Грошова оцінка земель сільськогосподарських підприємств

Грошова оцінка земель колективних сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств ( долі – сільськогосподарські підприємства) , обчислюється за формулою 3:

Гоз = Рзрд · Ц · Тк. (3)

До уточнення меж і площ сільськогосподарських підприємств, тобто до передачі земель у колективну власність, здійснюється попередня грошова оцінка земель в межах землекористування на момент оцінки.

Диференціальний рентний доход на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в сільськогосподарських підприємствах обчислюється за формулою:

Рдрд(п) = Рдрд(р) · Рд(п) : Рд(р), (4)

де: Рдрд(п) – диференціальний рентний доход з 1 га орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по сільськогосподарському підприємству (п), ц;

Рдрд – диференціальний рентний доход з 1 га орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по адміністративному району (р), ц;

Рд(п) – диференціальний рентний доход за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь по сільськогосподарському підприємству (п), грн.;

Рд(р) – диференціальний рентний доход за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за оцінкою по адміністративному району (р), грн.

У разі відсутності економічної оцінки орних земель по виробництву зернових культур у розрахунках використовуються показники економічної оцінки ріллі в цілому.

В сільськогосподарських підприємствах, де проводиться економічна оцінка окремо меліорованих і не меліорованих земель в розрахунках використовуються зведені показники оцінки земель під зерновими культурами в цілому.

Диференціальний рентний доход на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в сільськогосподарських підприємствах після уточнення меж і площ земель , переданих у колективну власність обчислюється на підставі нової експлікації агровиробничих груп ґрунтів підприємства за допомогою шкал економічної оцінки земель за формулою:

Рд(п) = ∑ (Рд агр · Пагр) : ∑ Пагр, (5)

де: Рд(п) - диференціальний рентний доход за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь по сільськогосподасрському підприємству (п), грн.;

Рдагр – диференціальний рентний доход за шкалами економічної оцінки по виробництву зернових культур на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по агровиробничих групах грунтів, грн.;

Пагр – площа агровиробничих груп грунтів по відповідних угіддях, га;

До диференціального рентного доходу з 1 га орних земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами, обчисленого в сільськогосподарських підприємствах, додається абсолютний рентний доход ( постійна величина, встановлена по Україні на 1 га угідь – 1,6 ц).

Загальна грошова оцінка земель сільськогосподарського підприємства обчислюється виходячи з грошової оцінки 1 га відповідних угідь і їх площ у межах його землекористування.

Завдання

Задача 1. Провести грошову оцінку 1 га ріллі по сільськогосподарському підприємству за даними:

- диференціальний рентний доход з 1 га орних земель по підприємству за економічною оцінкою окремих земель по виробництву зернових культур - 393,3 грн.;

- диференціальний рентний доход з 1 га орних земель по адміністративному району - 9,41 ц;

- диференціальний рентний доход з 1 га орних земель по адміністративному району за економічною оцінкою орних земель по виробництву зернових культур 443,6 грн.;

- ціна 1 ц зерна на час розрахунку - 12,5 грн.

Відповідь: 4100,25грн.

Задача 2. Провести грошову оцінку 1 га землі під багаторічними насадженнями по сільськогосподарському підприємству за даними:

- диференціальний рентний доход з 1 га земель під багаторічними насадженнями за економічною оцінкою земель по виробництву зернових культур – 629,0 грн.;

- диференціальний рентний доход з 1 га земель під багаторічними насадженнями по адміністративному району – 11,65 ц;

- диференціальний рентний доход з 1 га земель під багаторічними насадженнями по адміністративному району за економічною оцінкою орних земель по виробництву зернових культур – 548,8 грн.;

- ціна 1 ц зерна на час розрахунку – 12,5 грн.

Відповідь: 6166,88 грн.

Задача 3. Провести грошову оцінку 1 га землі під природними сіножатями по сільськогосподарському підприємству за даними:

- диференціальний рентний доход з 1 га земель під природними сіножатями за економічною оцінкою орних земель по виробництву зернових культур – 28,5 грн.;

- диференціальний рентний доход з 1 га земель під природними сіножатями по адміністративному району 1,8 ц;

- диференціальний рентний доход з 1 га земель під природними сіножатями по адміністративному району за економічною оцінкою орних земель по виробництву зернових культур – 84,9 грн.;

- ціна 1 ц зерна на час розрахунку 12,5 грн.

Відповідь: 907,5 грн.

Задача 5. Провести грошову оцінку 1 га землі під природними пасовищами по сільськогосподарському підприємству за даними:

- диференціальний рентний доход з 1 га земель під природними пасовищами за економічною оцінкою орних земель по виробництву зернових культутр – 12,6 грн.;

- диференціальний рентний доход з 1 га земель під природними пасовищами по адміністративному району – 0,57 ц;

- диференціальний рентний доход з 1 га земель під природними пасовищами по адміністративному за економічною оцінкою орних земель по виробництву зернових культур 26,8 грн.;

- ціна 1 ц зерна на час розрахунку – 12,5 грн.

Відповідь: 771,38 грн.