Гріненко О.О. / Правовий статус консула привиконання нотаріальної функції. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. - С

2. Євтушенко О.І. / Цивільний процес: Проблеми та перспективи. - К.: Видавець Фурса С.Я.:КНТ, - с.

3. Кисіль В.І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації. – 2-е доповн. і перероб. Вид. – К.: Україна, 2005.

4. Медведев И.Г. Международная действительность юридических документов в нотариальном производстве // Международное частное право и нотариальная деятельность / Медведев И.Г. – 2-е изд. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – С. 71 – 99.

5. Международное частное право. Учебник. / под ред. Г.К.Дмитриевой. – ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2001.

6. Миронов А.Н. Нотариат: учебное пособие. — М.: Форум, 2008. — 208 с.

8. Перетерский И.С. Очерки международного частного права РСФСР. – М.: Гос. изд-во, 1925. – С. 28.

9. Сумин А.М. Правовое регулирование нотариата в Германии // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. — 1998. — № 1. — С. 113.

10. Тихомиров Ю.А. Применение иностраного права в практике российских судов.- В кн..: Международное часное право. Современная практика.- М., 2000.- С. 31-32.

11. Фурса С.Я., Філіп’єв А.О. Застосування національного та іноземного права при розгляді цивільних справ у суді //Міжнародний цивільний процес України: Навчальний посібник / За ред. С.Я. Фурси. - К.: Вид-ць Фурса С.Я, 2010. - 328 с.

12. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Нотаріат в Україні. Теорія і практика: Навч.посібник. - К.: А.С.К., 2001. - 976 с.

13. Черемных Г.Г., Черемных И.Г. Нотариальное право РФ: учебное пособие. — М.: Юридическая литература, 2008.

14. Денисова Е.Э. Нотариат в РФ: учебник. — М.: ТК «Велби»; Проспект, 2008.

Питання для обговорення:

1. Значення та загальні умови оформлення нотаріусом України документів для дії за кордоном.

2. Порядок визнання та виконання іноземних нотаріальних актів на території України.

3. Актуальні проблеми визнання та виконання іноземних нотаріальних актів у договорах про правову допомогу.

4. Теорія і практика консульської легалізація нотаріальних документів.

5. Спрощеної форми легалізації нотаріальних актів для дії за кордоном: проблеми теорії та практики.

6. Аналіз Гаазької конвенція, що скасовує вимогу іноземних офіційних документів (1961р.).

7. Доктринальні визначення поняття “екзекватура” як способу надання нотаріальним документам виконавчої сили на території іноземних держав.

8. Поняття та значення легалізації в нотаріальній практиці.

9. Процедура проставлення апостиля за законодавством України.

10. Поняття та значення офіційних документів в нотаріальному процесі.

11. Випадки прийняття нотаріусом документів без їх легалізації.

12. Порядок зносин нотаріусів з іноземними органами юстиції за законодавством України.

13. На якій мові складаються нотаріусом документи для дії їх за кордоном.

14. Назвіть джерела іноземного права, які регулюють нотаріат.

15. Визначте особливості застосування нотаріусом норм іноземного права.

16. Які вимоги пред’являються до документів для дії за кордоном: порівняльний аспект Україна - Іспанія.

17. Як відбувається прийняття нотаріусами документів, складених за кордоном?

18. Як забезпечити докази, які необхідні для ведення справи в органах іноземних держав?

Ситуаційні задачі.

Задача № 1

Подружжя України виявило бажання придбати будинок в Португалії. Не маючи змоги поїхати на укладення договору купівлі-продажу будинку у Португалію, вони звернулися до нотаріуса в Україні для посвідчення довіреності на представництва їх інтересів щодо цього правочину за кордоном представника іноземної компанії «Нерухомість Португалії».

Які дії нотаріуса? Чи повинен нотаріус для посвідчення такої довіреності застосовувати норми іноземного законодавства?

Задача № 2.

Громадянин Сергун П. помер у Києві, за місцем свого проживання, залишивши п’ятьох дітей. До спадкового майна належить рухоме та нерухоме майно в м. Києві. Неповнолітня дочка Ніна проживає в Києві, а четверо інших спадкоємців: Олексій — в США, Петро — в Ізраїлі, Василь — у Москві, Наталя працює в Консульстві України у Німеччині.

Хто в інтересах неповнолітньої дочки здійснюватиме спадкові права? Які вимоги пред'являються до легалізації довіреностей, виданих спадкоємцями для представництва їх інтересів в процесі отримання спадщини?

Задача № 3.

Громадянин України має бажання придбати квартиру в Карлових Варах.

Проте він не може самостійно поїхати в Чехію для укладення правочину у чеського нотаріуса. З цією метою він надав довіреність своїй дружині.