ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Новітня історія ІІ період

 1. Періодизація новітньої історії. Характеристика основних етапів другого періоду.

 2. ООН – роль та значення у післявоєнних міжнародних відносинах.

 3. “Холодна війна”: причини, характер, періодизація.

 4. Німеччина у 1945-1949 рр. Створення ФРН та НДР.

 5. “Нова східна політика” ФРН. Діяльність В. Бранта.

 6. США у перші повоєнні роки. Внутрішня та зовнішня політика

адміністрації Г.Трумена.

 1. Соціально-економічний й політичний розвиток НДР у 1949-1989 рр.

 2. Воєнно-політичні підсумки Другої світової війни й розташування сил на міжнародній арені.

 3. США у 1950-х рр. Внутрішня та зовнішня політика адміністрації

Д.Ейзенхауера.

 1. Внутрішня й зовнішня політика ФРН у 1949-1969 рр. Діяльність К. Аденауера.

 2. США при адміністрації У.Клінтона. Успіхи та невдачі внутришніх реформ та зовнішньої політики.

 3. США при адміністраціях Дж.Буша-молодшого та Б. Обами: основні напрями внутришньої та зовнішньої політики.

 4. Франції наприкінці ХХ ст. та на початку ХХІ ст. Внутрішня та зовнішня політика президентів Жака Ширака та Ніколя Сарказі.

 5. США при адміністраціях Р.Рейгана та Дж.Буша (старшого). Загальна характеристика зовнішньої політики.

 6. Ідеологія та культура країн Західної Європи та Північної Америки після Другої світової війни: основні тенденції.

 7. Внутрішня і зовнішня політика Франції за часів президентства Франсуа Міттерана у 1981-1995 рр.

 8. Вибори 1960 р. в США. Внутрішня та зовнішня політика адміністрації Кеннеді-Джонсона.

 9. Країни Західної Європи на сучасному етапі розвитку. Проблеми європейської інтеграції.

 10. Соціально-політична криза 1958 р. у Франції. Виникнення П’ятої Республіки.

 11. Соціально-економічний розвиток та зовнішня політика ФРН за часів канцлера Гельмута Коля.

 12. Лейбористські уряди Великобританії після Другої світової війни та їх внутрішня й зовнішня політика.

 13. Криза політики “холодної війни” наприкінці 1950-х – на початку 1960-х рр. та її наслідки.

 14. Італія в 1970-1980-ті рр. Соціально-політичний розвиток країни.

 15. Сутність політики “Розрядки” в міжнародних відносинах та її результати.

 16. Політична криза травня-червня 1968 р. у Франції. Відставка Ш. Де Голля.

 17. Італія наприкінці ХХ та на початку ХХІ ст. Політика уряду Сільвео Берлусконі.

 18. Масові рухи соціального протесту в США у 1960-х рр.

 19. Фашистські режими в Іспанії, Португалії та Греції після Другої світової війни: загальна характеристика.

 20. Соціально-економічні кризи першої половини 1950-х рр. у Східній Європі: причини та уроки.

 21. Великобританія за часів консервативних урядів М. Тетчер та Дж. Мейджора.

 22. Особливості соціально-економічного і політичного розвитку країн Східної Європи у 1960-1980-х рр.

 23. Геополітичні зміни в світі наприкінці 1980-х – початку 1990-х рр. та загальні проблеми міжнародних відносин на межі ХХ і ХХІ ст.

 24. Внутрішня та зовнішня політика уряду Шарля де Голля у Франції (1958-1968 рр.).

 25. Радянсько-американські зустрічі на вищому рівні у другій половині 1980-х рр. та їх міжнародне значення.

 26. Економічний та політичний стан Франції у перші повоєнні роки. Четверта республіка у Франції.

 27. Політичний та соціально-економічний розвиток об’єднаної Німеччини наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Проблема “осі” та “весі”.

 28. Внутрішньополітичне положення і зовнішня політика США наприкінці 1960-х у 1970-х рр. Діяльність адміністрації Р. Ніксона.

 29. Велика Британія на сучасному етапі розвитку. Зовнішня та внутрішня політика лейбористського уряду Т.Блера та коаліційного Д.Камерона.

 30. Крах колоніальної системи після Другої світової війни: причини і наслідки.

 31. США за часів президентства Дж.Форда та Дж.Картера. Головні напрями зовнішньої та внутрішньої політики.

 32. Повоєнне мирне врегулювання в Європі та на Далекому Сході.

 33. Падіння фашистських режимів в Португалії та Іспанії в середині 1970-х рр.: загальне та особисте.

 34. Країни Східної Європи у післявоєнні роки. Становлення строю народної демократії (1945-1948 рр.) та перехід до форсованої індустріалізації.

 35. Внутришня політика адміністрації президента США Р.Рейгана. “Рейганоміка”.

 36. “План Маршала”: економічні, соціально-політичні й міжнародні аспекти.

 37. Соціально-політична та економічна криза в країнах Східної Європи наприкінці 1980-х рр. “Оксамитові революції”.

 38. Економічний та політичний стан Англії після Другої світової війни (1945-1952 рр.).

 39. Німецьке питання після Другої світової війни та процес об’єднання Німеччини наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр.

 40. Європейський Союз: історія створення та основні механізми функціонування.

 41. Італія в другій половині 1940-х на початку 1970-х рр. Політичний та соціально-економічний розвиток країни.

 42. Соціально-політичне і економічне положення західноєвропейських країн у перші післявоєнні роки.

 43. “Доктрина Трумена” та “Доктрина гнучкого реагування”: воєнно-політичні і стратегічні цілі.

 44. Соціально-економічна криза країн Заходу на початку ХХІ ст.: причини та особливості по країнах.

 45. Європейський Союзу на початку ХХІ ст. Антикризові заходи Німеччини (А.Меркель).