Питання на залік: «Культурологія»

Питання на залік: «Культурологія»

Питання на залік: «Культурологія»

Питання на залік: «Культурологія»

 1. Предмет культурології.

 2. Функції культурології: пізнавальна, інтегративна, світоглядна, методологічна, виховна, комунікативна, естетична.

 3. Поняття культури та її структура.

 4. Види людської діяльності: практична, теоретична, практико-духовна.

 5. Протистояння понять: «природа-культура», «людина-культура», «суспільство-культура».

 6. Культура як процес. Стале і змінне в культурі. Динаміка традицій та інновацій.

 7. Поняття цивілізації: історія, тенденції розвитку.

 8. Матеріальна та духовна культура, внутрішня структура і специфіка.

 9. Антична культура. Особливості мистецтва і науки, технічні досягнення античної культури.

10.Закон еволюції культури.

11.Особливості менталітету середньовічної людини.

 1. Європейська культура доби Просвітництва.

 2. Поняття ментальності.

 3. Козацтво як явище історії та культури.

 4. Поняття про національну та світову культури, їх єдність і взаємозалежність.

 5. Компаративний аналіз як порівняльно-історичний метод.

І

 1. Поняття модернізму та постмодернізму.

 2. Проб леми існування людини у світі у XX ст.

 3. Всеосяжне розповсюдження масової культури, проблема сучасної кризи особистості.

20.Ідея прогресу в історії культури: мета і критерії прогресу.

21 Катастрофічний стан екології.

22.Теорія «соціальної мобільності» та сучасність.

23.Історія прогресу глобалізації та його усвідомлення.

 1. Культура і глобальні проблеми сучасності^

 2. Універсальні закони розвитку Всесвіту.