Характеристика студентки – практикантки Лоборчук М. В. Директор Ярмолинецького ЦРД________________ Резнічук...

Характеристика студентки – практикантки Лоборчук М. В. Директор Ярмолинецького ЦРД________________ Резнічук...

Характеристика студентки – практикантки Лоборчук М. В.             Директор Ярмолинецького ЦРД________________ Резнічук...

Характеристикастудентки – практикантки

Лоборчук М. В.

 

 Студентка групи ЗДО – 71 Лоборчук Маріна Володимирівна дійсно проходила логопедичнyпрактику при  Ярмолинецькому ЦРД на посаді логопеда з 20.01.2014р по 24.01.2014р.

Практику Маріна Володимирівна пройшла успішно. За час проходження педагогічної практики Маріна Володимирівна проявила себе як сумлінна людина. Були виявлені такі якості як педагогічнамайстерність, ерудиція, педагогічна тактовність, креативність. 
         
 Дружні відносини з дитячим колективом у Ярослави Ярославівни склалися одразу. Діти тягнуться до студентки. І помітно, що і Маріні Володимирівні подобається з ними працювати. 
        Під час проходження педагогічної практики було проведено ряд заходів: діагностичне дослідження, участь у педагогічній раді, після чого був зроблений ряд цінних висновків, які в подальшому стали в нагоді не тільки самій студентці, але і педагогічному колективу Ярмолинецького ЦРД.        Маріна Володимирівна постійно надавала допомогу в організації процесу навчання і виховання дошкільників, чітко і вчасно виконувала всі вказівки, постійно виявляла творчу ініціативу, завжди намагалася знайти новий підхід до поставленого завдання. 
      
 Студенткою було проведено ряд занять, як індивідуальних, так і групових. Студентка відповідально підійшла до підготовки до занять, провела їх на належному рівні, проаналізувала спільно з логопедом і вихователями результати роботи з дітьми з корекції мовлення. 
       Слід відзначити хорошу орієнтацію студентки в методиках, вміння застосовувати на практиці отримані в університеті знання. 

      

Робота студентки Маріна Володимирівнапри проходженні педагогічної практики оцінена на «відмінно».

          Директор Ярмолинецького ЦРД________________ Резнічук О. І

Логопед Ярмолинецького ЦРД ________________Туріца А. М.