П Л А Н семінарського заняття № 18-19 з трудового права для студентів другого курсу юридичного факультету

П Л А Н семінарського заняття № 18-19 з трудового права для студентів другого курсу юридичного факультету

П Л А Н семінарського заняття № 18-19 з трудового права для студентів другого курсу юридичного факультету

П Л А Н

семінарського заняття № 18-19з трудового права

для студентів другого курсу юридичного факультету


ТЕМА. Правове регулювання часу відпочинку.


Заняття 1.

1. Поняття і види часу відпочинку за трудовим правом.

2. Перерва для відпочинку і харчування.

3. Вихідні, святкові і неробочі дні.

4. Поняття та види відпусток.

5. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням. Творча відпустка.


Розв’яжіть задачі № 366, 369, 370 (№ 365-392). (Трудове право України: збірник задач / І. М. Якушев, Н. І. Вознюк, Ю. В. Гресик, О. В. Старчук, Н. Ф. Чубоха. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 200 с.)


Заняття 2.

1. Щорічні відпустки та їх види.

2. Порядок надання щорічних відпусток.

3. Оплата відпусток.

4. Соціальні відпустки.

5. Відпустки без збереження заробітної плати.


Розв’яжіть задачі № 373, 379, 390 (№ 373-417). (Трудове право України: збірник задач / І. М. Якушев, Н. І. Вознюк, Ю. В. Гресик, О. В. Старчук, Н. Ф. Чубоха. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 200 с.)


Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс Законів про працю Української РСР від 10 грудня 1971 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 3. Про відпустки. Закон України від 15 листопада 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.

 4. Порядок надання щорічної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 16. – С. 73.

 5. Список виробництв, цехів, професій із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 48. – С. 22.

 6. Про порядок і умови надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 року № 250 // Збірник постанов уряду. – 1994. – № 8. – Ст. 22.

 7. Порядок застосування Списків виробництв, цехів, професій із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці. Затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30 січня 1998 року № 16 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 5. – С. 191.


Основна література:

 1. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак, С. М. Синчук, Т. М. Шевчук, І. М. Якушев; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2013. – 536 с.

 2. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. – 4-те вид., стер. – К.: Вікар, 2006. – 725 с .


Додаткова література:

 1. Гончарова Г., Жернаков В., Прилипко С. Спірні питання застосування ст. 26 Закону "Про відпустки" // Право України. – 1999. – № 9. – С. 43-47.

 2. Зубковський В. Компенсація за невикористану відпустку // Право України. – 1999. – № 2. – С. 103-104.


П Л А Н

семінарського заняття № 20з трудового права

для студентів другого курсу юридичного факультету


ТЕМА. Оплата праці.

1. Поняття оплати праці (заробітної плати). Структура заробітної плати.

2. Мінімальний розмір оплати праці.

3. Тарифна система оплати праці.

4. Регулювання оплати праці.

5. Права працівників на оплату праці та їх захист.

6. Форми і строки виплати заробітної плати.


Розв’яжіть задачі № 417, 418, 421 (№ 417-484). (Трудове право України: збірник задач / І. М. Якушев, Н. І. Вознюк, Ю. В. Гресик, О. В. Старчук, Н. Ф. Чубоха. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 200 с.)


Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс Законів про працю Української РСР від 10 грудня 1971 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 3. Про оплату праці. Закон України від 24 березня 1995 року N 108/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

 4. Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 134 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 7. – Ст. 278.

 5. Про практику застосування судами законодавства про оплату праці. Постанова Пленуму Верховного суду України № 13 від 24 грудня 1999 року.


Основна література:

 1. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак, С. М. Синчук, Т. М. Шевчук, І. М. Якушев; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2013. – 536 с.

 2. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. – 4-те вид., стер. – К.: Вікар, 2006. – 725 с .П Л А Н

семінарського заняття № 21з трудового права

для студентів другого курсу юридичного факультету


ТЕМА. Охорона праці.

1. Поняття охорони праці.

2. Правове регулювання охорони праці.

3. Гарантії прав громадян на охорону праці.

4. Права та обов’язки працівників і роботодавців з охорони праці.

5. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.


Розв’яжіть задачі № 488, 497, 505 (№ 485-507). (Трудове право України: збірник задач / І. М. Якушев, Н. І. Вознюк, Ю. В. Гресик, О. В. Старчук, Н. Ф. Чубоха. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 200 с.)


Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс Законів про працю Української РСР від 10 грудня 1971 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 3. Про охорону праці Закон України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.


Основна література:

 1. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак, С. М. Синчук, Т. М. Шевчук, І. М. Якушев; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2013. – 536 с.

 2. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. – 4-те вид., стер. – К.: Вікар, 2006. – 725 с .

 3. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.


Додаткова література:

 1. Шамшина І. Регулювання промислової безпеки і безпеки праці // Право України. – 1998. – № 8. – С. 108-110.


П Л А Н

семінарського заняття № 22з трудового права

для студентів другого курсу юридичного факультету


ТЕМА. Праця жінок. Праця неповнолітніх.

1. Гарантії трудових прав жінок.

2. Обмеження праці жінок.

3. Пільги вагітним жінкам та жінкам, які виховують дітей.

4. Гарантії праці жінок, які виховують дітей.

5. Особливості трудових відносин з неповнолітніми працівниками.


Розв’яжіть задачі № 510, 515, 521 (№ 508-522). (Трудове право України: збірник задач / І. М. Якушев, Н. І. Вознюк, Ю. В. Гресик, О. В. Старчук, Н. Ф. Чубоха. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 200 с.)


Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс Законів про працю Української РСР від 10 грудня 1971 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 3. Декларація про загальні засади державної політики України стосовно сім'ї та жінок. Схвалено Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1999 року № 475-XIV

 4. Про охорону праці Закон України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.

 5. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. Закон України в редакції Закону № 1613-III від 23.03.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 16. – Ст. 167.

 6. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 8 вересня 2005 року № 2866-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 52. – Ст. 561.

 7. Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 р. № 256. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 р. за N 51/260.

 8. Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я № 46 від 31 березня 1994 року.

 9. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками. Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 р. № 241,

 10. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.03.96 р. № 59

Основна література:

 1. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак, С. М. Синчук, Т. М. Шевчук, І. М. Якушев; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2013. – 536 с.

 2. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. – 4-те вид., стер. – К.: Вікар, 2006. – 725 с .

 3. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.

Додаткова література:

 1. Головченко В. Права жінок в Україні: під кутом зору міжнародно–правових стандартів // Право України. – 1999. – № 7. – С. 38-41.

 2. Реус Є. Вікові межі працездатності неповнолітніх: адаптація українського законодавства до міжнародних угод // Право України. – 1998. – № 5. – С. 73-75.

 3. Реус О. Особливості укладення трудового договору з неповнолітніми // Право України. – 1998. – № 9. – С. 69-71.

 4. Свистельников М. Праця дітей, які не досягли 16-річного віку, потребує правового врегулювання // Право України. – 1998. – № 4. – С. 88.

 5. Свистельников М. Регулювання навчання підлітків на виробництві // Право України. – 1998. – № 11. – С. 146-148.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 4


П Л А Н

семінарського заняття № 23з трудового права

для студентів другого курсу юридичного факультету


ТЕМА. Дисципліна праці.

1. Поняття дисципліни праці і методи її забезпечення.

2. Внутрішній трудовий розпорядок.

3. Заохочення за успіхи в роботі.

4. Дисциплінарна відповідальність.


Розв’яжіть задачі № 524, 526, 531 (№ 523-567). (Трудове право України: збірник задач / І. М. Якушев, Н. І. Вознюк, Ю. В. Гресик, О. В. Старчук, Н. Ф. Чубоха. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 200 с.)


Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс Законів про працю Української РСР від 10 грудня 1971 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 3. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ і організацій, затверджені Постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань за погодженням з ВЦРПС від 20 липня 1984 року № 213 // Бюллетень Госкомтруда СССР. – 1984. – № 11.

 4. Про державну службу. Закон України від 16 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490

 5. Дисциплінарний статут прокуратури України. Затверджено Постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 4. – Ст. 15.

 6. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту. Затверджено Постановою Кабінет Міністрів України від 26 січня 1993 року № 55 за погодженнням з Радою профспілки залізничників і транспортних будівельників України // ЗП України. – 1993. – № 4-5. – Ст. 71.

 7. Статут про дисципліну працівників зв'язку. Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. № 877 // ЗП України. – 1996. – № 15. – Ст. 420.

 8. Про трудові книжки працівників. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 301 // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. - К.: Юрінком Інтер, 2000.

 9. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях. Затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції Укараїни, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. - К.: Юрінком Інтер, 2000.

 10. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. № 9 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1995. - № 1. - С. 375-387.


Основна література:

 1. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак, С. М. Синчук, Т. М. Шевчук, І. М. Якушев; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2013. – 536 с.

 2. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. – 4-те вид., стер. – К.: Вікар, 2006. – 725 с .

 3. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.


Додаткова література:

 1. Бушченко П., Венедиктов В. Поняття "систематичне порушення трудових обов’язків": розбіжності в теорії та практиці // Радянське право. – 1990. – № 9.

 2. Венедиктов В.С. Юридическая отверственность по советскому трудовому праву. – К.: Вища школа, 1989.


П Л А Н

семінарського заняття № 24-25з трудового права

для студентів другого курсу юридичного факультету


ТЕМА. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору.


Заняття 1.

1. Поняття, види та умовинастання матеріальної відповідальності.

2. Матеріальна відповідальність працівниківта її ознаки.

3. Визначення розміру заподіяної підприємству, установі, організації шкоди. Поняття прямої дійсної шкоди.

4. Матеріальна відповідальність при заподіянні шкоди кількома працівниками. Солідарна матеріальна відповідальність.

5. Обмежена матеріальна відповідальність.


Розв’яжіть задачі № 569, 573, 586 (№ 568-654). (Трудове право України: збірник задач / І. М. Якушев, Н. І. Вознюк, Ю. В. Гресик, О. В. Старчук, Н. Ф. Чубоха. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 200 с.)


Заняття 2.

1. Матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної працівниками.

2. Письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності.

3. Відповідальність за шкоду, завдану не при виконанні трудових обов'язків.

4. Матеріальна відповідальність службових осіб, винних у незаконному звільненні або переведенні працівників на іншу роботу.

5. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.

6. Порядок покриття шкоди працівником.

7. Матеріальна відповідальність роботодавця.


Розв’яжіть задачі № 608, 616, 617 (№ 568-654). (Трудове право України: збірник задач / І. М. Якушев, Н. І. Вознюк, Ю. В. Гресик, О. В. Старчук, Н. Ф. Чубоха. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 200 с.)


Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс Законів про працю Української РСР від 10 грудня 1971 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 3. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. № 203 // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. - К.: Юрінком Інтер, 2000.

 4. Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170 "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору" // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. - К.: Юрінком Інтер, 2000.

 5. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємтсв, установ і організацій. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 245 // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. - К.: Юрінком Інтер, 2000.

 6. Прелік посад і робіт, що заміщуються або що виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі виробництва затверджено Постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 28 грудня 1977 р. № 447/24 // Бюллетень Госкомтруда СССР. – 1978. – № 4.

 7. Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність. Затверджено наказом Міністерства праці України № 43 від 12.05.96 // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. - К.: Юрінком Інтер, 2000.

 8. Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність. Затверджено наказом Мінпраці України № 43 від 12.05.96 // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. - К.: Юрінком Інтер, 2000.

 9. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р. № 43 // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. - К.: Юрінком Інтер, 2000.

 10. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. № 9 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1995. - № 1. - С. 375-387.

 11. Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.92 № 14 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України № 3 від 28.03.97 та № 12 від 03.12.97) // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. - К.: Юрінком Інтер, 2000.

 12. Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 31.03.89 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду № 13 від 25.12.92 та № 12 від 03.12.97) // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. - К.: Юрінком Інтер, 2000.


Основна література:

 1. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак, С. М. Синчук, Т. М. Шевчук, І. М. Якушев; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2013. – 536 с.

 2. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. – 4-те вид., стер. – К.: Вікар, 2006. – 725 с .

 3. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.


Додаткова література:

 1. Баранюк Ю. Особливості змісту трудових контрактів // Право України. - 1998. - № 9. - С. 74-78.

 2. Невалінний М. Критерії визначення моральної шкоди у зв'язку з трудовим каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я // Право України. – 1996. – № 4. – С. 49-50.

 3. Плаксін В. Відшкодування моральної шкоди за трудовим правом // Право України. – 1995. – № 2. – С. 14-16.

 4. Хуторян Н. Вдосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності працівника перед наймачем // Право України. – 1993. – №№ 5-6. – С. 29-32.

 5. Хуторян Н. Матеріальна відповідальність власника перед працівником // Право України. – 1993. – № 3. – С. 21-23.П Л А Н

семінарського заняття № 26з трудового права

для студентів другого курсу юридичного факультету


ТЕМА: Індивідуальні трудові спори.

 1. Поняття і причини виникнення індивідуальних трудових спорів. Органи, уповноважені розглядати індивідуальні трудові спори.

 2. Підвідомчість трудових спорів комісії по трудових спорах (КТС).

 3. Розгляд індивідуальних трудових спорів в районних (міських) судах.

 4. Поновлення на роботі працівників і матеріальна відповідальність службових осіб за незаконне їх звільнення.


Розв’яжіть задачі № 656, 672, 675 (№ 655-675). (Трудове право України: збірник задач / І. М. Якушев, Н. І. Вознюк, Ю. В. Гресик, О. В. Старчук, Н. Ф. Чубоха. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 200 с.)


Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс Законів про працю Української РСР від 10 грудня 1971 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 3. Про практику застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9 // Юридичний вісник України. – 1996. - № 48.

 4. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. – К., 1995. – С. 373; Вісник Верховного Суду України. – 1998. - № 3.


Основна література:

 1. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак, С. М. Синчук, Т. М. Шевчук, І. М. Якушев; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2013. – 536 с.

 2. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. – 4-те вид., стер. – К.: Вікар, 2006. – 725 с .

 3. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.


Додаткова література:

 1. Венедиктов В.С. Юридическая ответственность по советскому трудовому праву. - К.: Вища школа, 1989.

 2. Глянцев В. Спорные вопросы рассмотрения дел, связаных с переводом и перемещением работников // Советская юстиция. - 1989. - № 18.

 3. Гончарова Г.С. Переводы и перемещения в судебной практике. - Харьков. 1982.

 4. Давиденко Г.І. Розгляд судами спорів, пов'язаних з укладенням, зміною і припиненням трудового договору // Вісник Верховного Суду України. – 1997. - №. – 3. – С. 35-36.

 5. Сыроватская Л.А. Ответственность за нарушение трудового законодательства. –М.: Юрид. лит., 1990. – 176 с.

 6. Чеберяк П. Застосування судами законодавства про матеріальну відповідальність // Радянське право. - 1990. - № 3.

 7. Чанишева Г., Фадєєнко А. Розгляд судами справ у спорах, що виникають з трудових правовідносин: окремі питання // Право України. – 1998. - № 8. – С. 58-63.П Л А Н

семінарського заняття № 27з трудового права

для студентів другого курсу юридичного факультету


ТЕМА: Колективні трудові спори.

 1. Поняття і предмет колективного трудового спору.

 2. Розгляд колективного трудового спору в примирній комісії і трудовому арбітражі.

 3. Правове регулювання проведення страйків: оголошення страйку, правові наслідки визнання страйку незаконним.


Розв’яжіть задачі № 692, 697, 698 (№ 676-700). (Трудове право України: збірник задач / І. М. Якушев, Н. І. Вознюк, Ю. В. Гресик, О. В. Старчук, Н. Ф. Чубоха. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 200 с.)


Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс Законів про працю Української РСР від 10 грудня 1971 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 3. Про порядок вирішення колективних струдових спорів (конфліктів): Закон України від 3 березня 1998 року № 137/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 34. - Ст. 227.


Основна література:

 1. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак, С. М. Синчук, Т. М. Шевчук, І. М. Якушев; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2013. – 536 с.

 2. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. – 4-те вид., стер. – К.: Вікар, 2006. – 725 с .

 3. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.
П Л А Н

семінарського заняття № 28з трудового права

для студентів другого курсу юридичного факультету


ТЕМА. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю.

1. Поняття і основні види нагляду і контролю.

2. Органи нагляду і контролю. Їх компетенція.

3. Відповідальність за порушення законодавства про працю і правил з охорони праці.Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Кодекс Законів про працю Української РСР від 10 грудня 1971 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

 3. Декларація про загальні засади державної політики України стосовно сім'ї та жінок. Схвалено Постановою Верховної Ради України від 5 березня 1999 року № 475-XIV

 4. Довгострокова програма поліпшення становища жінок, сім’ї, охорони материнства і дитинства. Схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 1992 р. № 431

 5. Про охорону праці Закон України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.


Основна література:

 1. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак, С. М. Синчук, Т. М. Шевчук, І. М. Якушев; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2013. – 536 с.

 2. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. – 4-те вид., стер. – К.: Вікар, 2006. – 725 с .

 3. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.П Л А Н

семінарського заняття № 29з трудового права

для студентів другого курсу юридичного факультету


ТЕМА. Міжнародно-правове регулювання праці.

 1. Поняття міжнародно-правового регулювання праці, його суб’єкти.

 2. Форми міжнародно-правового регулювання праці. Конвенції та рекомендації МОП.

 3. Основні права людини в сфері праці.

 4. Зайнятість і працевлаштування.

 5. Праця громадян України за кордоном.


Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Міжнародна хартія прав людини. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. / Упорядник Ю.К. Качуренко. - К.: Наук. думка, 1992.

 3. Кодекс Законів про працю Української РСР від 10 грудня 1971 р. (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.


Основна література:

 1. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, З. Я. Козак, С. М. Синчук, Т. М. Шевчук, І. М. Якушев; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре", 2013. – 536 с.

 2. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. – 4-те вид., стер. – К.: Вікар, 2006. – 725 с .

 3. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.


Додаткова література:

 1. Поляков Б. Міркування про шляхи вдосконалення трудового законодавства //Право УкраЇни. - 1992. - № 3. - С. 22-24.