних педагогів ЗНЗ на спецкурс «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей».

Куратор курсів – Кротенко Вікторія Миколаївна.

Телефон для довідок: (056) 732-09-15 кафедра педагогіки та практичної психології

2.З метою виконання «Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки» та листа Міністерства освіти і науки України №1/9-545 від 12.10.2016 р. комунальний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» планує у 2017 році (лютий-квітень) провести із залученням широкого кола фахівців 2 вебінари (дату проведення буде повідомлено додатково), до участі в яких запрошуємо керівників різних ланок органів управління освітою, класних керівників та вчителів-практиків.

Дане питання буде внесено в розклад проведення обласних серпневих методичних об’єднань в серпні 2017 року, та висвітлено на шпальтах обласної електронної газети «Джерело».

КВНЗ «ДОІППО» звертає увагу керівників управлінь та відділів освіти, директорів загальноосвітніх закладів на необхідність започаткування з 01.09.2017 року курсу за вибором учнів «Запобігання корупції очима школярів» для учнів 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (17 год.). При цьому додається навчальна програма курсу за вибором учнів «Запобігання корупції очима школярів» для учнів 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів ( 17 год.).

Перший проектор В.Г. Долгополий

Карцев О.О. (0960448443)

Додаток №1

Навчальна програма курсу за вибором учнів

«Запобігання корупції очима школярів»

Для учнів 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

(17 годин)

Пояснювальна записка

Загальна характеристика курсу

За даними досліджень, саме корупція є однією з причин, що призвела до масових протестів в Україні наприкінці 2013 року – на початку 2014 року. Згідно з результатами дослідження „Барометра Світової Корупції” (GlobalCorruptionBarometer), проведеного міжнародною організацією TransparencyInternational у 2013 році, 36 відсотків українців були готові вийти на вулицю, протестуючи проти корупції. За результатами проведеного Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) наприкінці 2013 року дослідження громадської думки, корупція вже входила до переліку найбільших проблем населення і викликала особливе занепокоєння у 47 відсотків громадян[1].

На виконання „Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки” розроблено курс за вибором „Запобігання корупції очима школярів” для учнів 10-11 класів.

Актуальність курсу обґрунтовується тим, що сучасний процес державотворення в Україні зумовлює необхідність вивчення учнями питань, пов’язаних із здійсненням цілеспрямованої діяльності органів державної влади щодо забезпечення законності і правопорядку у державі та суспільстві, охорони прав і свобод людини і громадянина, закріплених Конституцією України. Безперечно, суттєвою перешкодою на шляху побудови демократичної, соціальної, правової держави є корупція, яка в сучасних умовах стала реальною загрозою національній безпеці і конституційному ладу України.

Основним спрямуванням вивчення даного курсу є ознайомлення учнів із правовими, політичними, історичними, економічними та соціальними аспектами поняття „корупції” та „діянь, пов’язаних з корупцією”, а також усвідомлення важливості долучення учнівської молоді до актуальних проблем розвитку нашої держави та підвищення рівня їхньої правової свідомості, формування у них антикорупційної свідомості та правил антикорупційної поведінки. Система сформованих в учнів антикорупційних ідей, поглядів та міркувань має позитивно сприяти виявленню ними своєї громадянської позиції щодо недопущення зловживання владою або службовим становищем представниками органів державної влади та місцевого самоврядування.

Антикорупційна освіта є складовою загальної суспільствознавчої освіти учнів та реалізовується в загальноосвітніх навчальних закладах з метою формування антикорупційного світогляду.

Метою курсу„Запобігання корупції очима школярів” є надання учням основних знань щодо поняття, причин, форм, видів та проявів корупції у різних сферах суспільних відносин, у публічному та приватному секторах державного і суспільного життя, формування умінь й навичок запобігання корупції та корупційним правопорушенням, вироблення власного ставлення до ролі громадянського суспільства у сфері запобігання корупції, подолання негативного впливу корупції на стабільний розвиток суспільства і держави.

Основними завданнями курсу є:

1) формування загальних уявлень учнів про корупцію, її види та форми;

2) ознайомлення учнів з організаційно-правовими заходами запобігання корупції, навичками та уміннями працювати із нормативно-правовими актами, своєчасно реагувати на корупційні діяння у публічному та приватному секторах;

3) підвищення рівня правосвідомості учнів за рахунок вироблення правил антикорупційної поведінки.