Порядок виконання роботи: . Контрольні запитання

Порядок виконання роботи: . Контрольні запитання

Порядок виконання роботи: . Контрольні запитання

Практична робота № 4

Тема: Виконання обчислень з використанням Excel.

Мета: Навчитись розв’язувати задачі з різних предметних областей із використанням засобів автоматизації: формул, прогресій, майстра автозаповнення. Закріпити навички форматування комірок, умовного форматування, встановлення різних числових форматів.

Порядок виконання роботи:

 1. Повторити теоретичні відомості.

 2. Завантажити Excel. Усі задачі розв’язувати в одній книзі, яку зберегти за наступною специфікацією D:\Група\Практична_прізвище.xls.

 3. Перейменувати Лист 1 на «Підручники». Створити таблицю за наведеним зразком, встановити відповідні числові формати для комірок, виконати обчислення за відповідними формулами:

 1. Перейти на Лист 2, перейменувати його на «Населення». Занести дані до таблиці за зразком. Розрахувати загальну площу і кількість населення всього світу. Розрахувати за формулами відсоток площі кожного регіону(=С7/$С$12), встновити відсотковий формат комірки.

Розрахувати за формулами відсоток населення кожного регіону.

 1. На новому листі «Довжини» створити наступну таблицю за зразком, дотримуючись всіх особливостей форматування

.

Знаючи співвідношення метричних і неметричних одиниць довжини, зробіть цю таблицю обчислювальною, так, щоб введена в рожеву комірку довжина в метрах тут же відображувалася в жовтих комірках в інших одиницях.

Міри: 1 дюйм=0,0254м, 1 фут=0,3048м, 1 ярд=0,9144м, 1 морська сажень=1,8288м, 1 морська міля=1852м.

 1. На новому листі «Заробітна плата» створити таблицю згідно зразка. В таблиці в комірках В2, Е2, F2 і G2 створити відповідні іменовані комірки MIS, DOL, EUR і RUB. В іменованій комірці MIS розмістити кількість робочих днів місяця (як правило, від 19 до 24). Розмістити поточний курс іноземних валют в Україні у грошових одиницях в іменованих комірках DOL, EUR, RUB. Нарахувати заробітну плату, згідно відпрацьованих днів у гривнях України, доларах США, эвро, рублях Росії з використання іменованих комірок.


  А

  В

  С

  D

  Е

  F

  G


  Місяць  Долар

  Євро

  Рублі


  23  10,32

  14,67

  0,276

  Прізвище

  Відпрацьовано днів

  Оклад

  Вгривнях

  В доларах

  В євро

  В рублях

  Іванов

  22

  1745 грн.

  Петров

  21

  1680 грн.

  Петренко

  16

  1975 грн.

  Ященко

  14

  2866 грн.

 2. Порахувати загальну, найбільшу, найменшу і середню суму зарплати.

 3. Відсортувати дані в алфавітному порядку; по зростанню зарплати в доларах.

 4. Використовуючи умовне форматування, вивести на екран стовпчик в гривнях синім кольором, якщо сума менша середньої, і червоним, якшо більша або рівна.

 5. Створити новий лист «Рівняння». Скласти таблицю для розв’язування системи рівнянь. У таблиці передбачити виведення функції, якою обчислюється числове значення.

 1. Створити новий лист «Матриці». Виконайте обчислення:

 1. помножити матриці,

 2. знайти обернену до матриці А1

 3. знайти визначник матриці А1

Матриця

Матриця

 1. Зробити висновки по роботі. Оформити звіт.

Звіт має містити формули та основні команди, які були використані.


Контрольні запитання

 1. Як вставити порожній рядок або стовпчик до таблиці?

 2. Які арифметичні дії можливі у формулах?

 3. Як записати формулу у комірку електронної таблиці?

 4. Як об’єднати кілька суміжних комірок таблиці?

 5. Як перейменувати лист, збільшити, зменшити кількість листів?

 6. Що таке Робоча книга?