Грошова оцінка земель по Україні

Для грошової оцінки земель по Україні розраховується диференціальний рентний доход з орних земель, ц:

Рдрд = ( У · Ц - З - З · Кнр) / Ц, (1)

де: Рдрд – диференціальний рентний доход з 1 га орних земель, ц;

У – урожайність зернових з 1 га, ц;

Ц – ціна реалізації 1ц зерна, грн.;

З – виробничи витрати на 1 га, грн.;

Кнр – коефіцієнт норми рентабельності.

Крім диференціального рентного доходу (Рдрд) в сільському господарстві за умов використання гірших земель створюється абсолютний рентний доход (Рард), який додається до диференціального рентного доходу і отримуємо загальний рентний доход:

Рзрд=Рдрд + Рард, Рард = 1,6 ц для озимої пшениці.

Диференціальний рентний доход з 1 га земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами розраховується на основі співвідношень диференціального рентного доходу цих угідь і рентного доходу на орних землях за економічною оцінкою по виробництву зернових культур:

Рдрд(б)(с)(п)=Рдрд · Рд(б)(с)(п) / Рд, (2)

де:

Рдрд(б)(с)(п) – диференціальний рентний доход з 1 га земель під багаторічними насадженнями (б), природними сіножатям(с) і пасовищами(п), ц;

Рдрд – диференціальний рентний доход з 1 га орних земель, ц;

Рд(б)(с)(п) – диференціальний рентний доход з 1 га земель під багаторичними насадженнями (б), природними сіножатями (с) і пасовищами (п) за економічною оцінкою земель, грн;

Рд – диференціальний рентний доход з 1 га орних земель за економічною оцінкою по виробництву зернових культур, грн.

Грошова оцінка 1 га орних земель, земель під багаторичними насадженнями, природними пасовищами, сіножатями визначається як добуток річного рентного доходу за економічною оцінкою по виробництву зернових культур, ціни на зерно і терміну його капіталізації:

Гоз = Рзрд · Ц · Тк, (3)

де:

Гоз – грошова оцінка 1 га орних земель, земель під багаторичними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по Україні, грн.;

Рзрд – загальний рентний доход на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по Україні, ц;

Ц – ціна 1 ц зерна, грн.;

Тк – термін капіталізації рентного доходу (в роках), який встановлюється на рівні 33 роки.

Завдання

Обчислити грошову оцінку 1 га орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по Україні.

Для розрахунку диференціального рентного доходу з 1 га орних земель України використовуються такі вихідні дані:

- середньорічна урожайність зернових з 1 га за останні п’ять років – 31,5 ц/га;

- середньорічна ціна реалізації 1 ц зерна за останні п’ять років – 17 грн.;

- середньорічні виробничі витрати на 1 га вирощування зерна за останні п’ять років – 300грн.;

- коефіцієнт норми рентабельності – 0,35.

Для розрахунку рентного доходу з 1 га земель відповідних угідь використовуються такі дані:

- диференціальний рентний дохід з 1 га земель під багаторічними насадженнями (б), природними сіножатями(с) і пасовищами (п), який згідно з економічною оцінкою земель складає відповідно 1563,9 грн.; 136,5 грн.; 55,7 грн.;

- диференціальний рентний дохід з 1 га орних земель згідно з економічною оцінкою земель по зернових культурах склав 348,7 грн.;

- ціна 1 ц зерна на час розрахунку – 12,5 грн.

Відповідь: Грошова оцінка 1 га орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по Україні становить: 3712,5 грн.; 14350,9 грн.; 1856,25 грн.; 1146,75 грн.

Грошова оцінка земель по АР Крим, областях та адміністративних районах

На підставі матеріалів економічної оцінки земель розраховується диференціальний рентний доход на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в АР Крим, областях і адміністративних районах за формулою:

Рдрд(р)=Рдрд(у) · Рд(р) / Рд(у), (4)

де:

Рдрд(р) – диференціальний рентний доход з 1 га орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними пасовищами і сіножатями по регіону ( АР Крим, областях, адміністративних районах), ц;

Рдрд(у) – диференціальний рентний доход з 1 га орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по Україні, ц;

Рд(р) – диференціальний рентний доход за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь по відповідному регіону ( АР Крим,областях, адмін,районах), грн.;

Рд(у) – диференціальний рентний доход за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь по Україні, грн.;

В регіонах, де проведено економічну оцінку окремо меліорованих і не меліорованих земель в розрахунках використовуються зведені показники оцінки земель під зерновими культурами в цілому.

До диференціального рентного доходу Рдрд по АР Крим, областях, адмініністративних районах з 1 га орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами, визначеного за формулою 4, додається абсолютний рентний доход, що становитиме загальний рентний доход (Рзрд).

Грошова оцінка 1 га орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по АР Крим, областях, адміністративних районах визначається за формулою :

Гоз = Рзрд · Ц · Тк, (3)

Завдання

Згідно методичних вказівок та орієнтуючись на вище наведені задачі обчислити грошову оцінку 1 га ріллі, багаторічних насаджень, природних сіножатей, природних пасовищ по області.

Для розрахунку рентного доходу з 1 га земель відповідних угідь по області використовуються такі вихідні дані:

- диференціальний рентний доход з 1 га орних земель, земель під багаторічними насадженнями (б), природними сіножатями (с), природними пасовищами (п) по області, який згідно з економічною оцінкою земель складає відповідно 345,9 грн.; 2039,8 грн.; 177,7 грн.; 90,4 грн.

Відповідь: Грошова оцінка 1 га ріллі, багаторічних насаджень, природних сіножатей, природних пасовищ по області становить: 3687,75 грн.; 18513 грн.; 2219,25 грн.; 1452 грн.