Lt;question>Идемпотенттік емес заңының формуласы?

Х=хх

Х=х+х

Х+х=х

Хх=х

Хх=0

Lt;question>Фиксалды физикалық шама қалай аталады?

Ұзындықты бірлігі

Математикалық бірлік

Автоматты бірлік

Модульдік бірлік

Созылмалы бірлік

Lt;question>Ылғалдылық ненің көрсеткіші?

Сапалы көрсеткіші

Қасиет көрсеткіші

Табиғат көрсеткіші

Физика көрсеткіші

Модуль көрсеткіші

Lt;question>Ақпа, вибрациялық, ротациялы вискозиметрлер қай кезде пайдаланылады?

Тұтқырлықты өлшеу кезінде

Ұзындық өлшеу кезінде

Ауа өлшеу кезінде

Бу өлшеу кезінде

Ылғалдылық өлшеу кезінде

Lt;question>Екі мәнді қабылдайтын қандай амплитуда?

Логикалықты

Идеялық

Тербелмелі

Жіктелмелі

Созылмалы

Lt;question>Қандай күштер үшін екі қағида қабылданған?

Операциялықты

Модульдік

Жасанды

Жіктеуші

есептеулі

Lt;question>Буферлік регистр деректерді қалай сақтайды?

Уақытша

Сақтамайды

Ұзақ уақыт сақтайды

Бір жыл сақталады

Мүлдем сақталмайды

Lt;question>Аккумулятор дегеніміз не?

Микропротцессордың деректермен манипуляциясын жүргізетін негізгі регистор

Тек ғана манипуляция жүргізетін регистор

Микропроцесте жүретін регистор

Буферлік регистор

Жалпы мақсаттқ регистор

Lt;question>Қатар дегеніміз қанша орын алатын позиция?

Бір

Бес

Төрт

Он

Сегіз

Lt;question>Қорғаныш қабықшаның ішінде 360 айналу жиелігімен айналатын дискті ата?

Магнитті

Автоматты

Созылмалы

Логикалық

Моментті

Lt;question>ДI – бұл?

шығын өлшейттін құрал

тығыздық өлшейтін құрал

температура өлшейтін құрал

қысым өлшейтін құрал

деңгейді өлшейтін құрал

Lt;question>Дифференциалды буын формуласы?

у=kdx/dt

у=kdx

y=dt

y=x/dt

kdx/d

Lt;question>Фаза төменгі жиілікте қалай өзгереді?

00-тан 1800-қа дейін

00-тан 1900 -қа деін

00-тан 2000-қа дейін

00-тан 3600 –қа дейін

00-тан 1600 -0а дейін

Lt;question>Орнықтылық шекарасын қалай атайды?

тарбелмелі

созылмалы

нақты

жорамалды

тербелмейтін

Lt;question>Гурвиций критерийі қанша динамикалық буыннан тұрады?

3

6

7

5

14

Lt;question>Жүйенің амплитудалық-физикалық жиелігін бақылайтын критерий?

Найквист критерийі

Михайлов критерийі

Семенов критерийі

фазалық критерий

динамикалық критерий

Lt;question>Найквист критерийінің жәрдемімен қандай байланысты үзеді?

керітті байланысты

тұйықталған байланысты

векторлы байланысты

нақты байланысты

фазалық байланысты

Lt;question>Реттелген шаманың реттеу мерзімі кезіндегі тербеліс санымен сипаттайды?

жүйенің тертбелмелігі

реттеуіш

қалыптасқан

асыра реттеу

статистикалық реттеу

Lt;question>Қосымша буындардан тұратын, реттеу динамикасын жақсартуға арналған құрылғылар қалай аталады?

түзетуші құрылғылар

реттеуші құрылғылар

нақты құрылғылар

тура құрылғылар

ауыспалы құрылғылар