Наказ щодо особового складу

9. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.

Обладнання: навчально-методичний посібник з дисципліни.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Спираючись на опрацьований самостійно матеріал, виконайте практичні завдання.

Завдання

1.Запишіть слова і словосполучення українською мовою.

Дисциплина, выговор, тщательно, старательно, положительный, отрицательный, настойчивый, безответственный, безупречный, энергичный, отзывчивый, вспыльчивый, рассудительный.

2. Відредагуйте фрагменти резюме.

А.1.Сімейний статус: холостий. 2. Сімейний стан: заміжня (без дітей). 3 Сімейний стан: незаміжній.

Б.1.Особисті якості: відповідальна, організована, ініціативна, комунікабельна, ціленаправлена, пунктуальна, приємна зовнішність, бажання працювати. 2. Непогано розбираюся в комп’ютерних програмах, можу видалити любий вірус. Презентабельна зовнішність, доброзвичайність. 3. В досконалості знаю ПК, люблю музику і телебачення, відповідально відношусь до роботи. 4. Маю досвід роботи з великою кількістю людей. Маю досвід роботи з іноземцями.

3.З’ясуйте, які вади викладу інформації містяться у наведених прикладах, взятих з резюме.

1. Маю вищу освіту. Закінчила учбовий заклад з червоним дипломом. 2. З 1995 р. по 1999 р. ВАТ “Укрпластмаса” працював менеджером. 3. Професійний досвід: з 1999 р. по 2001 р. працював в ТОВ “Пластик” головним менеджером. 4. 1982-1992 роках навчався у середній школі № 5 м. Дрогобич з золотою медаллю. 5. В 2002 році працювала в туристичній агенції менеджером по організації персоналу.

4. Даючи оцінку ділових і моральних якостей менеджера, важливо не сплутувати їх. Розподіліть нижчеподані якості на дві колонки: а) ділові; б) моральні.

Активність, акуратність, безкомпромісність, благородство, ввічливість, відповідальність, доброта, зарозумілість, здатність іти на ризик, ініціативність, компетентність, комунікабельність, неврівноваженість, обережність, ощадливість, передбачливість, працелюбність, професіоналізм, розсудливість, самовпевненість, скромність, хитрість, чуйність, щирість.

5. Вкажіть ділові і моральні якості, які на ваш погляд, мають бути властивими:

а) державному службовцю;

б) підприємцю;

в) менеджеру;

г) бухгалтеру;

д) аудитору;

ж) маркетологу.

6. Відредагуйте речення та словосполучення з характеристики.

1. Постійно демонструє організаційні здібності. 2. Бережливо відноситься не тільки до свого, але й до чужого часу. 3. Поважає думку колег, якщо навіть вона не співпадає з його думкою. 4. Доброзичливий у відношенні колег по роботі. 5. Завжди дотримується даного слова. 6. Не карає підлеглого, якщо той зробив помилку при виконанні службової справи. 7. Володіє мистецтвом управління, навиками роботи з людьми. 8. Створює сприятливий психічний клімат у колективі.

7.Відредагуйте фрагменти характеристик, звернувши увагу на необхідність логічної послідовності, повноти інформації та лаконізму викладу.

1. Приймав активну участь в переобладнанні технологічної лінії по випуску велосипедів для дітей покращеної конструкції. 2 При контрольному зважуванні повара Хамиченка завжди виявляється недостача м’яса. 3. Улюблені заняття: малює, грає на гітарі, не п’є. 4. Громадянин О. за час проживання у с. Киянка показав себе з позитивної сторони. Працює трактористом. У порушеннях громадського порядку не зареєстрований. Інших компрометуючих даних немає. 5. За хорошу роботу він був нагороджений дошкою пошани. 6. Економіст Петренко О.Ю. дотримується дисципліни труда і праці, бере активну участь у повсякденному житті.

8.Виправте помилки, спричинені нерозрізненням значень слів-паронімів та надлишковою інформацією.

1. Виявила зацікавленість до предметів гуманітарного профілю. 2. Перевагу надавала природничим наукам. 3. За час роботи у фірмі проявив себе грамотним економістом. 4. Вирізняється фактичністю і доброзичливістю у ставленні до колег. 5. Має чисельні публікації в наукових виданнях. 6. Відповідає за підбір кадрів. 7. Має організаційний хист. 8. Виявив глибинні знання з усіх предметів. 9. Брала участь у виховних закладах. 10. Працює у фінансово-економічному відділі підприємства. У 1999 році зайняв посаду головного економіста. 11. На протязі часу навчання проявив себе як добросовісний студент.

9.Підберіть синоніми до наведених слів.

Старанний, енергійний, дбайливий, халатний, авторитет.

10. Складіть характеристику свого сусіда, з яким сидите за одним столом в аудиторії.

11.За байкою П.Глазового складіть заяву.

До директора заводу вчора від Панька

Надійшла заява ось така:

“Прошу лічно дирекцію, а також завком,

Щоб мене не уважали більш холостяком.

Ізо мною в брак вступає будуща жона.

Я для свайби совершаю вбивство кабана,

Какового приобрьол я вєсом в 100 кіло

І в його сопровожденні їду на село.

Ісходя із цього отпуск розрішіть мені,

Ібо я у брак вступаю на чотири дні.

Прошу підпишіть, бо нада спішить,

Прошу не отказать, бо ніколи ждать. –

Пантелей Лепеха з підсобного цеха.”

12.Складіть заяву з проханням:

а) надати відпустку;

б) прийняти на роботу;

в) перенести термін складання сесії.

13. Перекладіть текст українською мовою.

Киевская фирма «Мрия»

ПРИКАЗ

12.01.2005 г.Киев № 10-л

Принять Артемьева Ефрема Афанасьевича на должность экономиста фирмы с 15 января 2002 г. с трёхмесячным испытательным сроком, установив должностной оклад согласно с контрактом.

Основание: заявление Артемьева Е.А. и согласие начальника планового отдела Шумова А.А.

Директор фирмы А.М.Бузукин

14.Відредагуйте текст. Допишіть відсутню інформацію.

А. 00.00.00 м. Київ № 15

Прийняти на посаду бухгалтера-економіста фірми Куц Аллу Михайлівну з окладом 700 грн.

Начальник планового відділу дав згоду.

Директор фірми (підпис) В.П.Кононенко

Б. 00.00.00 № 25 м.Вінниця

Звільнити Бородіну Ніну Петрівну, оператора машинообчислювального бюро, за прогули.

Була написана доповідна записка начальником МОБ Купрухіним С.В.

Директор заводу (підпис) О.І.Супрун

15.Відредагуйте поданий нижче зразок контракту та виправте помилки. Якої обов’язкової інформації не вказано у цьому документі? Визначте, який це документ за а) призначенням, б) місцем виникнення, в) походженням.

Контракт

По виконанню обов’язків консультанта маркетолога

М. Дніпропетровськ 15 травня 2010 р.

Акціонерне товариство «Меркурій» в лиці голови товариства Клименко Василя Григоровича, що діє на основі Статуту товариства, названого далі «Роботодавець», з одного боку, і маркетолог Білецька Оксана Ігорівна, названий далі «Працівник» склали цей контракт про таке:

1. По цьому контракту Працівник зобов’язується виконувати обов’язки маркетолога, а Роботодавець зобов’язується утворювати умови для Працівника, сплачувати йому заробітну плату.

2. Працівник підлягає безпосередньо голові товариства і його заступникові, рішення, прийняті ними згідно їх компетенції, обов’язкові для працівника.

3. Працівник приймає участь у розробці документів по господарській діяльності товариства.

4. Працівник зобов’язується не розповсюджувати комерційних секретів товариства.

Контракт укладений у 2 примірниках: по одному для кожної сторони.

Юридичні адреси сторін:

Роботодавець: Працівник:

49000, м. Дніпропетровськ 49100, м. Дніпропетровськ

вул. Героїв Сталінграду, 18 Штабний провулок, 6, кв. 11

Код 02020202 Ідентифікаційний код

В УДКУ в Дніпропетровській 0000000000

області

МФО 000000

р/р 00000000000000

16.Продовжте речення.

1. Договір – це документ, що ...

2. Договір вважають укладеним тоді, коли ...

3. Текст договору має такі особливості: ...

4. У тексті договору обов’язково вказуються ...

5. Форс-мажор – це …

6. Контракт – це документ, що ...

7. Текст контракту має таку структуру ...

8. Трудова угода – це документ, яким ...

Література до теми

1-11


Практичне заняття 16

ТЕМА 8.3.Довідково-інформаційні документи

Мета заняття: виробити навички складання довідково-інформаційних документів.

План заняття

1. Повідомлення про захід.

2. Звіт.

Службова записка. Рапорт.

4. Довідка.