педагогічного факультету Питання до ДЕ з Країнознавства

педагогічного факультету Питання до ДЕ з Країнознавства

педагогічного факультету Питання до ДЕ з Країнознавства

Психолого-педагогічний факультет Питання до державного екзамену з літератури Англії

1. Дж.Г.Байрон та його поема "Childe Harold's Pilgrimage": поняття "байронізм" та "байронічний герой".

 1. Англійська література II половини XX століття. В.Голдінг та його роман "Володар мух".

 2. Новаторські відкриття Шоу-драматурга.

 3. Кінець XIX - початок XX ст. як особлива історико-літературна доба в англійській літературі. Основні літературні напрямки та представники.

 4. Естетизм О.Уайльда: поетика парадоксу.

 5. Реалізм в англійській літературі XIX ст. Своєрідність художнього методу Ч.Діккенса.

 6. Новелістика Е.По: жанрова парадигма.

 7. Трагедія В.Шекспіра "Hamlet, Prince of Denmark": проблема вибору.

Питання до державних екзаменів з методики навчання іноземних мов для психолого-

педагогічного факультету

 1. Методика як наука. Основні методичні принципи як стратегія навчання. Шляхи реалізації принципу комунікативності у вправах для навчання спілкування іноземною мовою. Розробіть фрагмент уроку з навчання діалогічного мовлення для учнів 3-го класу на основі підручника О. Д. Карп'юк, С. 12-13.

 2. Цілі навчання іноземної мови у школі. Взаємозв'язок практичної, освітньої, виховної та розвиваючої цілей навчання. Розробіть фрагмент уроку з визначенням цілей за підручником О. Д. Карп'юк,2 кл. С. 73 .

 3. Зміст навчання англійської мови у середній школі, його компоненти. Методи та прийоми навчання англійської мови. Розробіть фрагмент уроку з навчання монологічного мовлення для учнів 3-го класу на основі підручника О. Д. Карп'юк, С. 32-33.

 4. Характеристика чинної програми з англійської мови для початкової школи: зміст і структура. Розробіть фрагмент уроку з навчання граматичного матеріалу в 3-му класі на основі підручника О. Д. Карп'юк, С. 113.

 5. Засоби навчання, їх класифікація. Особливості використання засобів навчання в початковій школі. Розробіть фрагмент уроку з навчання аудіювання в 3-му класі на основі підручника О. Д. Карп'юк, С. 127.

 6. Навчання іншомовної вимови у школі. Характеристика фонетичних вправ. Розробіть фрагмент уроку з навчання фонетики для учнів 2-го класу на основі підручника О. Д. Карп'юк, СІ04.

 7. Формування лексичної компетенції в учнів. Характеристика лексичних вправ. Складіть завдання для перевірки засвоєння лексичних одиниць учнями 2-го класу за підручником О. Д. Карп'юк, С. 107.

8. Поняття мовленнєвої ситуації та засоби її створення на уроці іноземної мови.
Розробіть фрагмент уроку з контролю рівня володінням мовним матеріалом у 2-му класі на
основі підручника О. Д. Карп'юк, С. 44.

9. Етапи навчання діалогічного мовлення. Система вправ. Рольова гра у навчанні діалогу.
Розробіть фрагмент уроку з використанням вправ для навчання учнів створювати власні
діалоги на основі підручника О. Д. Карп'юк для учнів 3-го класу, С. 87-88.

10. Формування компетенції в аудіюванні. Система вправ для навчання аудіювання.
Складіть завдання для контролю розуміння прослуханого тексту учнями 3-го класу на
основі підручника О. Д. Карп'юк, СІ25.

 1. Етапи навчання монологічного мовлення. Система вправ. Розробіть фрагмент уроку для учнів 3-го класу з автоматизації навичок монологічного висловлювання на основі підручника О. Д. Карп'юк, С. 32-33.

 2. Формування компетенції у читанні іноземною мовою. Суть процесу читання. Види читання. Наведіть приклади загального та поглибленого аналізу уроку.

13. Навчання техніки читання англійською мовою. Види вправ. Розробіть фрагмент уроку
для учнів 2-го класу по закріпленню навичок читання на основі підручника О. Д.
Карп'юк, С.85.

 1. Формування компетенції учнів у письмі в початковій школі. Види письмових вправ. Розробіть фрагмент уроку з вправляння навички письма для учнів 2-го класу на основі підручника О. Д. Карп'юк, С 40.

 2. Контроль у навчанні англійської мови. Об'єкти, види і форми контролю. Наведіть приклади тестових завдань для контролю граматичних вмінь на основі підручника О. Д. Карп'юк для учнів 2-го класу С 44.

 3. Планування навчально-виховного процесу з англійської мови. Види планів. Наведіть приклади тестових завдань для контролю вмінь читання на основі підручника О. Д. Карп'юк для учнів 3-го класу, С. 10-11.

17. Урок як основна форма навчально-виховного процесу. Типологія і структура уроків
англійської мови. Наведіть приклади загального та поглибленого аналізу уроку на основі
матеріалу газети
"English language & culture".

18. Наочність у навчанні англійської мови. Види наочності та їх застосування у навчанні
мовного матеріалу і видів мовленнєвої діяльності. Наведіть приклад тестового завдання
з вибірковою відповіддю
(The Multiple Choice Test) на основі підручника О. Д. Карп'юк
для учнів 2-го класу, С. 85.

19. Цілі, форми та зміст позакласної роботи з англійської мови у школі. Наведіть
приклади побудови завдання у штучній мовленнєвій ситуації за підручником О. Д.
Карп'юк для 4-го класу, С. 66.

 1. Індивідуалізація навчання на різних ступенях початкової школи. Розробіть фрагмент уроку з навчання граматичного матеріалу в 2-му класі, враховуючи різні можливості учнів, на основі підручника О. Д. Карп'юк, С. 100.

 2. Особливості навчання англійської мови в початковій школі: завдання, зміст, засоби. Використання зорового та слухового унаочнення при виконанні вправ. Складіть фрагмент уроку з виконанням таких вправ за підручником О. Д. Карп'юк для 3-го класу, с. 75.

22. Способи семантизації нових лексичних одиниць. Скласти фрагмент уроку з
ознайомлення учнів з новими лексичними одиницями в початковій школі за підручником
О. Д. Карп'юк для 3-го класу, С. 81.

 1. Проблема вправ для навчання англійської мови. Типи і види вправ. Скласти фрагмент уроку з використанням рецептивно-репродуктивних вправ за підручником О. Д. Карп'юк для 3-го класу, С.68.

 2. Система вправ для навчання аудіювання. Скласти фрагмент уроку з навчання аудіювання учнів в 2-му класі за підручником О. Д. Карп'юк, С. 134.

 3. Зміст позакласної роботи з англійської мови в середній школі. Проаналізувати запропонований позакласний захід з англійської мови.

26. Шляхи інтенсифікації навчально-виховного процесу з англійської мови в школі.
Скласти фрагмент уроку з навчання лексичного матеріалу в 2-му класі за підручником О.
Д. Карп'юк, СІ 04.

 1. Зарубіжні методи навчання іноземних мов XX століття. їх вплив на сучасну методику навчання іноземних мов. Скласти фрагмент уроку з навчання граматичного матеріалу в 3-му класі за підручником О. Д. Карп'юк, С. 113.

 2. Проблема навчання граматики англійської мови в старшій школі. Скласти фрагмент уроку з навчання активного граматичного матеріалу в 2-му класі за підручником О. Д. Карп'юк, С. 116.

 3. Навчання читання англійської мови в початковій школі. Скласти фрагмент уроку з навчання читання в 2-му класі за підручником О. Д. Карп'юк, С. 99.

 4. Особливості навчання іноземної мови в початкових класах. Використання ТЗН та наочності. Скласти фрагмент уроку з навчання вмінь говоріння за підручником

О. Д. Карп'юк для 3 класу, С. 32-33.Питання до ДЕ з Країнознавства

 1. The Early Days of Britain. The Roman Age. The Anglo- Saxon Conquest of Britain. Effects on the Language.

 2. The Norman Conquest. Effects on the Language. The Hundred Years War. The War of Roses.

 3. The First Inhabitants on the American Continent. Europe's First Explorer. A Period of Colonization.

 4. Trouble with Britain. The War for Independence.

 5. The Gold Rush. The Pioneers.

 6. The Slave System. The Civil War.

7.The Loss of Empire. The British Commonwealth of Nations