Практична робота №4 Аналіз конфліктних точок Етапи виконання завдання Виконання роботи Вихідні дані

Практична робота №4 Аналіз конфліктних точок Етапи виконання завдання Виконання роботи Вихідні дані

Практична робота №4 Аналіз конфліктних точок Етапи виконання завдання Виконання роботи Вихідні дані

Практична робота №4

Аналіз конфліктних точок

Мета роботи: придбати практичні навички щодо визначення ступеня небезпеки перехрестя на основі аналізу конфліктних точок.

Етапи виконання завдання

1. Розрахувати ступінь небезпеки кожної і-ї конфліктної точки регульованого прехрестя.

2. Розрахувати ступінь небезпечності перехрестя.

3. Розрахувати можливу кількість ДТП.

4. Зробити висновок про небезечність перехрестя.

Виконання роботи

1. Аналіз конфліктних точок виконується з метою оцінки і прогнозування аварійності на перехрестях. На регульованих перехрестях переважають два види ДТП: наїзд на автомобіль, що різко зупинився, та сутичка за автомобілем, що рухався на заборонений сигнал світлофору.

Для визначення ступеня небезпеки перехрестя зі світлофорним регулюванням спочатку необхідно виявити кількість конфліктних точок різноманітних типів у кожній фазі регулювання. З цією метою варто зобразити схему перехрестя, указавши на ній траєкторію дозволених маневрів і ряди руху.

Вихідні дані
Рисунок 4.1 – Схема перехрестя з напрямками руху транспортних потоків в обох фазах та конфліктними точками


Рисунок 4.2Схема перехрестя з конфліктними точками для 1 фази

Рисунок 4.3Схема перехрестя з конфліктними точками для 2 фази

Рисунок 4.4 – Схема перехрестя з конфліктними точками для 3 фази

Установив характер взаємодії потоків, можна розрахувати ступінь небезпеки кожноїі-й конфліктної точки регульованого перехрестя:


(4.1)


де Ki - відносна аварійність (небезпека) конфліктної точки, ДТП /106 авт.;

Mi, Ni– інтенсивності пересічних потоків у даній точці, авт/ч.

Значення Кіприймаються за допомогою табл. Б.4.Розрахунок ступінь небезпеки конфліктної точки:


g12-4=0,000130010010-2 =0,03

g7-4=0,0000483009010-2 =0,0144

g7-4=0,0000483409010-2 =0,0146

g8-4 =0,0001023406010-2 =0,0208

g8-3=0,0000482506010-2 =0,0072

g8-3 =0,0000482506010-2 =0,0072

g3-7=0,0001022509010-2 =0,0229

g11-3=0,00012509010-2 =0,0225

g1-9=0,00013209010-2 =0,0288

g1-5=0,00013257010-2 =0,0227


Можливе число наїздів на автомобілі при підході до стоп-лінії визначається по формулі:


gн= Kн(Mtсум + Ntсум) 10-2 (4.2)


де Kн= 0,012425 – небезпека наїздів у стоп-лінії, ДТП /106 авт.;

Mtсум , Ntсум– сумарні годинні інтенсивності руху на дорогах, що перетинаються на перехресті, авт/год.

Розрахунок можливого числа наїздів на автомобілі при підході до стоп-лінії:


gн=0,012425(100+90+300+340+250+250+60+90+90+320+325+70+395+420+80+130)10-2=0,411Можлива кількість ДТП на перехресті за рік без урахування ДТП із пішоходами розраховується по залежності:


, (4.3)


де n– кількість точок, де конфліктують транспортні потоки.

Розрахунок можливої кількості ДТП на перехресті за рік без урахування ДТП із пішоходами:Можлива кількість ДТП із пішоходами на перехресті за рік:


, (4.4)


де NTi– годинна інтенсивність руху транспортних потоків у конфліктній точці пішоходного переходу, авт/год.;

NПі– годинна інтенсивність руху пішоходів у конфліктній точці пішоходного переходу, піш/год.;

k– кількість точок, де конфліктують транспортні та пішоходні потоки.


Розрахунок можливої кількості ДТП із пішоходами на перехресті за рік:Загальна кількість ДТП на перехресті за рік:


G = Gp+ GП (4.5)

Розрахунок загальної кількості ДТП на перехресті за рік:


G = 0,1341 +2,42=2,55


3. Ступінь небезпечності перехрестя Ка, яким оцінюється рівень забезпечення безпеки руху на перехресті розраховується за формулою:


, (4.6)


де Мсум, Nсум– добові інтенсивності руху на дорогах, що перетинаються на перехресті, авт./доб.

Кг– коефіцієнт річної нерівномірності інтенсивності руху.

Значення Кгприймається відповідно до рекомендації. Визначити Мсум, Nсумможливо за допомогою коефіцієнта нерівномірності руху протягом доби – КН(рекомендується прийняти КН= 0,1).


, (4.7)


, (4.8)


Розрахунок добової інтенсивності руху на дорогах, що перетинаються на перехресті:

Розрахунок ступеня небезпечності перехрестя:


4. Висновки про небезпеку перехрестя робляться по значенню Ка.

Якщо К≤3, то перехрестя не небезпечне; якщо 3<К≤8 – перехрестя мало небезпечне; якщо 8<К≤12 – перехрестя небезпечне; якщо К>12 – перехрестя дуже небезпечне.


Висновок. В ході практичної роботи було розраховано ступінь небезпеки кожної конфліктної точки регульованого перехрестя, можлива кількість ДТП та ступінь небезпечності перехрестя. За результатами розрахунків можна зробити висновок про те, що дане перехрестя не небезпечне, так як Ка=3.