Перелік запитань до модульного контролю з дисципліни “Будівельні конструкції Основи і фундаменти” студентів спеціальності...

Перелік запитань до модульного контролю з дисципліни “Будівельні конструкції Основи і фундаменти” студентів спеціальності...

Перелік запитань до модульного контролю з дисципліни “Будівельні конструкції Основи і фундаменти” студентів спеціальності...

Перелік запитань до модульного контролю з дисципліни

БудівельніконструкціїОсновиіфундаментистудентівспеціальностіТБКВМ(4курс)

 1. Механіка ґрунтів. Основи і фундаменти. Мета дисциплін. Що вивчають.

 2. Поняття грунт. Складові компоненти ґрунту.

 3. Скельні ґрунти. Класифікація. Границя міцності на одновісний стиск.

 4. Класифікація дисперсних ґрунтів. Основні мінерали, що складають дисперсні ґрунти.

 5. Глинисті ґрунти. Види і стани. Мінерали, що складають глинистий грунт.

 6. Фізико-механічні характеристики ґрунту. Основні та похідні.

 7. Щільність ґрунту. Щільність частинок ґрунту. Лабораторні методи визначення щільності.

 8. Вологість ґрунту. Коефіцієнт водонасичення. Лабораторні методи визначення вологості ґрунту.

 9. Гранулометричний склад піщаних ґрунтів. Метод визначення гранулометричного складу піщаних ґрунтів у лабораторних умовах.

 10. Поділ піщаних ґрунтів по крупності. Поділ піщаних ґрунтів по неоднорідності.

 11. Крива неоднорідності піщаного ґрунту.

 12. Коефіцієнт пористості. Поділ піщаних ґрунтів по щільності.

 13. Визначення вологості глинистого ґрунту на межі пластичності в лабораторних умовах.

 14. Визначення вологості глинистого ґрунту на межі текучості в лабораторних умовах.

 15. Механічні властивості ґрунтів. Стисливість ґрунту.

 16. Визначення деформаційних показників ґрунтів. Коефіцієнт стисливості. Модуль деформації.

 17. Штампові випробування ґрунтів.

 18. Міцність ґрунту. Закон опору ґрунтів зрушенню (зсуву). Закон Кулона.

 19. Закон фільтрації води у ґрунті (закон Дарсі).

 20. Визначення коефіцієнта фільтрації піску в лабораторних умовах.

 21. Фази напружено-деформованого стану у ґрунті.

 22. Нейтральні та ефективні напруження у ґрунті.

 23. Визначення напружено-деформованого стану у ґрунті від дії зосередженої сили та декількох сил прикладених на поверхні.

 24. Визначення напружено-деформованого стану у ґрунті від власної ваги ґрунту.

 25. Поняття фундамент та основа. Види основ.

 26. Загальна класифікація фундаментів.

 27. Загальні принципи проектування фундаментів. Груп граничних станів, що враховуються при проектуванні фундаментів.

 28. Вихідні дані для проектування фундаментів.

 29. Класифікація фундаментів неглибокого закладання за матеріалом та типом.

 30. Послідовність проектування фундаментів неглибокого закладання.

 31. Визначення глибини закладання фундаментів неглибокого закладання. Основні фактори, що впливають на вибір глибини закладання фундаментів.

 32. Розрахунок стрічкового фундаменту неглибокого закладання. Послідовність. Перевірки.

 33. Жорсткі і гнучкі фундаменти. Відмінності. Особливості армування.

 34. Класифікація пальових фундаментів за технологією виготовлення.

 35. Класифікація пальових фундаментів за схемою роботи у ґрунті.

 36. Типові розміри паль різних видів.

 37. Методи визначення несучої здатності паль.

 38. Визначення несучої здатності паль за формулами ДБН.

 39. Визначення несучої здатності паль за статичним зондуванням.

 40. Визначення несучої здатності паль за статичним випробуванням.

 41. Визначення кроку і кількості паль у фундаменті.

 42. Типові схеми розміщення паль у фундаменті. Мінімальні відстані між палями.

 43. Методи визначення осідання фундаментів.

 44. Основні припущення методу пошарового підсумування.

 45. Послідовність визначення осідання фундаменту методом пошарового підсумування.

 46. Побудова епюри природних напружень у ґрунті.

 47. Визначення додаткових напружень на підошві фундаменту.

 48. Побудова епюри додаткових напружень у ґрунті.

 49. Умова обмеження стисненої товщі ґрунту.

 50. Особливості будівництва і експлуатації фундаментів на просідаючих ґрунтах.

 51. Особливості будівництва і експлуатації фундаментів на набухаючих ґрунтах.

 52. Особливості будівництва і експлуатації фундаментів на водо насичених та біогенних ґрунтах.

 53. Особливості будівництва і експлуатації фундаментів на елювіальних ґрунтах.

 54. Особливості будівництва і експлуатації фундаментів на насипних ґрунтах.

 55. Особливості будівництва і експлуатації фундаментів на намивних ґрунтах.

 56. Особливості будівництва і експлуатації фундаментів на підтоплюваних територіях.

 57. Особливості будівництва і експлуатації фундаментів на підроблюваних територіях.

 58. Особливості будівництва і експлуатації фундаментів на зсувонебезпечних територіях.

 59. Особливості будівництва і експлуатації фундаментів в сейсмічних зонах.

 60. Особливості будівництва і експлуатації фундаментів в умовах техногенного впливу.

 61. Основні принципи проектування фундаментів в особливих інженерно-геологічних умовах.

 62. Проектування пальових фундаментів на просідаючих ґрунтах.

 63. Схили. Стійкість схилів. Поверхня ковзання. Коефіцієнт стійкості.

 64. Основні причини втрати стійкості схилів.

 65. Методи визначення стійкості схилів. Метод круглоциліндричної поверхні.

 66. Методи підвищення стійкості схилів.

 67. Підпірни стіни. Види. Схема розрахунку. Активний і пасивний тиск ґрунту.

 68. Види фундаментів глибокого закладання.

 69. Схема влаштування опускного колодязя.

 70. Схема влаштування стіни у ґрунті.

 71. Обстеження фундаментів. Основні види робіт.

 72. Типові схеми підсилення фундаментів неглибокого закладання.