Күнтізбелік-тақырыптық жоспар. Пән бойынша студенттерге арналған оқу бағдарламасы

Пән бойынша студенттерге арналған оқу бағдарламасы

(Syllabus)

Пән атауы: Қазақ тілі

Мамандығы: 1 курстың (4 ж.о., орыс бөлімдері) барлық мамандықтары үшін

5В050900 - Қаржы, 5В050800-Есеп және аудит, 5В050600-Экономика, 5В050700-Менеджмент, 5В051000-МжЖБ, 5В051100-Маркетинг, 5В051300-Әлемдік экономика, 5В051900-ЕҰжН, 5В020200-ХҚ, 5В090800-Бағалау, 5В051200-Статистика, 5В060800-Экология, 5В070300-АЖ, 5В070400-ЕТиБҚ, 5В073200-СМжС, 5В030400-КІ, 5В090200-Туризм, 5В090400-ӘМҚ, 5В0905

Пәннің коды: К(R) ҮА1104

Оқыту түрі
Күндізгі оқыту
Барлық кредит саны
Курс
Семестр 1,2
Емтихан (семестр)
Лекция (сағат)
Барлығы, соның ішінде (сағат)
Практикалық (семинар) сабақтары (сағат)
Лабораториялық сабақтар (сағат)
СОӨЖ (сағат)
СӨЖ (сағат)

Алматы 2013

1 .Оқытушы туралы мәлімет: ф.ғ.к.,доцент Р.Қ.Жұмағазина
2. Байланыс ақпарат «Қазақ және орыс тілдері» кафедрасы. Жұмыс телефоны: 276-26-26
3. Пән пререквизиті: Орта мектеп бағдарламалары көлеміндегі «Практикалық қазақ; тілі» пәні.
4. Пән постреквизиті: «Кәсіби қазақ тілі», «Іскери-ресми қазақ тілі» пәндері.
5. Пәнге сипаттама: Қазақ тілі курсы мектептегі қазақ тілі пәнінің логикалық жалғасы болып саналады. Басты ерекшелігі – курс барысында студенттердің экономикалық және ғылыми тілдерін қалыптастыруға, дамытуға басты назар аударылады. Осы мақсатта лексикалық тақырыптар жүйесінде тұрмыстық, мәдени, оқу саласына қатысты тақырыптармен бірге оның кәсіби, экономикалық қырларын қамту басшылыққа алынған. Жалып курс 30 лексикалық тақырыпқа және әр тақырып бойынша нақты грамматикалық, сөйлеу модельдерін игеруге негізделген.
6. Пәнді оқытудың мақсаты: Бүгінгі күннің талабына сай, қазақ тілін студенттерге сөйлеу құралы ретінде емін-еркін меңгертіп, ауызша, жазбаша әдет-дағдыларын қалыптастыру, мамандыққа қатысты тілді меңгерту.
7. Пәнді оқытудың міндеттері: -күнделікті өмірде қарым-қатынасқа, қатысымдық міндеттерді шешуге қажет сөйлеу үлгілерін бере отырып, студенттерді мемлекеттік тілде қарым-қатынас жасай білуге үйрету, сөйлеу дағдыларын дамыту. - өз ойын білдіруге қажетті қарапайым синтаксистік конструкцияларды меңгерту; - негізгі әдеп ережелерін қолдана білуге дағдыландыру; - берілген мәлімет бойынша өз тусінік-пікірін айта білуге үйрету; - болашақ мамандығы туралы түсінігін кенейту; - қәсіби терминдермен, сөздікпен, газет-журналдармен жұмыс істей білуге үйрету; - лексиқалық, грамматикалық білім дағдыларын дамыта отырып, түсініктерін жаза білуге, айта білуге, өз бетімен жұмыс жасауға машықтандыру.
8. Пән бойынша құзыреттер: Пән аясындағы құзыреттіліктер: -болашақта атқаратын іс-әрекет саласында кәсіби қарым-қатынасқа түсуге қажетті қатысымдық құзыреттілікті қалыптастыру; -кәсіби іс-әрекетті табысты іске асыруға қажетті тілдік, сөйлеу, пәндік және дискурстық құзыреттіліктерді жетілдіру; -қоғамдық жәнеэтикалық жауапкершілікті ұғыну және өзінің білім алу бағдарламасындағы кәсіби-этикалық ұстанымдар мен нормаларды мойындау; -алған білімдері негізінде өзінің кәсіби іс-әрекетін ұйымдастыруға қабілетті болу; Курс соңында студенттер білуі керек: -тіл жүйесін және оны мәдениетаралық-қатысымдық іс-әрекетте қолданудың жолдарын; -ғылыми мәтінді құрылымдық-семантикалық талдаудың амал-тәсілдерін; -мәтіндегі ақпараттың даму жолын түсініп, логикалық-композициялық негіздерін; -тіл жүйесінің ғылыми дискурстағы қызмет ету ерекшеліктері туралы білуі керек; -мамандық бойынша мәтіндер негізінде ойлау логикасын дамыта алуы керек; -мәтіннен қажетті ақпаратты тауып, оны сипаттай алуы керек, оқу-кәсіби қарым-қатынас жағдаятында жалпылап, түсіндіре алуы тиіс; -туында жанр түрлерінде – конспекті, жоспардың барлық түрлері, пікір, реферат т.б. жанрларда мәтін жаза білуі керек; -тақырыпты белгілеу, мәтіннің тілдік ұйымдасуын анықтап, оны өзінің мәтіндерін жазуда қолдана алуы керек; Меңгеруі керек: -ақпарат алу мақсатында мамандық бойынша ғылыми әдебиеттерді падалану; -мәтінде берілген қосымша ғылыми ақпараттың көлемі мен түрін, типін анықтау, -мәтінді жүйелі құруды ғылыми мәтіндерді өңдеудің негізгі түрі ретіндеіске асыру.

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Тақырыптың аты Бар- лығы Сағат саны
Пр. СОӨЖ СӨЖ
Қазақ тілі – Тəуелсіз Қазақстанның мемлекеттік тілі Қазақ тілінің грамматикалық ерекшеліктері
Отан – отбасынан басталады. Жас отбасы жəне дəстүр. Отбасы шағын мемлекет. Отбасы жəне ұлттық құндылықтар Үндестік заңы. Көптік жалғау
Мінез жəне келбет. Менің достарым Жіктік жалғау. Предикативтік қатынасты берудегі рөлі
Салауатты өмір салты. Адам жəне табиғат егіз. Дені саудың – жаны сау. Қазақстанның демалыс орындары мен ұлттық саябақтары Тəуелдік жалғаулары. Меншіктік мағынаның берілуі
Уақыт жəне мезгіл. Уақыт – алтыннан да қымбат. Сағат Септік жалғаулары. Септік парадигмасы
Менің Отаным – Қазақстан. Тəуелсіздік төрінде. Жастар жəне тəуелсіз Отан. Қазақстан Республикасының басқару жүйесі Зат есім жəне оның түрлері
Қазақ халқының өнері мен мəдениеті. Ұлттық мəдениет өзегі Сын есім. Салыстыру мағынасының морфологиялық берілу жолдары
Менің мамандығым. Университет – білім ордасы. Мен таңдаған мамандық. Ұлттық кадр – мемлекеттің негізі Сан есім
Қазақстанның білім беру жүйесі, ондағы тың серпіліс. Кредиттік оқу жүйесі. «Болашақ» бағдарламасы Есімдік, субъективтілік мағынаның берілуі
Қазақстан Республикасының Конституциясы. Адам жəне заң. Адам – басты құндылық. Əлеуметтік құқықтар. Білім алу құқығы. Тілдер туралы заң Үстеу жəне оның предикативтік қатынастарды берудегі рөлі
Туған жерге саяхат, өз өлкеңді таны. Қазақстанның көрікті жерлері, тарихи орындары Етістіктің шақтары
Ел үміті – қоғам қайраткері. Ғасырлық тұлға Субъектілік жəне объектілік қарым-қатынастың берілуі. Етіс тіктің етіс категориясы
Ұлттық байлық. Баға. Құн. Табыс Етістіктің рай түрлері. Сөйлеушінің іс-əрекетке қатынасы
Қазақстан – əлемдік кеңістікте. Тəуелсіз Қазақстанның жарқын бейнесі. Қазақстан – Азия барысы. Халқымызды танытқан тұлғалар Шылау жəне оның сөйлем құраудағы рөлі
Жастар жəне экологиялық білім. Қазақстанның экологиясы. Экологиялық мүдде жəне нарық. Қазақстанның табиғи саябақтары мен қорықтары жəне оларды қорғау Одағай. Еліктеуіш сөздер. Сөйлеудің прагматикалық ерекшеліктері
Қоғам жəне жастар. Жастар жəне əлемдік бəсеке. Мемлекеттік жастар саясаты Омонимдік, антонимдік қатарлардың семантикалық ерекшеліктері
Бос уақыт жəне қызығушылық Фразеологизмдер мен сөздердің мағыналық қатынасы
Экономика. Экономикалық кластерлер. Нарықтық экономика жəне əлем экономикасы Сөйлеудің прагматикалық ерекшеліктері. Сөйлемдегі сөздердің орын тəртібі
Нарықтық экономикадағы кəсіпкерлік. Бəсеке. Бəсекеге қабілеттілік. Тауар өндірісі Диалог құру жəне оның құрылымы
Қаржы жүйесі. Қаржы саясаты жəне органдары Сөз тіркестерінің валенттілігі, сөйлем құрау жүйесіндегі сөз тіркесінің тіркесімділігінің рөлі мен маңызы
Басқару. Мемлекеттік жəне жергілікті басқару. Менеджмент Жай сөйлем жəне оның түрлері
Салық. Салық түрлері. Қазақстан Республикасының қазіргі салық жүйесі Қазақ сөйлеміндегі интонация бірлігі. Интонацияның сөйлемнің жалпы коммуникативтік түрлерін анықтай алу қызметі
Банк қызметі. ҚР Ұлттық банкі. Екінші деңгейлі банктер Сөйлем мүшелері
Бағалы қағаздар. Бағалы қағаздар нарығы. Валюта Құрмалас сөйлем, оның түрлері
Маркетинг. Жарнама. Тұрмыстық қызмет көрсету Салалас құрмалас сөйлем. Ыңғайлас, қарсылықты салалас құрмалас сөйлемдер
Инженерлік экономика. Ақпараттық жүйе. Есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету. Стандарттау, метрология жəне сертификаттау Салалас құрмалас сөйлем. Түсіндірмелі, талғаулықты салалас сөйлемдер
Бухгалтерлік есеп жəне аудит Себеп-салдар, кезектес салалас құрмалас сөйлемдер
Халықаралық қатынастар жəне құқық. Халықаралық ұйымдар. Дүниежүзілік сауда ұйымы Сабақтас құрмалас сөйлем. Мезгіл, қимыл-сын мəнді құрылымдар. Мезгіл, қимыл-сын бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем
Несие. Банктік несие жəне оның түрлері Мезгіл, себеп бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдер
Биржа. Аукцион Шартты мəнді, қарсылықты мəнді құрылымдар. Шартты, қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдер
Барлығы 270