Транспортні тарифи та обсяг вантажоперевезень

Якщо транспортні витрати несе покупець, під час визначення розміру замовлення потрібно враховувати і транспортні витрати. Як правило, чим більша партія постачання, тим нижчі витрати на транспортування одиниці вантажу. Тому за інших рівних умов підприємствам вигідні такі розміри постачань, що забезпечують економію транспортних витрат. Однак ці розміри можуть перевищувати економічний розмір замовлення, розрахований за форму­лою Уілсона. При цьому, якщо збільшується розмір замовлення, збільшується обсяг запасів, а отже, і витрати на їх утримання.

Для прийняття обґрунтованого рішення потрібно розрахувати сумарні витрати — з урахуванням і без урахування економії транспортних витрат — і порівняти результати.

Приклад

Розрахуємо вплив транспортних витрат на економічний обсяг замовлення на основі попереднього прикладу з додатковою умовою, що тариф на транспортування дрібної партії становитиме 1 грн. за одиницю вантажу, а тариф на транспортування великої партії — 0,7 грн. за одиницю вантажу, великою партією вважається 85 одиниць (табл. 3).

Таблиця 3

Вплив транспортних витрат на економічний обсяг замовлення

Витрати, грн. Обсяг замовлення, од.
На утримання запасів На подачу замовлень Транспортні витрати 75/2х560х0,2 = 4200 21х200=4200 75х1=75 85/2х560х0,2=4760 18х200=3600 85х0,7=59,5
Загальні витрати 8419,5

Отже, за розрахунками, другий варіант привабливіший.

Знижки з ціни залежно від обсягу закупівель.

Знижки з ціни залежно від обсягу закупівель розширюють формулу економічного розміру замовлення так само, як і знижки на транспортні тарифи, які визначаються обсягом вантажоперевезень. Включення знижок у базову модель ЕОQ зводиться до розрахунку сукупних витрат і відповідного економічного розміру замовлення для кожного обсягу (і ціни) закупівлі. Якщо за певного обсягу закупівлі знижка буде достатньою, щоб компенсувати зростання витрат на утримання запасів за винятком скорочення витрат на розміщен­ня замовлень, такий варіант, можливо, виявиться вигідним.

Приклад

Підприємство закуповує деталі за ціною 25 грн. за одиницю, річна потреба в деталях — 4800 шт., витрати на зберігання однієї деталі — 5 грн., витрати на організацію одного замовлення — 100 грн.

Знайдемо економічний обсяг замовлення:

Таким чином, економічний обсяг замовлення становитиме 439 деталей, а кількість замовлень на рік — 11 (4800/439). Врахуємо систему знижок (табл. 4).

Таблиця 4

Система знижок, які надає постачальник

Обсяг замовлення, од. Ціна за одиницю, грн.
0-500 25,0
500-1000 24,8
1000 і більше 24,7

Визначимо сумарні річні витрати (табл. 5).


Таблиця 5

Розрахунок сумарних річних витрат для різних обсягів замовлень

Витрати, грн. Обсяг замовлення, од.
На організацію замовлень 11х100=1100 4800/500х100=960 4800/1000х100=480
На зберігання одного замовлення 400х5=2000 500х5=2500 1000х5=5000
На придбання запасів для річної потреби 25х4800=120000 24,8х4800=119040 24,7х4800=118560
Загальні витрати

Отже, за розрахунками, найкращим буде другий варіант (обсяг замовлення — 500 од.), який забезпечує найменші річні сумарні витрати.

Задача № 7

Компанія "Інтеркомп’ютерсистема", яка займається продажем комп'ютерних комплектуючих, визначила, що розмір замовлення на комплектуючі не є оптимальним. Вам, як логістик-менеджеру, було доручено знайти оптимальний розмір замовлення. Після розрахунків визначено, що вартість одного замовлення становить 200 ум. од., річна потреба в комплектуючих — 1550 ум. од., а ціна одиниці комплектуючого виробу — 560 ум. од. Також було визначено, що вартість зберігання на складі дорівнює 20% від його закупівельної ціни.

Методичні вказівки:

І — витрати на зберігання одиниці запасу;

Q — розмір замо­влення;

Q* — оптимальний розмір замовлення;

S — потреба в товарно-матеріальних цінностях за певний період;

А — вартість подання одного замовлення.

Витрати (С) на зберігання запасів у певний період складаються з таких елементів:

1. Загальна вартість замовлень (вартість форм документації, витрати на розробку вимог поставки, на каталоги, на контроль за виконанням замовлення та ін.).

2. Ціна замовленого комплектуючого.

3. Вартість зберігання запасу.

Математично витрати можна подати так:

де Р— ціна одиниці замовленого комплектуючого

Величину витрат необхідно мінімізувати:

С > min

Диференціювання дає формулу розрахунку оптимального об­сягу замовлення (формулу Уілсона):

,

де Q* — оптимальний розмір замовлення;

А — вартість подання одного замовлення;

S — потреба в товарно-матеріальних цінностях;

І— витрати на зберігання одиниці запасу.